33 Zenbakia 1999-04-14 / 1999-04-21

Kultur Iritziak

Anton Borja: "Ikerketa eta garapenean dirua inbertitu behar dute enpresa txikiek, edo bestela, ez dute aurrera egingo"

AGIRRE, María

Kultur Iritzia Anton Borja: "Ikerketa eta garapenean dirua inbertitu behar dute enpresa txikiek, edo bestela, ez dute aurrera egingo" * María Agirre Jakitez ikastaroaren azken txanpan, zientzia eta teknologiaren gaineko atalari heldu diote ikastaroa jarraitzen ari diren ikasleek. Hainbat dira sail horretan eskola emango duten irakasleak, baina joan den astean, adibidez, Anton Borja katedraduna hurbildu zen Gasteizera. EHUko irakasleak azaldu zuenez, Euskal Herriko zentro teknologikoek enpresa handientzako egiten dute lan, eta enpresa txikiak jardun horretatik kanpo daude. Bere esanetan, beti berdinak dira ikerkuntzan inbertitzen dutenak, gutxigora behera 300 eta 400 enpresa, baina zer gertatuko da pymes delakoekin? Anton Borjak bereziki puntu hori azpimarratu nahi izan zuen, izan ere, Euskal Herrian gehienak enpresa txikiak dira, 7.000 enpresa inguru, eta euren maila teknologikoa oso bajua da. Borjaren iritziz, ikerketa eta garapenean dirua gastatu behar dute enpresa txikiek, edo bestela, ez dute aurrera egingo. Euskal Herria teknologiari dagokionez herri garatua dela esaten bada ere, Anton Borjak horrenbesterako ote den galdetu eta indarra kendu zion uste horri. Horretarako honako datuak eskaini zituen: Euskal Herriak Barne Produktu Gordinetik %1,24 inbertitzen du teknologia eta garapenan, baina Europako bataz bestekoa altuagoa da, ia %2koa. Beraz, Europako bataz bestekora heltzeko oraindik badago zer eginik. Baina bada datu kezkagarriagorik irakaslearen ustez. Hain zuzen ere, Euskal Herriko langilegoaren kaulifikazio bajua. Bere datuen arabera, langilegoaren %65ak formazio bajua du, eta gaur egun ezinbestekoa da langileek kualifikazio teknologiko egokia edukitzea. Langileak egunean jartzeko, formakuntza iraunkorra beharrezkoa dela adierazi zuen. Euskal Herrian ikerkuntzak eta garapenak bizi duten egoeraz hitz egin ondoren, gomendio batzuk eman zituen. Irakaslearen iritziz, beharrezkoa da beste herri batzuetako teknologiak Euskal Herriko enpresa txikietara hurbildukodituen erakunde bat sortzea. Izan ere, pymes ek ez dute denborarik gai horretaz arduratzeko, ezta inbertsiorako gaitasunik ere, eta horregatik, bitartekari bat behar dute hain beharrezkoa duten informazioa jasotzeko. Horrez gain, unibertsitatearen eta produkzio munduaren arteko harremana indartu behar dela iritzi zion. Horrek, hala ere, ez du esan nahi unibertsitateek enpresen zerbitzura egon behar dutenik, baina komenigarritzat jo zuen lotura handitzea. Anton Borja: "Las pequeñas empresas deben invertir dinero en investigación y desarrollo; de lo contrario, no van a progresar" *Traducción al español del original en euskera María Agirre En la última recta del curso Jakitez, los alumnos han visto iniciada la sección dedicada a la ciencia y la tecnología, que se impartirá de la mano de varios docentes. Uno de ellos es el catedrático Antón Borja, cuya conferencia tuvo lugar la pasada semana en Vitoria Gasteiz. El profesor de EHU UPV explicó que los centros tecnológicos del País Vasco trabajan para grandes empresas, quedando las pequeñas fuera de ese contexto. Según sus palabras, en la investigación invierten siempre los mismos, unas 300 ó 400 empresas, pero, ¿qué sucederá con las llamadas Pymes? Anton Borja quiso resaltar de manera especial ese punto, ya que la mayoría de las empresas del País Vasco son pequeñas, alrededor de 7.000, y su nivel tecnológico es muy bajo. En su opinión, las pequeñas empresas deben invertir en investigación y desarrollo; de lo contrario, se quedarán estancadas. A pesar de sostenerse que el País Vasco es un país tecnológicamente desarrollado, Antón Borja se cuestionaba si realmente es para tanto, y restó peso a ese parecer, mientras ofrecía los siguientes datos: el País Vasco invierte en tecnología y desarrollo el 1,24% de su Producto Interior Bruto, pero el promedio de Europa es mayor, casi el 2%; de modo que aún falta para llegar a la media europea. Sin embargo, hay otro dato aún más preocupante para el profesor: la baja cualificación de lostrabajadores del País Vasco. Sus datos muestran que un 65% de los trabajadores tiene baja formación, cuando hoy en día es imprescindible que tengan una adecuada cualificación tecnológica. Manifestó que para poner los trabajadores al día es necesaria la formación contínua. Tras exponer la situación de la investigación y el desarrollo en el País Vasco, dio unas cuantas recomendaciones. En opinión del profesor, ha de fundarse una organización que aproxime las tecnologías de otros países a las pequeñas empresas del País Vasco. Y es que las Pymes no disponen ni de tiempo para ocuparse de ello, ni de capacidad de inversión; por ello, necesitan un mediador para obtener la tan necesaria información. Además, sostuvo que ha de potenciarse la relación entre la universidad y el mundo productivo, lo cual no implica que las universidades deban estar al servicio de las empresas, aunque estimó conveniente acrecentar la unión. Argazkia / Fotografía: Maria Agirre