466 Zenbakia 2008-12-19 / 2009-01-02

Euskobooks

Aipamena. “Bourciez” bildumako euskal atlasa (BBEA): 2. Gramatika: “Julio Urkixo” Euskal Filologi Mintegiaren Urtekaria Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” XXXIX-1 (2005)

Egileak: Gotzon Aurrekoetxea, Xarles Videgain eta Aitor Iglesias Argitaletxea: UPV/EHU Orrialde kopurua: 290 ISSN: 0582-6152 Ezaugarriak: “Bourciez Bilduma”ko euskal testuetan oinarrituz, 101 gramatika ezaugarriren distribuzio geografikoa ematen da liburuan. Ezaugarri bakoitzean herrietako testuetan agertzen den testu-hitza eta lemekin eraikitako distribuzio geografikoaren mapa: – 12 mapa deklinabide kasuez (1-11 mapak); – 13 mapa izen sintagmako beste ezaugarri batzuez, hala nola posesiboak, izenordainak, zenbatzaileak eta erakusleak (12- 24 mapak); – 35 mapa aditz morfologia eta aditz sintagmako osagaiez: aditz lagun eta trinko batzuk, alokutiboaren erabilera eta aditzondoak (25-59 mapak); – 16 mapa sintaxiari dagozkion ezaugarriez: antolatzaileak, denborazko, osagarrizko, helburuzko, erlatibozko, kausazko mendekoak, juntagailuak aztertuz (60-75 mapak). – Eta fonologiari dagozkion ezaugarriak: zenbait arau fonologiko, hots zenbaiten agerrera, diakroni bilakaera batzuk (76-101 mapak). Liburua, sarrera batez gain, lemen eta testu-hitzen indexez osatzen da.