38 Zenbakia 1999-06-18 / 1999-06-25

Kultur Iritziak

Bukatu da 98-99 ikasturteari dagokion Jakitez ikastaroa

AGIRRE, María

Kultur Iritzia Bukatu da 98 99 ikasturteari dagokion Jakitez ikastaroa * Maria Agirre Amaitu da dagoeneko iazko urrian hasi eta ekainera arte iraun duen Jakitez ikastaroa. Hilabete horietan zehar, ikastaroan parte hartu duten 26 ikasleek euskal gaiekin lotutako hainbat hitzaldi entzuteko aukera izan dute. Guztira, 117 izan dira Jakitezen hitzaldia eman duten irakasleak. Gehienak Euskal Herriko Unibertsitatekoak baina Nafarroa, Pau edo Deustuko irakasleen presentzia ere izan da. Aipatu bestalde, atzerriko unibertsitateetan diharduten aditu batzuk etorri direla, hala nola, Reno edo Oxford ekoak. Era berean, irakasle izan ez arren, gai jakin baten inguruan adituak direnek ere eskola eman dute Eusko Ikaskuntzak antolatutako ikastaro honetan. Behin eskolak bukatuta, orain ikerketa bat egin behar dute Eusko Ikaskuntzetan Aditu Unibertsitario titulua jaso nahi duten ikasleek. Horretarako ikasleek eurek aukeratu dute ikerketagaia, eta Eusko Ikaskuntzak aholkuak emango dien tutore bat ezarri die. Ikerketagaiei buruz esan, alor desberdinak izango direla ukituko direnak: antropologia, artea, politika, musika. Hauek dira, berriz, ikerketarako aukeratu diren gai batzuk: basko iberismoa gaur egun, Islama Euskal Autonomi Erkidegoan, ETAren historia trantsizioan, Azkue eta Gaskue, emakumea Unamunorengan, Enrike Egurenen historiografia eta biografia, Gipuzkoako eskuma espainiarra trantsizioan, panpinak Arabako jaietan, eta erromeriak eta prozesioak. Bukatu da 98 99 urteei dagozkien Jakitez ikastaroa, baina dagoeneko kurtsoko zuzendariak hurrengoa prestatzen hasi dira. Hurrengo Jakitez ikastaroa Iruñean egingo da, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren babespean. Irudian, "Jakitez" ikastaroko ikasleak El curso "Jakitez 1998 1999" ha llegado a su fin *Traducción al español del original en euskera María Agirre El curso Jakitez, iniciado el pasado octubre y desarrollado hasta el mes de junio, ha llegado a su fin. Durante ese periodo, los 26 alumnos que han participado en él han tenidola ocasión de presenciar numerosas conferencias relacionadas con los temas vascos. Los docentes que se han encargado de impartir clases en Jakitez han sido 117 en total, procedentes en su mayoría de la Universidad del País Vasco, aunque también han participado profesores de las universidades de Navarra, Pau o Deusto. Por otro lado, señalar que se ha contado asimismo con la presencia de varios expertos que trabajan en universidades extranjeras, tales como Reno u Oxford. De la misma manera, personas que no ejercen en la enseñanza han dado igualmente clase en este curso organizado por Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, al tratarse de entendidos en un determinado tema. Una vez finalizadas las clases, los alumnos que deseen obtener el título de Experto Universitario en Estudios Vascos han de elaborar un trabajo de investigación. Para ello, los propios alumnos han tenido que escoger un tema para su ulterior desarrollo, habiéndose encargado Eusko Ikaskuntza de asignarles un tutor que les brinde consejos. En lo que respecta a estas tareas, los temas a tratar serán de diversa índole: antropología, arte, política, música. Más concretamente, algunos de ellos serán los siguientes: el vasco iberismo actual, el Islam en la Comunidad Autónoma Vasca, la historia de ETA en la transición, Azkue y Gaskue, la mujer en Unamuno, historiografía y biografía de Enrike Eguren, la derecha española de Gipuzkoa en la transición, los muñecos en las fiestas de Álava, y las romerías y procesiones. El curso correspondiente al año 98 99 ha llegado a su fin, pero los directores del curso ya están preparando la siguiente edición. La próxima edición se llevará a cabo en Pamplona, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra. En la imagen, los estudiantes del curso "Jakitez" Copyright © Eusko Ikaskuntza