14 Zenbakia 1998-12-11 / 1998-12-18

Kultur Iritziak

Lola Valverde: Erabateko prentsa askatasuna ote dago?

AGIRRE, María

Kultur Iritzia Lola Valverde: Erabateko prentsa askatasuna ote dago? * María Agirre Gasteizen burutzen ari den Jakitez ikastaroan, Lola Valverderi egokitu zitzaion Euskal Herriko prentsaren historiaz hitz egitea. EHUko irakasleak prentsaren sorreran, hau da, XIX.mendean hasi zuen kontakizuna eta Gerra Zibilean bukatu. Valverdek gogoratu bezala, XIX. mendean prentsa zen albisteak zabaltzeko zegoen bide bakarra, eta Euskal Herrian egindako prentsak ere mende horren hasieran ikusi zuen argia. Hala ere, hasierako argitalpen periodistikoak frantsesek egin zituzten okupazio garaian, eta jakina, frantsesez argitaratzen zuten. Napoleonek tropak erretiratu zituenean, berriz, euskal herritarrak hasi ziren prentsa egiten eta 1812 1814 urteetarako hiru probintziek egunkari bana zuten. Epe honi dagokionez, 16 urteko mutil batek egiten zuen "Papeleta de Oyarzun" aipatu behar, Madrilgo egunkariak askotan baliatzen ziren eta bertako informazioaz. 1814an Fernando VII. itzultzean, berriz, absolutismoa ezarri eta inprenta askatasuna bertan behera geratu zen 1820an liberalek erregimen liberala berrezarri zuten arte. Liberalek emandako prentsa askatasunaz baliatuz, 1820an Donostian "El Liberal Guipuzcoano" egunkaria jaio zen. Liberala baina era berean kontserbadorea zen egunkari hau oso garrantzitsua izan batez ere Madrilgo prentsak sarritan aipatzen zuelako. Hala ere egoera honek gutxi iraun zuen, hiru urte beranduago berriro ere Fernando VII.ak boterea hartu eta berau hil arte debekatua egon bait zen egunkaririk argitaratzea. XIX. mende erdirako berriro ere kalean ditugu egunkariak foruen arazoa gai nagusitzat harturik: Bilbon El Vascongado argitaratzen zuten, lehenengo egunkari forozalea, Donostian berriro ere El Liberal Guipuzcoano; baina duda barik garrantzitsuena Irurak Bat izan zen, 1856 1885 urteen artean Bilbon argitaratu zena eta Kuba zein Filipinetara heltzen zena. Euskaraz egindako prentsari dagokionez, Baionan Chaok argitaratzen zuen Ariel egunkaria aipatu behar da, barruanEuskal Herriko Gazeta izenez euskarazko gehigarria kaleratzen zuen eta. Bigarren Gerrate Karlista amaituta, lau probintzien arteko elkarlanak indarra hartu zuen eta hau prentsan isladatu zen. Bilbon, La Union Vasco Navarra sortu zen eta Iruñean El Arga, biak foruen aldekoak. Baina foruen aldeko aldarrikapenek gutxi iraun zuten, 1875ean salbuespen egoera ezarri eta lau probintzietan prentsa askatasuna debekatu egin zen. Hego Euskal Herrian ezin zenez egunkaririk argitaratu, Madrilen La Paz egunkaria sortu zuten foruen defentsa egiteko. Mendearen bukaerarako prentsa aldatu egin zen; gai politikoek indarra galdu, konpetentzia azaldu eta egunkaria argitaratzea asko garestitu zen. Era horretan, XX. mendearen hasierarako prentsa industri handi batean bilakatu zen. Garai honi dagozkion egunkari garrantzitsuenak Bilbon zeuden: El Liberal, langilegoak irakurtzen zuen egunkari ezkertiarra; La Gaceta del Norte kontserbadorea eta El Diario de Euzkadi EAJren egunkari nazionalista. Horrez gain, La Lucha de Clases ere aipatu behar da non Unamunok, Tomás Meabek eta Pablo Iglesiasek nazionalismoaren aurka idazten zuten. Aipatutako egunkari hauetatik, Euzkadi zen tirada handiena zuena. Baina Gipuzkoan ere argitaratzen zen egunkaririk: La Constancia integrista, El Diario Vasco monarkiko eta kontserbadorea, El Día nazionalista eta katolikoa, El Pueblo Vasco autonomista eta katolikoa eta La Voz de Guipúzcoa errepublikazalea. Araban, berriz, bi aipatuko ditugu: La Libertad ezkertiarra eta El Pensamiento Alavés eskuinarra. Azkenik Nafarroan: Diario de Navarra eragin handiko egunkaria, El Pensamiento Navarro tradizionalista eta Nafarroako jeltzaleen La Voz de Navarra. Prentsaren loraldi honek oztopo izugarri batekin egin zuen topo 1936an: , Gerra Zibila. Gerrak egunkari gehienen desagerpena ekarri zuen eta era berean lehenengo egunkari falangistaren sorrera: ¡Arriba España!. Gerra bukatutakoan, berriro ere prentsa askatasuna murriztu zen frankistek probintzia bakoitzean euren egunkaria antolatuz.Modu horretan jaio zen La Voz de España. Askatasunik gabeko egoera honek 1975era arte iraun zuen eta ordutik prentsa askatasuna dago. Hala ere, Lola Valverdek askatasun hori erabatekoa ote den galdetu zuen. Bere esanetan, gaur egungo egunkariek inbertsio handiak eskatzen dituzte eta dirua ematen dutenek interes batzuen truke egiten dute. Lola Valverde: ¿Es absoluta la libertad de prensa? *Traducción al español del original en euskera María Agirre Dentro del curso Jakitez, el cual se está desarrollando en Vitoria Gasteiz, Lola Valverde dio una conferencia sobre la historia de la prensa del País Vasco. La profesora de la UPV comenzó su intervención situándose en el origen de la prensa, en el siglo XIX, y finalizó con la Guerra Civil. Tal como explicó, el único medio del que se disponía en el siglo XIX para la difusión de las noticias era la prensa, y en el caso del País Vasco la prensa vio la luz a principios de ese mismo siglo. De todos modos, quienes hicieron las primeras publicaciones periodísticas fueron los franceses en tiempos de la ocupación, con lo cual sus publicaciones se editaban, evidentemente, en francés; sin embargo, una vez que Napoleón hubo retirado las tropas, los vascos se iniciaron en el mundo de la prensa, y nos hallamos con que para los años 1812 1814 cada una de las tres provincias contaba con un periódico. En cuanto a esta fase ha de hacerse mención a la "Papeleta de Oyarzun", elaborada por un chico de 16 años, ya que los diarios de Madrid se servían en muchas ocasiones de la información allí contenida. En 1814, al regresar Fernando VII e imponerse el absolutismo, la libertad de imprenta quedó abolida hasta el reestablecimiento en 1820 del régimen liberal. Aprovechando esta ocasión, ese mismo año se fundó en San Sebastián "El Liberal Guipuzcoano", un periódico que revistió verdadera importancia, liberal y a la vez conservador, ya que la prensa madrileña la mencionaba con mucha asiduidad. A pesar de todo, esta situación se vería pronto interrumpida,ya que tres años más tarde Fernando VII se puso al mando y, hasta su fallecimiento, la publicación de todo periódico quedó totalmente prohibida. Para mediados del siglo XIX los periódicos están de nuevo en la calle, con los fueros como tema principal: en Bilbao se publicaba El Vascongado, el primer diario foralista, en San Sebastián de nuevo El Liberal Guipuzcoano, pero sin lugar a dudas el más importante era el Irurak Bat, editado en Bilbao de 1856 a 1885, y que llegaba incluso hasta Cuba y Filipinas. En cuanto a la prensa publicada en euskara, ha de mencionarse el diario Ariel, publicado en Bayona por Chao, dado que en su interior contenía el suplemento en euskara llamado Euskal Herriko Gazeta. Finalizada la Segunda Guerra Carlista, la cooperación entre las cuatro provincias se reforzó, hecho que tuvo su reflejo en la prensa. En Bilbao se creó La Unión Vasco Navarra, y en Pamplona El Arga, ambos partidarios de los fueros. La reivindicación foral, no obstante, duró poco tiempo, ya que en 1875 se declaró estado de excepción al tiempo que se vedaba la libertad de prensa. Al no poder publicarse ningún periódico en el País Vasco peninsular, fundaron en Madrid el diario La Paz en defensa de los fueros. Para finales de siglo la prensa había cambiado; los temas políticos perdieron interés, apareció la competencia y la publicación de los periódicos encareció significtivamente. Así que para principios del siglo XX la prensa se convierte en una gran industria. Los periódicos más importantes de este período los encontramos en Bilbao: El Liberal, el periódico de izquierdas leído por la clase obrera, el conservador La Gaceta del Norte y el diario nacionalista del PNV El Diario de Euzkadi. También ha de mencionarse La Lucha de Clases, en el que Unamuno, Tomás Meabe y Pablo Iglesias solían escribir en contra del nacionalismo. De entre los diarios enunciados, el que mayor tirada tenía era Euzkadi. También en Gipuzkoa se publicaban otros más, como el integrista La Constancia, el monárquicoy conservador El Diario Vasco, el nacionalista y católico El Día, el autonomista y católico El Pueblo Vasco y el republicano La Voz de Guipúzcoa. En cuanto a la prensa alavesa, citaremos a dos: el izquierdista La Libertad y el derechista El Pensamiento Alavés. Por último, en Navarra, encontramos el Diario de Navarra, un periódico de gran influencia, el tradicionalista El Pensamiento Navarro y La Voz de Navarra, de los nacionalistas navarros. Este florecer de la prensa tuvo un enorme obstáculo en 1936: la Guerra Civil, que supuso la desaparición de la mayoría de los diarios, así como la creación de los primeros periódicos falangistas: ¡Arriba España!. Al finalizar la guerra, la libertad de prensa se vio nuevamente restringida con la publicación por parte de los franquistas de su propio periódico en cada provincia. Así nació La Voz de España. Esta situación de ausencia de libertad se mantuvo hasta la declaración en 1975 de la libertad de prensa. De todos modos, Lola Valverde cuestionó si esa libertad es absoluta. A su juicio, los diarios de la actualidad requieren grandes inversiones, y quienes dan dinero lo hacen a cambio de unos cuantos intereses.