8 Zenbakia 1998-10-30 / 1998-11-06

Erakusleihoa

Erakusleihoa

VELEZ DE MENDIZABAL AZKARRAGA, Josemari

Erakusleihoa Theoría Revista de Teoría, historia y fundamentos de la ciencia Vol. 13 Núm. 33 Septiembre 1998 Coeditan: UPV EHU y el Centro de Análisis, Lógica e Informática Jurídica (CALIJ) Pag. 604 ISSN 0495 4548 Feria de ganado de Salvatierra en el 600 aniversario de su concesión (1395 1995) Juncal Aperribay Estibaliz Bustero Juan José Galdos 83 p.:il; 24 cm. Eusko Ikaskuntza 1998. (Lankidetzan Bilduma 7) ISBN 84 89516 74 X HIZPIDE. Euskalduntze alfabetatzearen aldizkaria XVI. Urtea 42 zbk 1998 Maiatza Abuztua Edizioa: HABEren hizkuntzaren Didaktika Zerbitzua Harpidetzak: 943 41 26 00 orr. 112 ISSN 1136 5714 Mutantes del paraiso Exposición celebrada el 11 sept 31 oct Edita: Diputación Foral de Alava. Departamento de Cultura y Euskera 164 pag. ISBN: 84 7821 359 7 Revista vasca de derecho Procesal y Arbitraje Tomo X. mayo 1998 Edita: Universidad del País Vasco 473 pag. ISSN: 0214 7246 Zumaia Historia Lourdes Odriozola Oyarbide Pag. 571 ISBN: 84 923919 1 x Ed: Zumaiako Udala Soberanía económica y globalización en el País Vasco Editor: Instituto Manu Robles Arangiz Coordinadores: Alejandro Arizkun Cela, Enrique Galarza Prieto, Mikel Gómez Uranga 1998. pag. 385 Josemari Vélez de Mendizabal Traducción al español del original en euskera Globalizazioak humanismo eta teknizismoaren arteko eztabaida sorrarazi zuen, edo zehatzago, aukera baztertzailea, hots, bata ala bestea, eta dirudienez teknologiak irabazteko papeleta guztiak ditu. Horixe bera uler dakieke, aro digitaleko aditu ("pope", "guru") sakralizatuei, gai horretaz behin eta berriz pontifikatzen ari zaizkigunak, garbi adierazi gabe eurak direla teknologiako lasterketa eroan punta puntan dihardutenak, eta beraz objektibismozko tantarik ezean sinesgarritasuna ere zalantzan jar daitekeelarik. Ez da oraingokoa eztabaida mota hau, greziar eta erromatarrak ere horretan sartuta ibili baitziren, Ciceron ek berak humanismoaren hitza landu zuelarik. Gure gizarte honek, ordea, globalizazioaren kontzeptua maila desberdinetaraeraman du, eta eguneroko martxa kupidagabean "dena bat" asmo orojaleak benetako ondamendiak eragin ditu mundu osoan. Hori horrela da eta ez dago bueltarik, ohiko gizarteak aldaera sakonak ezagutu baititu bere egituran, denbora laburrean, eta oraindik hasi beterik ez dugu egin. Globalizazioaren zioak argi daude: mendebal zibilizazioaren razionalizazio gero eta handiagoak gure gizarteak menderatu ditu. Razionalizaziorako joerak gorantz jo du, arrazoia izadia eta zientzia izkutuetan barrena sartzen joan den neurrian. Hiru iraultza teknologikoek bapore, elektrizitate eta elektronikoa produkzioa jaso dute, eta ondorioz populazioaren kopurua, masifikazioraino joan zaigu. Gizakiak, sistema hazkor eta homogeneo baten osagai axolagabeak bihur daitezke, eta hain zuzen ere hortxe datza globalizazioaren arriskurik handiena. Euskal Herrian ere bilakaeraren ondorioak jasaten ari gara gure azal eta mamian. Europako zurrunbiloan sartuta, estatu guztiahaltsu biren egitura monolitikoan behartuko ote gaituzten ala, aitzitik, burjabetasun baldintzatuaren legitimizazioaz bat eginda, mundu modernoak exijitzen duen lapikoan gure formulatxoa jartzeko gai izango ote garen galdegai dugu oraindik ere. Eta denetariko iritziak jasoko genituzke, gure etorkizunerako zer nahi dugun galdetzen hasiz gero. Hori bera antzeman daiteke, arestian Manu Robles Arangiz Institutuan argitaratutako liburu batean. Benetan interesgarriak iruditu zaizkit bertara bildutako iritziak, kasu honetan ekonomia burjabetasuna eta globalizazioa elkarren ondoan aztertuak izan direlarik. Euskal Herriko edozein alderdiri buruzko ikerketa sakonak exijitzen duen bezala, zientifikotsuna du nagusi liburu honek, histerismo itsuerazletik urrun eta aske. Horrela bakarrik jo daiteke aurrera, gure herriaren geroa nondik diseinatu behar den berma osoz ezagutu dezagun. Jose Allende Landak liburuko bere artikuluan dioen bezala, "Kontrol demokratikoa berreskuratzeko tokikotasunetik eginiko erreakzioak, norberarena, hau da, diferentzialadefendatuz, ez da besteena baztertzetik planteatzen, eta ez du kantonalizazioa adierazten. Oinarrizko funtsa, demokrazia partehartzailearen berreskurapenean datza, eta Gizadia aberasten duten kultura balioak iraun araztean" Zer esanik ez, hori horrela dela sinisten dugunontzat, liburu honek aukera berri bat eskaintzen digu, esperantzako leihotik aurrera begira dezagun, oraindik bidean oztopo eta eragozpen ugari aurkituko ditugula ahaztu gabe. Liburuan, Euskal Herria gaurregun osatzen duten hiru lurralde diferentziatuen kasuak EAE, NFK eta Iparralde aztertzen dira unibertsitari irakasle eta katedradunen aldetik. Ikerle trebe eta ongi preparatuak, beraz. Dena den, eta testua arkatz bat eskuan irakurtzen dutenetakoa naizenez gero, salatu behar ditut liburuaren zenbait kapitulutan ematen diren oker eta huts gramatikal eta lexikokoak. Gezurra dirudien arren, katedradun tituluaz izenpetzen duen bateon batek ez luke inoiz asmatuko balitz espairierazko EGA titulua lortuko, liburu honetan azaltzen duen mailari begira. Eta, ene ustez, liburu honekin Manu Robles Arangiz Institutuak alderdi hori hobeto zaindu beharko zukeen, pisuzkoak diren artikuluak irenstezinak bihurtzen baitira, idatzita dauden eran. Hori esan ondoren, liburuaren ikasgaiak ez luke horretan amaitu behar. Nire ustez, bigarren zati bati ere eman beharko lioke aukera Institutuak. Unibertsitari behatokia ezinbestekoa dela azpimarratuz oker ez banago, liburuko nomina osotik Maite Aristegi eta Joseba Polanco dira irakasle profesionalak ez diren bakarrak eta gizartea osatzen duten beste sektoreen ikuspuntuak ere kontuan hartzekoak dira edozein ikerketarako, eta ez litzateke batere gaizki etorriko horiek biltzen saiatuko balitz Institutua, iritzien mapa osotuagoa eduki dezagun. Gaiak merezi du eta. SOBERANIA ECONOMICA Y GLOBALIZACION EN EUSKAL HERRIA Argitaratzailea: Manu Robles Arangiz Institutua Koordinatzaileak: Alejandro Arizkun Cela, Enrique Galarza Prieto, Mikel Gómez Uranga 1998 La globalización dio lugara la controversia entre el humanismo y el tecnicismo, o, más concretamente, a la opción descartadora, es decir, o lo uno o lo otro; y al parecer, la tecnología lleva todas las de ganar. Eso es lo que se deduce de los expertos ("pope", "guru") sacralizados, que pontifican una y otra vez sobre ese tema, sin dejar demasiado claro que son ellos los más avanzados en la loca carrera de la tecnología, y por tanto( al no haber rastro alguno de objetivismo), la credibilidad misma resulta cuestionable. Esta polémica no es de ahora, ya que incluso los griegos y los romanos andaban en ello; el mismo Cicerón dió contenido al significado del humanismo. Sin embargo, esta sociedad nuestra ha llevado el concepto de globalización a distintos niveles, y el omnívoro propósito "todo uno" ha provocado auténticos desastres en la inhumana marcha cotidiana. Eso es así, no hay posibilidad de dar marcha atrás; la sociedad tradicional ha conocido en poco tiempo profundas transformaciones en su estructura, y eso no ha hecho más que empezar. Las causas de la globalización son claras: la cada vez mayor racionalización de la civilización occidental ha llegado a dominar nuestras sociedades. La tendencia racionalizadora ha aumentado en la medida en que la razón se ha ido introduciéndose en la naturaleza y en las ciencias ocultas. Las tres revoluciones tecnológicas (el vapor, la electricidad y la electrónica) han generado producción, y, como consecuencia, la cifra de la población ha crecido hasta los niveles de la masificación. Los seres humanos pueden llegar a convertirse en insignificantes integrantes de un creciente y homogéneo sistema, y, ese es, precisamente, el mayor peligro de la globalización. También en el País Vasco estamos sufriendo en nuestra propia piel las consecuencias de la evolución. Metidos de lleno en la vorágine de Europa, todavía nos preguntamos si nos obligarán a la estructura monolítica de dos estados todopoderosos o si, por el contrario, unidos por la legitimación de la autonomíacondicionada, seremos capaces de poner nuestra formulita en la olla que exige el mundo moderno. Y, de empezar a preguntar qué es lo que deseamos para nuestro futuro, escucharíamos todo tipo de opiniones. Eso es lo que se manifiesta en un libro publicado hace poco por el Instituto Manu Robles Arangiz. Me han parecido francamente interesantes los juicios de valor que se han recogido, donde la autonomía económica y la globalización han sido analizadas conjuntamente. Como todo denso estudio sobre cualquier aspecto del País Vasco exige, este libro brilla por su cientificidad, lejos y libre de cegadores histerismos. Sólo así puede avanzarse para que sepamos con total garantía en qué sentido ha de diseñarse el futuro de nuestro pueblo. Recogiendo las palabras que José Allende Landa utiliza en su artículo en el libro, "La reacción desde lo local de recuperación del control democrático desde el ciudadano, de defensa de lo propio, de lo singular, de lo que diferencia, no se está planteando como exclusión del resto, ni significa una vuelta a la cantonalización. Su fundamento está en la recuperación de la democracia participativa y en la preservación de valores culturales diversos que son los que enriquecen a la Humanidad". Sobra decir que para quienes creemos que, efectivamente, es así, este libro nos brinda una nueva oportunidad para mirar a través de la ventana de la esperanza, sin olvidar que serán muchos los obstáculos e impedimentos que hallaremos en el camino. En la obra se analizan los casos de los tres territorios diferenciados de Vasconia (Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco continental) desde la perspectiva de los profesores universitarios y catedráticos. Investigadores hábiles y bien preparados, por tanto. No obstante, y puesto que soy de los que leen textos con un lápiz entre los dedos, he de lanzar una crítica en cuanto a los errores y fallos tanto gramaticales como lexicales que se encuentran en determinados capítulos del citado libro.Aunque parezca mentira, algún articulista que a su nombre añade el título de catedrático, no llegaría a obtener el EGA(1) de español (en caso de que algún día se creara) atendiendo al nivel que muestra tener en el libro. Y, a mi parecer, el Instituto Manu Robles Arangiz debía haber cuidado más ese aspecto, ya que algunos artículos de peso resultan, debido a la escritura, insufribles. Dicho lo cual, opino que el tema del libro no debería finalizar así. Creo que el Instituto debería brindar la oportunidad para elaborar una segunda parte. Partiendo del hecho de que el escenario universitario es imprescindible (si no me equivoco, de toda la nómina del libro sólo Maite Aristegi y Joseba Polanco resultan no ser profesores profesionales(, y de que en toda investigación han de tomarse en cuenta los puntos de vista de los demás sectores que forman la sociedad, no estaría de más que el Instituto intentara reunirlos, para que de tal forma el abanico de pareceres sea aún más amplio. Y es que el tema lo merece. (1) EGA: título que se exige a los vasco parlantes para conocer su nivel en ese idioma. Theoría. Revista de Teoría, historia y fundamentos de la ciencia SECCION MONOGRAFICA: 25 años de Naming and Necessity (25 Years of Naming and Necessity) Guest Editor: Manuel Garcia Carpintero García Carpintero Manuel, Presentación Belshaw Christopher, Gold Cerezo María, Nombrar kripkeano versus Nombrar tractariano: un intento de demarcación (Tractarian Naming versus Kripkean Naming: Similarities and Differences) Maciá Josep, Does Naming and Necessity Refute Descriptivism? Martí Genoveva, Rigidity and the Description of Counterfactual Situations Sattig Thomas, Proper Name Change Strobach Niko, Time and Development in Kripke's "Naming and Necessity" ARTICULOS/ARTICLES Alvarez Sebastián, La causalidad probabilista y las dificultades del enfoque humeano (Probabilistic Causality and the Difficulties of the Humean Approach) Montalvo Manuel, Durán Miguel Angel, El mercado como ordenespontáneo y el principio de ignorancia (Market as a Spontaneous Order and the Principle of Ignorance) Goldáraz J.Javier, El temperamento igual. Una indaación histórica (Equal Temperament: A Historical Research) RECENSIONES/BOOK REVIEWS "¿Puede la física explicar la conciencia?" (Recensión de R. Penrose: The Emperor's New Mind; Shadows of the Mind; The Large, the Small and the Human Mind) (Miguel Espinoza) A.W. Richardson: Carnap's Construction of the World. The Aufbau and the Emergence of Logical Empiricism (Juan Bautista Bengoetxea) P. Bourdieu: Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción (Luis Garagalza) Libros recibidos / Books Received Feria de ganado de Salvatierra en el 600 aniversario de su concesión (1395 1995) Lurraldeak jaunen eskuetan geratzen ari ziren garaian eta Agurainen Pedro López de Ayala agintzen zuelarik, Feriako Pribilegioa jaso zuen hiriak 1395ean Enrique III.a Gaztelako erregearengadik. Feria hori inoiz ez zen sartu Gaztelako nazioarteko merkataritza zirkuituan eta, ezer baino gehiago, tokiko merkataritza izaera izan zuen Feria honek. Une horretatik aurrera, ez dago inongo dokumenturik Feriaren mendetako bizitza egiaztatzen duenik, harik eta 1853an berrezarri zuten, antzinako pribilegioak berreskuratuz. Harez geroztik gure egunak arte, urteko hiriko festa ingurune handiena bilakatu da Feria hau, Andre Maria Arrosariokoaren jaiaren inguruan. En un período de señorialización del territorio y bajo el dominio de Pedro López de Ayala sobre Salvatierra, la villa recibió del rey castellano Enrique III el Privilegio de Feria en 1395. Esta Feria nunca se insertó dentro del circuito comercial internacional castellano y se trató más bien de una Feria de carácter local y comercial. A partir de ese momento no tenemos constancia documental del discurrir de la Feria a través de varios siglos hasta que en 1853 se reinstauró recuperando los antiguos privilegios. Desde entonces hasta nuestros días la Feria se ha convertido en el marco festivo anual de la villapor excelencia en torno a la festividad de la Virgen del Rosario. En une période de "segneurisation" du territorie et sous l'autorité de Pedro López de Ayala sur Salvatierra, la ville reçut du roi espagnol Herni III le Privilège de Foire en 1395. Cette Foire ne s'inséra jamais dans le circuit commercial international espagnol et fut plutôt une Foire de caractère local et commercial. A partir de cette date, nous ne disposons d'aucun document sur le parcours de la Foire pendant plusieurs siècles jusqu'à ce qu'elle fut réinstaurée en 1853, récupérant les anciens privilèges. A partir de ce moment là et jusqu'à nos jours, la Foire s'est convertie en una fête annuelle de la ville par excellence à l'occasion de la Virgen del Rosario (Vierge du Rosaire). HIZPIDE. Euskalduntze alfabetatzearen aldizkaria Aurkezpena 1 Gela irekia Asis Iriondo, Pili Lasarte, Argi Urizar Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua euskaltegian: hainbat kezka Junkal Txurruka: Berrikuntza metodologikoak kurrikulu berrian Jokin Nazabal: Atazetan oinarritutako irakaskuntzaren inguruko ibilbidea Joseba Palenzuela: Saio taldetik saio euskaltegira Aitor Sangroniz: Kurrikulua eta ebaluazioa Joseba Ezeiza: Euskaltegiaren kurrikulu proiektua Euskararen kutxa Rufino Iraola: Klasean: zalantzak eta oreka Mindegi iraunkorra Kontsuelo Gorostidi, Aitziber San Roman: "Mintzalaguna" egitasmoa Bestelako lankidetzak Iñaki Murua, Luis Mari Txabarri Beste iturrietatik Michael Swan: Hizkuntz irakaskuntza hizkuntza irakastea da 86 Jack Richards: Metodoen bizitza ezkutua 98 Mutantes del paraiso Mikel Mintegi, Aurkezpena/Presentación Pablo Milicua, Mirarien Feria/La feria de las Maravillas José Luis Otxoa, Mintxo Cemillán, Mabi revuelta, Lacadena de Productos, Morquillas, Mauro Entrialgo, Fat Esteban, Alejandro Garmendia, Koko Rico, Helena González, Ana Laura Aláez, SEAC, Carlos Pazos, Juan Ugalde. Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje Contenido: Sección Doctrinal Dr. Juan Burgos Ladrón de Guevara. Losprocesos matrimoniales en el Borrado de la Ley de Enjuiciamiento Civil Dr. Manuel Cachón Cadenas, Apuntes sobre la regulación del embargo en el Borrador de Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1997 Dr. Just Franco Arias, Comentarios de urgencia al procedimiento de apremio regulado en el Borrador de Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil auspiciado por el Ministerio de justicia de 1997 Dr. Antonio María Lorca Navarrete, El proceso monitorio que regula el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil de noviembre de mil novecientos noventa y siete (Ministerio de Justicia). La mutación llega con la segunda entrega. (Del Borrador de Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil) Práctica de Derecho de Arbitraje En la corte Vasca de Arbitraje se ha tramitado el primer deshaucio arbitral. La ejecución arbitral declarando el desahucio arbitral dio origen a un auto del juzgado de primera instancia numero 2 de San Sebastián Donostia, con condena a que el ejecutado desaloje y deje libre, vacuo y expedita la finca objeto del procedimiento arbitral con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica en el plazo de ocho días.