26 Zenbakia 1999-03-19 / 1999-03-26

Kultur Iritziak

Mari Jose Olaziregi: "Saizarbitoriaren eleberriak modernoak direla esaten denean, kontuan izan behar da nobelaren idazketaz ari garela"

AGIRRE, María

Kultur Iritzia Mari Jose Olaziregi: "Saizarbitoriaren eleberriak modernoak direla esaten denean, kontuan izan behar da nobelaren idazketaz ari garela" * María Agirre Mari Jose Olaziregik, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, Ramon Saizarbitoriaren nobelagintza izan zuen hizpide Jakitez ikastaroan. Olaziregik azaldu bezala, "64ko belaunaldia" deitu izan zaion eta kulturalki oso emankorra izan zen belaunaldi bateko partaide dugu Saizarbitoria. Literaturari dagokionez, euskara marginaltasun egoeran zegoela eta, belaunaldi horretako hainbat idazlek euskaraz idazten hasteko beharra ikusi zuten. Horregatik esaten omen du Saizarbitoriak, egoerak hala eskatzen zuelako hasi zela idazten, hau da, euskarari laguntzeko, zeren euskaraz ezer edo oso gutxi zegoen. Horrek, hala ere, ez du esan nahi Saizarbitoriaren literatura konprometitua denik. Olaziregiren ustez, kompromezua hizkuntza aukeraketari zegokion bakarrik. Irakasleak gogoratu bezala, Saizarbitoria izan zen euskal nobelagintza modernoari hasiera eman zion idazlea, 1969an Egunero hasten delako liburua argitaratu zuenean. Modernitateak esan nahi du, idazketari ematen zitzaiola garrantzia, hau da, garrantzitsuena nola idatzi zela, eta ez, zer idatzi. Beraz, Saizarbitoriaren eleberriak modernoak direla esaten denean, Olaziregiren iritziz, kontuan izan behar da, nobelaren idazketaz, formaz, ari garela. Bestalde, Egunero hasten delakon jorratzen ziren gaiei dagokienez ere (abortoa, matxismoa...), eleberria iraultzailea izan zela aipatu zuen irakasleak. Urte batzuk beranduago, 1976an, liburu horren arrakasta biderkatu zuen eleberria kaleratu zuen Saizarbitoriak: Ehun metro. Nobela horrek, zinearen eragin nabarmenagoa du, eta askok eleberrian euskal nobela abertzalea ikusi bazuten ere, Olaziregiren arabera, Ehun metroren helburua ez da hori, baizik ere, heriotzaren aurrean ihesi doanak duen bakardadea adieraztea. Eleberri hori gaztelania, frantsesa, ingelesa eta italierara itzuli dute. Lehenengo bi liburuek arrakastaizan bazuten ere, hirugarrenak, Ene Jesusek, ez zuen horrelako oihartzunik izan, nahiz eta, Kritika Saria lortu zuen 1982an. Mari Jose Olaziregik uste du, istoriorik kontatzen ez delako ez duela arrakasta izan. Hala ere, irakurtzeko erraza ez bada ere, oso modernoa dela iritzi zion. Aipatutako liburu hauek kaleratu, eta urte luzez ezer argitaratu gabe egon zen Saizarbitoria, izan ere, esperimentazio literarioaren topera iritsi zela uste zuen. 1995an, berriz, Hamaika pauso argitaratu zuen, oso argumentu inpaktantea duen eleberria. Irakasleak azpimarratu zuenez, azken horretan ere estiloa aurrekoen berdina da eta istorioa amaieratik hasten da. Horrez gain, nobela 75 84 urteen bitartean kokatzen dela eta generazio horren memoria historikoa dela adierazi zuen. Urte bat beranduago, ostera, aurrekoekin zerikusirik ez duen eleberria plazaratu zuen Saizarbitoriak: Bihotz bi. Gerrako kronikak. Oraingoz idazlearen azken nobela den honetan, argumentuak garrantzia duenez, aurrekoekin ezin dela konparatu uste du Olaziregik. Era berean, eleberri horretan erabiltzen duen teknika narratiboa aparta, eta erritmoa bizia dela gogoratu zuen. Nahiz eta teknikoki konplexua izan, irakasleak eleberri hori irakurtzea aholkatu zuen, bere iritziz, funtsezkoak diren gaiak aipatzen baitira: amodioa, heriotza, bikoteen arteko harremanak... Mari Jose Olaziregi: "Cuando se dice que las novelas de Saizarbitoria son modernas, debe tenerse en cuenta que nos referimos a la redacción de las mismas" *Traducción al español del original en euskera María Agirre Mari Jose Olaziregi, profesora de la Universidad del País Vasco, impartió clase dentro del curso Jakitez sobre la novela de Ramon Saizarbitoria. Tal como Olaziregi expuso, Saizarbitoria pertenece a la llamada "generación del 64", muy fructífera en el aspecto cultural. En lo que respecta a la literatura, varios escritores de dicha generación se percataron de la necesidad de ponerse a escribir en euskara, dada la situación de marginación que vivía estalengua. Por eso sostiene Saizarbitoria, que la causa de su comienzo como escritor se halla en que la situación así lo requería; es decir, por ayudar al euskara, porque no había nada en euskara, o al menos muy poco. Sin embargo, eso no significa que la literatura de Saizarbitoria sea comprometida. Olaziregi opina que el compromiso se limitaba sólo a la opción lingüística. La profesora recordó que fue Saizarbitoria quien estrenó la novela vasca moderna, con la publicación en 1969 del libro Egunero hasten delako. La modernidad significa que es la escritura la que se toma en consideración; es decir, lo importante era el cómo, y no sobre qué tema escribir. De modo que cuando se dice que las novelas de Saizarbitoria son modernas, según Olaziregi, se ha de tener en cuenta que nos referimos a la redacción de la novela, a la forma. La profesora manifestó que otro de los motivos por los que la novela Egunero hasten delako fue revolucionaria es por los temas que trata (aborto, machismo...). Unos años más tarde, en 1976, Saizarbitoria publicó una novela cuyo éxito fue aún superior al del libro anterior: Ehun metro. Esta novela tiene una influencia más notoria del cine, y aunque muchos vieron en ella a la novela vasca abertzale, Olaziregi piensa que la finalidad de Ehun metro no es ésa, sino mostrar la soledad del que huye de la muerte. Esta novela ha sido traducida al castellano, al francés, al inglés y al italiano. Si bien los dos primeros libros tuvieron gran éxito, el tercero, Jesus Ene, no tuvo tanta repercusión, aun habiendo obtenido el Premio de la Crítica en 1982. Mari Jose Olaziregi cree que la falta de éxito se debe a la ausencia de una historia. Pero opina que, a pesar de que no sea fácil de leer, es muy moderno. Tras publicar estos libros, Saizarbitoria pasó varios años sin editar nada, pues pensaba que ya había llegado al tope de la experimentación literaria. No obstante, en 1995 sacó a la luz Hamaika pauso, una novela de impactante argumento. La profesora subrayó elhecho de que el estilo de este último es igual que el de los anteriores; la historia comienza desde el final. También declaró que la novela se sitúa entre los años 75 84, siendo la memoria histórica de una generación. Sin embargo, un año más tarde Saizarbitoria editó una novela que no tenía absolutamente nada que ver con las anteriores: Bihotz bi. Gerrako kronikak. Olaziregi considera que, dado que en esta última novela del escritor, el argumento reviste importancia, no es comparable con las demás. Afirmó, además, que la técnica narrativa empleada en esta novela es extraordinaria, y el ritmo vivo. A pesar de su complejidad técnica, la profesora recomendó la lectura de esta novela, porque opina que trata temas fundamentales como el amor, la muerte, las relaciones de pareja... Argazkia / Fotografía: Maria Agirre