47 Zenbakia 1999-09-24 / 1999-10-01

Gaiak

Juan Inazio Iztueta: Gipuzkoako Dantzak

BARANDIARAN, Gaizka

Juan Inazio Iztueta: Gipuzkoako Dantzak Juan Inazio Iztueta: Gipuzkoako Dantzak Gaizka Barandiaran "Folklore aipatu, Iztueta agertu". Esaera hori, batez ere, Eusko Folklore aipatzen bada, hitzetik hortzera datorkigu. Hain handia baitugu Iztuetaren nortasuna Euskal Herrian ezezik, Europan ere. Beraz, NOR den Iztueta gure garaiko Folklore alorrean, nahitaezkoa dirudi asperraldi bat egitea. Juan Inazio Iztueta 1767. urtean jaio zen Zaldibian, eta 1845. urtean hil zen bere jaioterrian. Orain koreologo mailan gogoratzen dugu Iztueta, eta askotarikoa bada ere bere nortasuna, herri dantzetako maisu izan zen zaldibikoaren folklorelana aztertuko dugu. Euskal folklorearen bidez aintzindari izan dugu Iztueta Europan, beste inor baino lehenago ekintza nabarmenez beste folklorezale guztiei aurrea hartu dielako. Gipuzkoako dantzetan aitzindari bazen, Europako folklorea berpizten Tomsek folklore hitza asmatu zunekoxe, aintzindari izan zen. Bere ardura izan zen euskal dantzak suspertzea, herri musika bere hitzekin batera osatzea, berak jasotako tradizioa hurrengo belaunaldien esku uztea. Kezkati jardun zuen guzti horretan. Kezkati ez ezik, jakizu, etengabeki ere bete zuela bere erantzunbeharra eta eginbeharra. Harro ziren suediatarrak folklore dantzak 1880. urtean Filókoros sortu zutenean, lehen aldiz Europan folklore mailako dantzetan aintzindariak izan zirelakoan. Iztuetak, baina, Gipuzkoako dantzak 1824. urtean eman zituen argitara, hots, 56 urte lehenago. 1818. urtean, hor nonbait, ekin zion eusko folklorea bildu eta burujakitez sekula betiko bizi zedin ekintzari. Behin batez Goizaldiko dantzariak eta suediarrak bilera batean ari zirela, suediar batek euren herri folklorea suspertzen aurrenak izan zirela gogoratu zuen. Berehala Goizaldiko txistulari bikaina zen Jose Inazio Montes Astigarraga jeiki zen denen aurrean, eta Iztuetaren Gipuzkoako Dantzak eskuan jasorik, ozenki jalki zuen 1824. urtean eman zituela argitara gure Iztuetak Euskaldunen Dantzak. Folklorean ezin daitezkeTabourot, Taubert, Noverre.... aipatu, Ertaroan eta gaur arte ez baitzen folklorerik. XIX. gizaldira arte ez baitzen folklore autentikorik, ez baitzen folklore izen berriko eduan ekintzarik. Bazen, horratio, herri dantzarik. Geroenean sortu ziren britainiar, doixtar eta beste europear folklorezaleak. Gure Azkue eta Donosti, eta tiroldar Karl Horak orainago azaldu dira. Folklore Dantzak izateko, ba, herri xeheak asmaturikoak behar dute izan, eta belaunaldi batek beste hurrengoari jarauntzi gurgarri antzo begirunez eskuratu beharra dugu. Hurrengo belaunaldi honek "jaso" eta oso eta bizi bere oroitzan, arkatila batean bezala, kezkati begiratu behar dio osterantzean ere iraun dezan. Belaunaldiek ardurea dute, folklorea berezko ogasun hilburukoa baita "eskuz eman" eta "hartu" Tradere harreman ezinbestekoa dela. Iztuetak euskal tradizioari berebiziko zintzotasunez bete zion bere burua. Bere erabaki sendoa eta zintzoa zen euskal dantzak eta ohiturak sekula guztian irauteko gogoz atxikiko zitzaiola tradizioari. Folkloreak gizartean sortarazten duen kezkamin minena eta asperenik sakonena da gizaldiz gizaldi bizi dedin, bizirik iraun dezan, eta arbasoen oroitza oroitza tradizioa baita inoiz eten ez dadin. Iztuetaren ardurarik gartsuena euskal dantzak bizi eta birbizi daitezen, herriko plazan etika estetikaren legez jarduten dutelarik, bere eginbeharra jota bat ere galtzeke betetzea eta bizirik hurrengoari eskuratzea izan zen. Folklorearen azken helburuak gizakiaren barrengo asperenik bizigarriena salatzen du, ez baitugu nahi gure arbasoak betirako hil daitezen, gure oroitzapenean bizi daitezen baizik. Gizakiaren gogosoinak josten diren haritik datorkigu hil ezinaren ezinbesteko oihartzuna. Sarritan aipatzen ditu Iztuetak ezpata dantza, gizon dantza, zortzikoak, soinu zaharrak... eta nola dantzatu aholku gartsuz bultzaka ari zaigu sekula guztian ez ditzagun ez ahantzi, ez galdu. Barruko samindura garratza azaltzen du zortzikoen jatorrizko hitzak galdu zirelako,soinu zaharrak gutxitxo dantzatzen zirelako, herriko plazan behar bezalako jardueraz eta agiriko begirunez jokatzen ez zelako. Ez zen Iztueta gai izan ahoberoz hitz eginda nahiko izanen zenik bere eginbeharra. Bere izpirituko oldarrean hamasei batzu aldaira ditu antolatu eta bilduak. Delako Touren "irabirak" oinen urratsez eta zirkinez zerrenda batean eho zituen aldairak (evoluciones), eta hurrengo dantzariei osatuak utzi zizkigun. Hona hemen zenbait aldaira: Muriska erdia eta osoa. "Entrechâts" (entre jambes) antzeko aldairak dira. Dantzariak zuzenean gora jautzi egiterakoan, orkatilen jokoa burutzen dute. Laisterka bakuna (edo sinplea) eta gehiagotua eskumaldera eta ezkerraldera dira. Oinpunta erpoakikoa aurreraka eta atzeraka egiten den jokoa oinpuntekin eta erpoekin zotarraina joaz batera joan etorria burutzen du dantzariak. Jira osoko laisterrak, lau arinak... eta abar. Ohartuko zen irakurlea, oin batek egiten duen aldaira besteak ere burutu beharra duela. Hori simetria legearen asmamenez bikotzen da. Iduri ezazu zure aurrean Kromlek esparrua. Hutsik dagoen bebarru hori herri dantza bakoitzak bere estetikaren arabera betetzen du. Goragoxe aipaturiko aldairak, ba, Kromlek erdigunean kokatuta dantzariak joan etorriak egiten ditu, aurrera eta atzera, eskumaldera eta ezkerraldera, beragan jiratzen da eskumaldetik eta ezkerraldetik, aldaira bakoitza bi aldiz oinekin burutzen duelarik. Aldaira guztiak bi aldiz jokatzen dira simetriaren arabera. Neurridetza da Gipuzkoako dantzetan erabiltzen ohi den aldairetako legea, simetria. Ez du nahikotzat ematen Iztuetak aldaira bakoitzaren urrats eta zirkinez aurrera eta atzera, eskumara eta ezkerrera bere esparrua gurutzatzen duelarik. Lorasorta bat egiten den bezala, aldairak errezkadan "suite" batean sortetan biltzen ditu. Aldaira sortak, ba, asmatzen ditu. Beharrezkoak dira aldaira bai zortzikoak dantzatzeko, bai soinu zaharrak burutzeko. Zortzikoak eta soinu zaharrak aipatu, Iztuetaren gogoko ere sortu saminenak esan ditugu.Euskal zortzikoak zortzi puntuzko (notarteko compás) esaldia da. Esaldi hori Europan arrunta da. Notarte edo puntuak marraz mugatutako zortzi epe dira, esaldiaren neurria era guztietako izan daitekeelarik (2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 4/,4, 5/8). Zortziko horiek dantzatzeko, bat hau 5/8 neurrikoa ezik, dantzariak marraz mugatutako lehenengo sei puntuak hartu behar ditu, eta gorago aipaturiko aldairak eratxikiko dizkie. Azkenengo bi puntuak, baina, betibateko aldairekin bukatuko du zortzikoa. Soinu zaharretan, ordea, zortzi puntuzko esaldiak osa daitezke, baina esaldiak bitik zortzi 2 8 puntuzko edo notartekoak izan daitezke. Beraz, zortziko esaldiak baino laburragoak izan ohi dira. Soinu zaharretan ere azkenengo bi notarteak edo puntuak esaldi bakoitza betibat bukatzeko utzi behar dira, beste aurrekoak egoki datozen aldairak jokatzeko harturik. Horrela, esaldi guztiak betibat aldaira betikoekin, zortzikoetan bezala, bukatzen dirala. Benetan Rondó "Biribilkoa" da zortziko eta soinu zahar horien dantza. Zortzikoetan biko bat bereizi daiteke: zortziko txikia 2/4 neurrian eta zortziko handia 4/4 neurrian. Bitarikoak aunitz dira. Kontrapasak direnak 16 batzu bilduak daude eta neurria 4/4. Beren bilgunea edo egitura honela da: AABB. Beraz, lehengo bilgunea zortziko bat da, eta bigarren aldiz beste zortzi puntuz edo konpasez, hamasei dira guztira, hots, AA. Bigarren bilgunea (B) beste zortziko bat birritan dantzatzen delarik, beste hamasei puntu dira (BB). Denetara kontrapasak 32 puntu (notarte) ditu. Dantzariak, hots, aitzindariak edo azkendariak gizon dantza lehengo zortzikoa beren lehengo sei puntu aurrenak dantzatuko ditu, dantzariak berak aukeratzen dituen aldairak burutuaz. Azken bi puntuak, berriz, betibateko aldairekin burutuko du lehendabiziko zortzikoa. Bigarren aldiz zortziko bera sei puntu aurrenak berebateko burubidez edo plangintzaz burututako ditu, eta bigarren aldiz ere bere burubidez bukatuko du. Lau zortzikoak, bada, lehengo sei puntuak dantzariak aukeratutakoaldairekin, eta bi azkenak betibatekoekin burutzen ditu. Pentagraman zortzi marraz mugatutako zortzi epe edo konpasak dira. Soinu zaharretan ez da halako araurik betebeharrik. Dantza hauek bestelango euskal dantza jatorrak dira. Soinu zaharrak, izan daitezkeen arren, ez dira zortzikoak, hots, zortzi marrarteko epe edo puntu dituztenak. Zortzikoa izan daitekeen arren, marrarteko zortzi epe horiek, dantzariak lau eta lau har ditzake eta soinu zahar bat bezala dantzatu ere. Soinu zaharrak beren bilgunean 2 8 marrarteko edo epeak dituzte. Beraz, bi edo hiru edo lau edo bost edo sei puntu marrarteko baldin baditu, ixilunez edo hitzez esaldi bakoitza mugaturik dator. Dantzariak buruz ikasten baditu hitzak, laguntza handia izanen du dantza plangintza edo burubidea asmatzeko. Zailagoa da soinu zahar dantzatzea zortziko bat baino. Soinu hauetan edozelako esaldia izan, dantzariak azkenengo bi puntuetan alde batera utzirik, gainerontzekoak berak aukeratzen dituen aldairekin burutuko du. Azkenengo bi puntuak betibateko aldairekin, zortzikoetan bezala, jokatuko du, esaldiari bukaera emanik. Hobe litzake soinu zaharrak kantatuz dantzatzea, horixe baitlitzake jatorrizko erabidea. Euskal zortziko jatorra bilgunez edo egituraz zortzikoa da. Baina zortziko horren neurria 5/8 da. Zortziko horri deritzaio "Euskal Zortzikoa". Zortziko horrek ematen dio hasiera joko dantzeri: Makil Txiki Dantzari, Arku Dantzari, Makil Handi Dantzari, Zinta Dantzari... Bere urratsetan batek, Erren urratsak, ibilera osoari ematen dio aiurria, Jauzi txikietan bezala ari delarik dantzaria. Joko Dantzen hasierari "Boastitzea" deritzaio. Azkenik, demagun Eusko Foklore honetan nagusi den urregorrizko arau bat gogoan hartu beharrean garela. Dantzariak, aitzindari edo azkendari edo beste edozein izan, bakarlari bada dantzaketan, burujabe eta berejabe da jendaurrean bere burubidez eta plangintzaz, dantzaren aldairak aukeratzeko, aldaira sortak biltzeko, aldairak errepikatuz arinago burutzeko, txistulariari astiroagojo dezan agintzeko, hitz batez esan, bere estetika sena zeharo erakusteko. Dantzariak, halaber, bakarka jarduten duenean, bere Aldaira harrigarrienak herriko enparantzan edo Idurizko Kromlek hortan inguruka edermaniaz edo mitomaniaz diztiragarri bihurtzeko jabe da. Gaizka Barandiaran, folklore ikerlea Euskonews & Media 47.zbk (1999 / 9 24 / 10 1) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria