47 Zenbakia 1999-09-24 / 1999-10-01

Gaiak

Mugaz gaindiko harremanei buruzko ikuspundua

LARRASQUET, Jean Michel

Mugaz gaindiko harremanei buruzko ikuspundua Mugaz gaindiko harremanei buruzko ikuspundua * Jean Michel Larrasquet Ikuspundu ainitz Euskal Herrian Euskal herrigintzan ikuspundu ainitzak badira. Lurraldetasuna problema nagusi bat da arlo honetan. Arazo honetan sartzeko, beste askotan bezala, bi bide daude. Bata da problema zuzenki kokatzea erretorika politiko hutsean. Bestea, mugaz gaindiko hartueman konkretuak antolatzea eta garatzea, ezen, azkenean, gizarte zibileko mugaz gaindiko loturak nola antola, lurraldetasuna hala "ekoiztu". Alde politikoa eta gizarte zibilaren arteko loturak oso konplexutzat hartu behar dira. Askotan hartzen dugu mundu politikoan gertatzen diren gauzak egiazko gizarteko mugimendutzat, erran nahi baitu aski dela politika mailan gauzak dekretatzea gizartea aldarazteko, eta gizartea "dekretoz" aldarazten dela! Ba ez! Garrantzitsua da noski politika mailan gauzak bermatzea, bainan ez da nahikoa. Eta are gutiago arazoa sozialki guti hedatua denean, eta bakarrik gutiengozko tendentzia batek aldarrikatua denean. Ekintzak beharrezkoak... Ekintza mailan, konkretuki gizarte arlo guzietatik mugaz gaindiko esperientziak aurreratzea ezinbestekoa da. Oso garrantzitsua holako aktibitate konkretuetan aurrera egitea. Hau da kultura mailan eta euskalgintzan ezezik, ekonomian, enpresen arteko harremanetan, sindikalgintzan, osasungintzan, eskola eta lanbide heziketan, unibertsitateen arteko harremanetan, unibertsitate eta enpresen arteko loturetan, hiri eta herrien arteko binazkatzetan... Laburki eta orokorki errana, mugaz gaindiko sail guzietan eta gizarte harreman orokorretan... Ezen historikoki mugak bere aztarnak utzi baititu... Diferentziak sortu eta sakondu ditu, maila kulturalean, gauzak egiteko moldean, mundu kontsideratzeko bideetan (weltanschauung famatu horietan...). Bainan hori positiboa da, behintzan positibatu behar dugu. Euskal Herriak ere behar du bere eraikuntza propioan nolabaiteko "biodibertsitatea". Hau baita azken finean biziaren baldintzafuntsezkoena ! Honek elkar osagarritasuna ekartzen baitu pundu askotan, potentziala diferentziak... Eta potentziala diferentziak daudenean, korrontea pasatzen da normalki, elektrizitatea pizten bada, noski ! Elkar eragitea da apustua beraz, bai Euskal Herriaren barnea begiratuz, bai mundu osorako zabaltzearen perspektiba kontsideratuz... Ezen, gizarte zibilean sartu beharrean baldin bagaude, gure proiektua gizartearen "haragian" gauzatu behar dugu. Bestela, ostion aipatu bezala, arlo politikoan baizik ez da gelditzen, dilindan, abstraktuan, diskurtso hutsean. ...Eta hiritarrek gaizki ikusia, mendebaldeko Europak ezagutzen duen funtsezko krisi politikoa distantzia honetan oinarritzen baita nolabait. Bestalde, Euskal Herriko, eta batez ere Iparraldeko jende askok, politika frantsesean murgilduta, ez du ulertzen mugaz gaindiko harremanen ugaritzea euskal naziogintzaren ardatz bat bezala, baizik eta bi erresuma auzokideen arteko harreman normalizatuak bezala. Ondorioz, mugaz bi aldeetako jarduerak "errealak", gauzatuak, ugariak, eredugariak eta erakargarriak bihurtzea izan behar da naziogintzan posizionatzen garenon desafioa. Eta politikariek, behintzat Euskal naziogintzaz aritzen direnek, prozesu guzi horiek lagundu, bermatu, lehentasun inportantetzat hartu behar dute. Hor izango dira beren zereginetan, benetan ariko dira, hiritarrekin batera, lurraldetasunari zaina eta odola ematen. Eta hortik abiatuz, gauzak gisa honetan ikusten ez dituena konbentzitzea izan behar da gehienbat gure desafioa. Eta hori, azkenean, lan amankomunean, bolontarismoan, eta gizarte esperientza konkretuetan lortuko da bakarrik. Ezen, gaur egun jende gutik asumitzen baitu konkretuki aldarrikapen hori. Iparraldetik ikusita, Iparraldearekin lan konkretua egiteko prest dagoen hegoaldiar askorik ez da ikusten! Lurraldetasunaz eta naziogintzaz ari diren askok, azkenean inbertsio gehiena arlo politiko hutsean egiten dute, eta hau, Iparraldetik kontsideraturik, nahiko postura inkantatoria eta zilborzaleairuditzen zait. Euskal Herriko politika sakonki eta baikorki mugitzen den aro honetan, biziki momentu egokia iruditzen zait zura sutan sartzeko, hots gizarte zibilean holako bultzada askar bat emateko, naziogintzarako mugimendu hau haragiz betetzeko. Ondorio gisa Holako esperientziak, nahiz eta mugatuak izan, eta egia esan, muga handiak dituzte ezinbestekoak iruditzen zaizkigu. Abiatze bat da. Tokikotasuna, konkretutasuna landu gabe, ez goaz inora. Hau da konkretuki, inkantazioetatik at, "herritartasunaren postura" : arlo sozialean, gizarte mailan, gauza konkretuak aurrera eramatea. Hor sortuko dira egiazko loturak mugaz bi aldeen artekoak. Lan hori aurrera eraman gabe, ekintza politikoa motz geldizten da, nolabaiteko teknokraten afera, nahiz abertzalea izan! Horri buruz dugun ideia beraz honaxe hau da : arlo guzietan mugaz gaindiko holako esperientziak ugaritu behar ditugula, naziogintzari funtsa eta haragia emateko, hic et nunc hasteko. Elkar ezagutza behar beharrezkoa baita, elkarlanetan aritzeko gaitasuna eraiki behar baitugu eta lehentasun gorriaz etorkizun amankomun bat asmatzeko. Jean Michel LARRASQUET, Unibertsitateko irakaslea Baionan. Euskonews & Media 47.zbk (1999 / 9 24 / 10 1) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria