19 Zenbakia 1999-01-29 / 1999-02-05

Kultur Iritziak

Rafael López Atxurra: "Biztanleria alfabetatzea izan zen Erregimen Zaharreko oinarrizko arloetako bat"

AGIRRE, María

Kultur Iritzia Rafael López Atxurra: "Biztanleria alfabetatzea izan zen Erregimen Zaharreko oinarrizko arloetako bat" * María Agirre Jakitez ikastaroan aurrera eginez, Rafael López Atxurra irakaslea Euskal Herriko hezkuntzako erakundeen historiari buruz mintzatu zen, eta horren barnean, arreta berezia eskaini zion Erregimen Zaharreko irakaskuntzari, hau da, XVI XVIII. mendeetakoari. EHUko irakasleak aditzera eman zuenez, euskal gizarte tradizionaleko eguneroko ezagutzak iraganean bildutako jakintzatik zetozen, eta euskaraz irakasten zitzaizkien ondorengoei familian, auzoan, parrokian, etab.; modu ez akademikoan, alegia. Baina jakintza akademikoa eskas samarra zen, nahiz eta XVIII. mendean gero eta jende gehiago hasi udal eskoletara, bigarren mailako hezkuntza gune erlijiosoetara, seminarioetara... joaten hasi. Erregimen Zaharreko oinarrizko arloetako bat biztanleria alfabetatzea izan zen. Kargu publiko batean egon ahal izateko, ezinbestekoa zen idazten eta irakurtzen jakitea; horregatik, lehen letretako eskolak sortzearekin batera, biztanleria hizkuntza erromanikoan alfabetatzeko pixkanakako prozesua bultzatu zen. Aldi honetan, irakasleak eta gelak bilatzeaz arduratu ziren herrietan, baina errealitatea heterogeneoa zela eta, hiru eskola mota aurki zitezkeen: irakasle profesionaletako eskolak, udalak antolatu eta finantzatutakoak, eta ikasleen gurasoek antolatutakoak. Lehen letretako irakaskuntzak, bizimodua eta status quo a onartuz eta mantenduz hezitzearen funtzioa zeukan herri heziketan. Maila nagusienetan, aldiz, bestelakoa zen heziketaren xedea: gainerakoen jarrerentzat eredu izatea eta horietan eragina izatea. Irakasten zenaren inguruan, hiru alderdi azpimarratu zituen Rafael López Atxurrak: trebetasun instrumentalak (hala nola irakurketa, idazketa eta aritmetika), ezagutza moral nahiz erlijiosoa, eta kortesiako arauak. Hizkuntzari dagokionean, hiru esparru desberdin zitezkeen: gaztelerazko esparru elebakarra, euskarazko esparru elebakarra, eta esparru elebidunak.Gune elebakarretan, gaztelera izan ohi zen irakaskuntzan erabiltzen zen hizkuntza. Elebidunetan, ostera, gazteleraz egin arren, haurrei euskaraz egitea ere aholkatzen zuten. Azkenik, irakaskuntza elebakarra komunikatzeko prozesua euskara hutsean egiten zen lekuetan inposatu zen. Irakaskuntzaren lanbideari dagokionez esan, denbora luzea behar izan zuela finkatzeko eta XIX. mendean ezagutu zuen bere garai gorena, Eskola Normalen sortzearekin batera. Rafael López Atxurra: "La alfabetización de la población fue una cuestión básica en el Antiguo Régimen" *Traducción al español del original en euskera María Agirre Siguiendo con el curso Jakitez, el profesor Rafael López Atxurra impartió clase sobre la historia de las instituciones educativas en Euskal Herria centrándose principalmente en la enseñanza del antiguo régimen, es decir, siglos XVI XVIII. En líneas generales el profesor de la UPV destacó que, en la sociedad vasca tradicional, los conocimientos cotidianos provenían de los saberes acumulados en el pasado y eran transmitidos en euskera en entornos no académicos: marco familiar, vecinal, parroquial, etc. En cambio, el saber académico era relativamente escaso, aunque ya en el siglo XVIII era destacable una mayor presencia de las escuelas municipales, centros religiosos dedicados a la enseñanza secundaria, seminarios... Así y todo, la alfabetización de la población fue una de las cuestión básica en el Antiguo Régimen. Saber leer y escribir era imprescindible para ocupar cargos públicos, y por lo tanto, se crearon escuelas de primeras letras y se impulsó el gradual proceso de alfabetización de la población en lengua romance. Durante este periodo las villas se preocuparon por buscar maestros de escuela y hallar locales... pero la realidad escolar era heterogénea y así había tres tipos de escuela: escuelas dotadas con maestros profesionales, escuelas organizadas y financiadas por el ayuntamiento, y escuelas organizadas por los propios padres de los alumnos. Sobre los objetivosde la educación en las escuelas de primeras letras decir que, en la educación popular cumplía la función de educar en la aceptación y mantenimiento de su modo de vida y del estatu quo. En cambio la educación de las capas dominantes tiene el objetivo de servir de modelo y ejerzer influencia en la conducta de los demás. En cuanto a los saberes que se impartían, Rafael López Atxurra destacó tres tipos de conocimiento: las habilidades instrumentales, es decir, lectura, escritura y aritmética; el conocimiento moral y religioso y las reglas de cortesía. Estos conocimientos, y en lo que a la lengua se refiere, se distinguen tres zonas lingüísticas: las zona monolingüe de habla castellana, la zona monolingüe de habla euskera y los lugares bilingües. En las zonas monolingües el lenguaje de comunicación escolar solía ser en castellano. En las zonas bilingües, al mismo tiempo que aconsejaban el castellano también se recomendaba adiestrar a los niños en vascuence. Por último, la enseñanza monolingüe se impuso en aquellos lugares de enseñanza en donde el proceso de comunicación de desarrollaba íntegramente en euskera. En cuanto a la consolidación del oficio docente, hay que señalar que el proceso fue lento y tuvo su momento culmen en el siglo XIX con la creación de Escuelas Normales.