9 Zenbakia 1998-11-06 / 1998-11-13

Erakusleihoa

Erakusleihoa

ETXEGOIEN JUANARENA, Juan Carlos

Erakusleihoa Egilea: Juan Kruz Igerabide marrazkiak: Antton Olariaga Saila:Auskalo Bumeran Ed. erein argitaletxea ISBN 84 7568 795 4 Formatoa 125x190 mm Cuadernos de Medios de Comunicación num. 6. 1997. 24 cm Edizioa: Eusko Ikaskuntza orr. 221 ISSN 1137 4462 El consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su puerto en el siglo XVIII Egilea: MªIsabel Astasaran Achabal Publicaciones del Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra Kutxa Fundazioa Fundacion Kutxa Col. Monografías, num. 46. PAG. 449 ISBN 84 7173 341 2 Erresistziaren Petsamendua Mz. Rubio, Makuso, tobar Arbulu, Rz. Bornaetxea, Alvite, Zapiain, Carbonell Eizagirre, Urdanibia, Portugal, Agirre Foucault Versión consolidada con las reformas introducidas por el Tratado de Amsterdam firmado el 2 de octubre de 1997. Euskera Ed. Euskal Herriko Unibertsitatea, Kutxa Fundazioa, Besatari. orr.181. 1998 Euskalgintza: erronka zahar eta berriak Uztaila Abuztua 1998 ISSN 0211/495 158 orr 1898, Garralda Fundación Pablo Mandazen ISBN. 605 7867 * Juan Carlos Etxegoien Juanarena "Xamar" Ehun urte, abantxu ehun urte iraganik ziren Garralda (Aezkoa, Nafarroa Garaia) ia osorik erre zenetik hiruzpalau ordutan eta efemeridearen ospakizunak aipagai ziren urte hasieran gure herrian. Erran gabe doa herri bazkaria, musika eta gisakoak izanen zirela, baina zerbait falta zen. Garraldarren etxe guzietan aditurik genuen 1898ko irailaren 5 hartan gertatutako zerbait: aita larrainean zen, amatxi nahigabetu zen, Auzperritik ere ikusten omen zen kea, haurrek halako aldapatik ikusi zuten sua urriaranak jaten zituzten bitartean, izugarrizko laguntza heldu zen ondoren... Gutxi nahi bada, baina zer aterako litzateke bilduko bagenitu ahozko transmisioaren bidez herri oroimenean atxiki diren ixtorio arrasto guziak? Hauxe izan zen abiapuntua eta Pablo Mandazen Fundazioak lana gauzatzeko asmoa agertu zuelarik, ekin genion lanari. Beraz, etxez etxe ibili ondoren, famili oroimenetan gordetakoak jaso genituen, ez baita gaur inor egunhura bizi izan zuenik. Famili gehienetan badakite kontatzen etxekoak non zeuden eta zertan ari ziren, nola gelditu zitzaien etxea eta zer ondorio latzak pairatu zituzten hurrengo urte luzetan. Bigarren lana duela ehun urteko Garralda hura ezagutzea izan zen. Azken ehun urte hauek mundu osora berrikuntza eta aldaketa gehien ekarri dituztenak izan baitira; eta Garraldak, gaineratikoetan izandakoaz landa, bereak ere izan ditu, eta ez txikiak, hizkuntza kultura aldaketa eman da adibidez, eman baino bortxatu dute hobeki erranik, eta osoki euskalduna izatetik erdalduna izatera pasa da. Hala ere oraiko haurrek Euskaraz ikasi egiten dute eskolan. Hemen dago bertze aldaketa bat: ez dagoela kasik haurrik. Duela ehun urte Garraldan bortzehundik goiti herritar bizi ziren, egun berrehunen mugan dabil eskas. Bizi modua ere erroturik aldatua da, ez lan aldetik garai hartako ia ber berak egiten baitira, baina bai gaineratikoetan: has eritasunekin (heriotza merke baitzen arront), etxeen egiturarekin, segi giza moralarekin edo elizaren pisuarekin eta fini, adibidez, egungo jendearen bizi nahiak eta beharrekin. Honetaz landa xeheagoki aztertu ditugu denbora hartako pertsonaiak: alkatea nor zen, zinegotziak, sekretarioa, apeza, maixua... gertaeraren ondorioetan hain garrantzitsuak suertatu zirenak. Hirugarren eta azken atala prentsa ikuskatzea izan da, ezbeharrak nolako oihartzuna izan zuen jakiteko asmoz. Hiru zutabe hauetan oinarritu dugu lana, hemen agertzen dena laburzki kontaturik. 1898ko urtea idorra izan zen, lehorte handikoa. Uda hura egunetik egunera idorrago izan zen Europa guzian, eta irailaren hasieran mugarik altuena jo zuen; hilabetearen zortzia udako egunik beroena izan zen Londresen errate baterako. Uda bere azkenetan eta Garraldako ganbara guziak belarrez beterik zeuden, abereen neguko bazka izan behar zenarekin. Herritar gehienak larrain lanetara bueltatu ziren astelehen hartan, hileak 5a, Kapitanena deitu etxean suak piztu zuenean ganbaran bildu belarra. Su garrekixtanpatez hartu zuten etxegaina, azken hau gainerako etxe guzietan bezala oholez egina baitzen. Erran gabe doa teilak ezagunak zirela, baina herritarrak arront pobreak ziren eta ez zuten aski sosik erosteko, pagolak edo haritzolak zuen arriskuaz oharturik bazeuden ere. Halakoak ziren etxegainak inguruko herri guzietan, sobera maiz suaren erregai bilakatzen zituena. Ez dezagun ahantz, bertzalde, estatuen arteko muga inguruko herri hauek XIX. mende honetan pairatu zutena: mende hasieran oraindik ikusgai ziren Aezkoan frantsesek egin kalteak Konbentzioko gerran, herri gehienak erre baizituzten hain zuzen, Bonaparteren armada asmo berarekin agertu zenean ibarrean; ondorean karlistak, Zumalakarregi buru, Orbaizetako arma olara abiatu ziren eta Aezkoako herri guziak harrigarria bada ere liberalak ziren. Karlistek lehenbiziko gerraren beren joan etorrietan bi aldiz erre zuten Garralda, osoki. Gertaera hauek guziek erakusten dute zer nolako egoeran izanen zen bertako populazioa mende hondarrean. Erran bezala Kapitanena etxean hasi zen sua eta hurbilen zegoen iturritik ura ekartzen pozalekin hasi zen jendea, baina deus gutxi egiteko. Beraz lotu ziren egiten ahal zuten lan bakarrari: zerbaiten salbatzeari. Lehioetatik arropa zerbait bederen atera zuten, baina berehalakoan lekutu behar izan zuten tokia. Hegoaizeak abiaturik etxegaineko piztu oholak esker eskuin ibilki ziren, inguruko etxegainetan sua lotuz gisa berean. Fite lau etxe ziren garretan. Elizako ezkilek su deia eginik, garraldarrak ez ezik, auzo herrietako jendea hurbiltzen hasi zen. Ordu batez etxe horietan zen sua mugatu; garraldarren itxaropena horretan zen, baina egoerak ez zuen nahikeria hori sobera biziarazten. Bapatean elizako gaina zen sutan zegoena. Haizeak eramanik segurki, ohol piztu bat pausatu zen bertan jendearen harridurarako, sutan zeuden etxeetatik ehun metroetara baitzegoen eliza eta, gehiago dena, tarte horretako etxeak errespetatu zituen suak. Oraingoan gutxiago zegoen egiteko elizan, jaun erretorakdoi doia atera zituen artxiboko paperak eta gai sakratuak erretzetik salbatuz. Salbatzeko ez zegoena herritarren itxaropena zen, inguruari so eginez, gero eta txikiago baitzen. Berriz ere egoera luzatu zen denbora batez, haizeak egun hartako karga bertze etxe batean utzi zuelarik. Hurrengo bi orduetan salbu ziren berrogei bat etxe kiskali egin ziren guziz. Iluntzerakoan 90 eraikuntza erre ziren, haietarik hirurogei bat etxebizitza, gainerakoak borda eta garaiak zirelarik. Bazterrago zeuden hogeita lau etxe bakarrik salbatu ziren. Laurehun goiti garraldarrak guzia galdurik zuten, karrikan zeuden deus gabe. Laguntza Iruñetik hasi zen bideratzen gau hartan berean. Biharamunean gobernadore zibila eta Diputazioko lehendakariordea Garraldan ziren herria ikusteko eta lehenbiziko laguntza antolatzeko asmoz. Beranduago komisio bat eratu zuten hiriburuan boterearen errepresentante guziekin laguntza bideratzeko, eta dei publiko bat egin ere dirua biltzeko, karitatea baitzen laguntza mota bakarra. Deia Euskal Herri guzian aditurik izan zen eta Bilbotik Baionaraino, Donostiatik Tuteraraino, sosak biltzeari ekin zitzaion, tokian tokiko ekintzak antolatzen. Bilbon egunkari batek bideratzen zuen dirua, Donostian festibalak eta pilota partidak antolatu ziren garraldarren laguntzeko, Baionan Eskualduna astekariak suskripzio bat ireki zuen bere irakurleen artean, Iruñean sorteoak, Donibane Garaziko kargodunek diruaz landa jakiak eta aleak bildu zituzten... Ameriketan zeuden aetzek ere sortu zuten laguntza talde bat, Argentinan zegoen Antonio Arostegi garraldarra bereziki nabarmendu zen lan honetan. Gisa honetaz emeki emeki bildu laguntza hasi zen ailegatzen herrira eta hurrengo urtean etxebizitzak eraikiak ziren berriz, paretak eta teilatuak (orain bai teilaz osaturik) bederen. Etxeko barneak arront polikiago joan ziren eta, anitzetan, hogeita bortz urte berantago oraino bukatzen ari. Bistan da ondorioak luze pairatu zirela Garraldan eta lehenbiziko urtetan etxeen zutitzeari ekin baziotenere, ondoren emigrazioari ziren eman: 1904 urtetik 1910 urtera ehun biztanle galdu zituen herriak, guzien helmuga Kalifornia edo Argentina zirelarik. Asmoen artean helburu desberdinak aurki daitezke: bizimodu miserablea atzean uzteko ideia, diru zerbait egitea etxearen laguntzeko, lurralde berria ikuskatu familia bertara eramateko berantago... Geroztik herria ez da sekulan berdin izan. Suteak irauli zuen Garralda, zuzen ez dakigularik mende berriak, denbora berriak neurri berean aldatuko zuen ala ez. Modu batean edo bertzean bistan dena da gertaerak sortu zuen elkartasuna garraldarren artean eta Euskal Herri osoan, berehalakoan prest agertu zela ibar ahaztu bateko herri txiki baten laguntzeko. XAMAR, Juan Carlos Etxegoien Juanarena Garraldako XAMARRENA etxekoa, Iruñeko ikastola batean irakaslea. Argia eta Egunkariarekin kolaboratzen dut. ORHIPEAN, Gure Herria ezagutzen liburua egina dut, DESDE EL ORHI Conocer el País del Euskara erdarazko itzulpena delarik. GARRALDA Cien años, prácticamente habían transcurrido cien años desde que en unas pocas horas el municipio de Garralda (Aézcoa, Alta Navarra) ardiera por completo, y en nuestro pueblo se hablaba a principios de año sobre las celebraciones por la efeméride. Ni falta que hace decir que habría comida popular, música, etc., pero faltaba algo. Todos los garraldeses habíamos escuchado en nuestras casas el acontecimiento que tuvo lugar aquel 5 de septiembre de 1898: el padre estaba en la era y la madre se afligió, el humo se veía desde Auzperri, los niños vieron el fuego mientras comían frutos del bosque, luego llegaría un montón de ayuda. Quizás fuera poco, pero ¿y si reuniéramos todas las trazas de historias que mediante la transmisión oral se han conservado en la memoria popular? Precisamente ése fue nuestro punto de partida, y puesto que la Fundación Pablo Mandazen mostró la intención de materializar el trabajo, comenzamos a poner manos a la obra. Así que, tras visitar casa por casa, reunimos lo conservado en las memoriasfamiliares, pues ya no vive nadie que hubiera conocido aquel día. La mayoría de las familias ya sabe dónde estaban sus familiares y en qué ocupación, cómo les resultó la casa y qué graves consecuencias tuvieron que sufrir en los próximos largos años. La segunda labor consistía en conocer aquella Garralda de hace cien años, porque este último siglo ha sido el que más novedades y transformaciones ha traído a todo el mundo; cambios que también han llegado a Garralda, y no pocos. Por ejemplo, ha cambiado la lengua la cultura ; más que cambiarla, la han violado, y de ser completamente vasca ha pasado a ser castellana. A pesar de ello, los niños de hoy estudian en el colegio en euskara. He aquí otro cambio: ahora apenas hay niños. Hace cien años vivían en Garralda más de quinientos habitantes; en el día de hoy son rondan los doscientos. También el modo de vida ha sufrido una alteración total; no en cuanto al trabajo pues es casi igual al de antes , pero sí en lo demás: empezando por las enfermedades, la estructura de las casas, la moral humana o el peso de la iglesia, y hasta por ejemplo las ganas de vivir y las necesidades de la gente de hoy en día. Además de todo esto, hemos examinado asimismo más detalladamente los personajes de aquel tiempo: quiénes eran el alcalde, los concejales, el secretario, el sacerdote, el maestro¼ que tanta importancia tuvieron en las consecuencias de los acontecimientos. El tercer y último apartado consistió en revisar la prensa, con el fin de conocer qué repercusión tuvo el infortunio. Hemos basado el trabajo en estos tres apartados, brevemente explicados. El año 1898 fue árido, de gran sequía. Cada día de aquel verano era más árido en toda Europa, y a principios de septiembre alcanzó su máxima; el día 8, por ejemplo, fue el más caluroso del estío en Londres. El verano llegaba a su fin, y todos los desvanes de Garralda estaban llenos de hierba, destinada a ser pasto invernal de los animales. Aquel 5 de septiembre, lunes, la mayoría de loshabitantes habían vuelto a la era, a trabajar, cuando la hierba almacenada en el desván de la casa llamada Kapitanena prendió fuego. Las llamas se apoderaron en un santiamén del tejado, pues al igual que en las restantes casas estaba construído con tablas de madera. No es que no conocieran las tejas, sino que los habitantes eran pobres y no les llegaba para comprarlas, aun estando al corriente del peligro que suponían las tablas de haya o roble. Así eran los tejados en todos los pueblos aledaños, los cuales eran a menudo devorados por el fuego. Tampoco olvidemos lo que estos municipios ubicados en las cercanías de la frontera padecieron durante el siglo XIX: a principios de dicho siglo aún se podían ver en Aézcoa los estragos que los franceses causaban en la guerra de la Convención, ya que incendiaron casi todos los pueblos; la armada de Bonaparte se presentó en el valle con las mismas intenciones; luego los carlistas, con Zumalakarregi al frente, se dirigieron a la armería de Orbaiceta, y toda la villa de Aézcoa era aunque parezca mentira liberal. Los carlistas prendieron fuego a Garralda dos veces durante la primera guerra. Estos acontecimientos dan buena muestra de la situación en la que esta gente vivía en aquel siglo. Retomando el siniestro en cuestión, el fuego se inició en la casa Kapitanena. Comenzaron a traer agua de la fuente más cercana valiéndose de pozales, pero de poco sirvió. Así que se concentraron en lo único que podían hacer: salvar lo posible. Sacaron algo de ropa por las ventantas, pero enseguida tuvieron que acomodar el lugar. El viento sur hacía bailar a las tablas en llamas de un lado a otro, expandiendo el fuego a los tejados de alrededor. Pronto eran cuatro las casas incendiadas. Las campanas de la iglesia anunciaban el incendio, y, además de los garraldeses, también se aproximaron los habitantes de pueblos vecinales. Los de Garralda confiaban en controlar el fuego de aquellas casas; sin embargo, la situación no avalaba esa esperanza. Depronto, el tejado de la iglesia empezó a arder. Seguramente fue el viento quien depositó alguna tabla en llamas, para sorpresa de la gente, puesto que la iglesia se encontraba a cien metros de las casas en llamas; y no sólo eso, sino que el fuego respetó las casas que había en medio. Esta vez el trabajo era menos arduo, ya que el párroco pudo salvar justo a tiempo los papeles del archivo y los temas sagrados. Lo que no tenía salvación era la esperanza de los habitantes; cada vez menos les quedaba menos. La situación se prolongó una vez más: el viento dejó la carga en otra casa. En las próximas dos horas se calcinaron unas cuarenta casas que antes estaban a salvo. Al anochecer se quemaron 90 construcciones, de ellas unas sesenta viviendas; las demás cabañas y hórreos. Sólo se salvaron 24 casas que estaban algo más apartadas. Más de cuatrocientos garraldeses habían perdido cuanto poseían, se quedaron en la calle sin nada. La ayuda empezó a llegar esa misma noche, desde Pamplona. Al día siguiente el gobernador civil y el vicepresidente de la Diputación visitaron el pueblo para ver cómo estaba y organizar las primeras ayudas. Más adelante se creó una comisión formada por todos los representantes en la capital, con el fin de orientar la ayuda, y se hizo un llamamiento público para recaudar dinero, ya que el único tipo de asistencia era la caridad. La llamada fue atendida por todos los rincones del País Vasco y se recaudó dinero desde Bilbao hasta Bayona, desde San Sebastián hasta Tudela, organizándose en cada ciudad actos para ello. En Bilbao era un periódico el que gestionaba el dinero; en San Sebastián se organizaron festivales y partidos de pelota para ayudar a los garraldeses; en Bayona el semanario Eskualduna abrió una suscripción entre sus lectores; en Pamplona se celebraron sorteos; los mandatarios de San Juan de Pie de Puerto enviaron, además de dinero, comida y semillas. También los de Aézcoa que se encontraban en América fundaron un grupo de asistencia, debiendodestacar el trabajo realizado por el garraldés Antonio Arostegi. Así, poco a poco, la ayuda iba llegando, y el año siguiente se edificaron de nuevo las casas; al menos las paredes y los tejados, que esta vez eran de tejas. La reconstrucción del interior de las casas llevó más tiempo; en algunos casos incluso 25 años después estaban finalizándose. A la vista está que en Garralda las consecuencias se padecieron durante mucho tiempo. El primer año se dedicó al levantamiento de las casas, pero ya en los siguientes se conoció la emigración: entre 1904 y 1910, el pueblo perdió cien habitantes que partieron hacia California o Argentina con diferentes fines (dejar atrás un miserable modo de vida, reunir algo de dinero para edificar la casa, visionar el territorio para llevar más tarde a la familia) . Desde entonces, el pueblo no ha vuelto a ser el mismo. El incendió revolucionó Garralda por completo, sin que podamos saber con certeza si el nuevo siglo lo hubiera hecho en la misma medida o no. Lo que sí queda patente es la solidaridad que hubo tanto entre los garraldeses como entre todos los vascos, que enseguida se volcaron en ayudar a un pueblecito de un olvidado valle. XAMAR, Juan Carlos Etxegoien Juanarena De la casa XAMARRENA de Garralda, profesor en una ikastola de Pamplona. Colaboro en Argia y Egunkaria. He publicado el libro ORHIPEAN, Gure Herria ezagutzen (DESDE EL ORHI, Conocer el País del Euskara). Abraham, Juan Kruz Igerabide Institutuko ikasle gazte bat, besteak ez bezalakoa. Mundu handia du bere baitan eta berezia da ingurukoen begietara. Baita bere senideen begietara ere. Erlijio eskola baten ondoren erabaki du Abraham izena hartzea. barne mundua hazi egingo zaio Abrahami, ametsek ere esanahi bereziko gertatuko zaizkio eta idazteari emango dio... Bere buruaren bila ariko da aldi batean... 12 urtetik aurrera *Juan Kruz Igerabidek gazteentzako idatzitako nobela, gazteen mundu, kezka, irrikizio eta ametsak ardatz harturik. Gaztaroa hobeki bizitzen eta sentitzen ikastekotestu ederra. Mediatika. Cuadernos de Sección de Medios de Comunicación num. 6 II. Investigaciones de la Sección DIAZ NOCI, Jabier Eusko Ikaskuntzaren Komunikabide Sailaren ikerketak LARRAÑAGA, Jotxo; GABANTXO, Miren; ARANGUREN, Asier Sei herri aldizkari: edukin azterketaren bidetik hurbilketa bat OREGI, Sabin Euskarazko herri prentsa. Banaketa eta finantzaketara hurbilpena ARANES USANDIZAGA, José Ignacio La comunicación institucional y sus paradigmas: entre la racionalidad comunicativa y la lógica instrumental III. Medios / Panorama GARITONAINDIA, Carmelo Las televisiones regionales en Europa IV. Reflexiones / Análisis MUÑOZ, Blanca Comunicación, cultura y desigualdad social: interpretaciones contemporáneas V. Documentación LANDA MONTENEGRO, Carmelo Recopilación de Tesis Doctorales sobre Comunicación en las Universidades del País Vasco: una aproximación (1964 1995) VI. Reseñas / Aproximaciones FERNANDEZ SEBASTIAN, Javier Sobre el Coitao TORAL MADARIAGA, Gotzon La radio, el medio invisible MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos Sobre las televisiones regionales en la Unión Europea DIAZ NOCI, Javier Medios de comunicación electrónicos: un paso al futuro AZKOAGA, Iñaki Comunicaciones de Marketing Integradas AROCENA, Carmen El método norteamericano de análisis cinematográfico VII. Experiencias comunicativas Cero en conducta ¿ El lenguaje es una tecnología invisible o la tecnología es un lenguaje invisible? VII. Propuestas / Cara a cara AGINAGALDE, Koldo Cara a cara IX. Imágenes FERNANDEZ CALLE, Ana Intento de comunicación ilegible (Palabras de Otros) Jakin Aurkibidea Iñigo Tolosa Aranbarri. Ezinaren laudiorioa Tolosan barru Pelo Esnal koherentziaz JR Etxebarria JM Zalakain. Subjetibitatearen garrantzia euskararen biziraupenerako Txomin Heguy XXI mendearen atarian, euskara eta euskal kulturaz bi gogoeta Matias Mugica Euskal kulturaren gainean, bigarrenez