13 Zenbakia 1998-12-04 / 1998-12-11

Kultur Iritziak

Juan Gracia: " Euskal arrantza bigarren krisialdian murgilduta dago"

AGIRRE, María

Kultur Iritzia Juan Gracia: " Euskal arrantza bigarren krisialdian murgilduta dago" * Maria Agirre Jakitez ikastaroa egiten ari diren ikasleek, besteak beste Juan Gracia irakaslearen bisita jaso zuten joan den astebukaeran. EHUko irakasle honek, zehazki Euskal Herriko arrantzaren historia izan zuen aztergai. Nahiz eta topiko batzuek euskaldunak itxiak izan direla dioten, Juan Graciaren iritziz topiko hori ez da zuzena kontuan izaten badugu euskaldunak aspaldi atera zirela kanpora arrantza egitera. Era berean, arrantzale euskaldunen inguruan hainbat mito eratu dela baina asko ez direla zuzenak zehaztu zuen irakasleak. Euskal Herriko arrantzaren inguruan dauden dokumentu zaharrenak Erdi Arokoak direnez, zaila da epe hori baino lehenago euskal arrantzaleek zer harrapatzen zuten jakitea. Erdi Aroko dokumentuek, berriz, balearen arrantzaz hitz egiten digute. Juan Graciak esan bezala, Balaena Biscayensis izeneko balea Euskal Herriko kostaldera hurbiltzen zen negu partean eta arrantzaleek bale hori harrapatzen zuten. Arrantza hau oso garrantzitsua ei zen, balearen zati guztiak aprobetxatzen ziren eta: haragia, saihetsak, hezurrak, mingaina, olioa. Balearen inguruan eratu diren mitoek euskal arrantzaleek balea dagoeneko VI. mendean harrapatzen zutela badiote ere, Graciaren esanetan hori okerra da eta ezin da esan XIII. mendea baino lehenago balea harrapatzen zutenik. Bestalde, askotan entzun izan dugu euskaldunak onenak izan direla balea harrapatzen, baina irakasleak hori gezurtzat jo eta adierazi zuen, itsasontzi onak zituztenez euskaldunak balearen merkataritzan zirela abilak. Mitoekin jarraituz, badira euskaldunak XIV edo XV. menderako Terranovara iritsita zeudela diotenak, eta irakasleak hori astakeritzat jo zuen. Graciak esandakoaren arabera, Colon ek Amerika aurkitu baino berrogei urte beranduago heldu zen euskal arrantzalea (zehazki bizkaitarrak) Terranovara. Era berean zehaztu zuen, balea beharrean batez ere makailoak erakarrita joaten zirela Terranovara. Izan ere,XVI. mendeko erreforma katolikoak egun batzuetan haragia jatea debekatu zuenez arrainaren kontsumoak gora egin zuen eta makailoa zen bidaia luzearen ostean egoera onean heltzen zen arraina. Mitoekin bukatzeko, Terranovara arrantzale asko joaten bazen ere urtero 20.000 joaten zirela esatea astakeria dela, eta gehien joan ziren urtean 2.000 izan zirela azpimarratu zuen. EHUko irakaslearen arabera, Euskal Herriko arrantza bi ezaugarritan oinarritu izan da: batetik euskaldunek beti beste herri batzueri kopiatu izan dietela (batez ere bretoiei), eta euskal arrantza oso basatia izan dela, inoiz ez dela ekologikoa izan. Baina joandako garaiez ez ezik, euskal arrantzak gaur bizi duen egoeraz ere hitz egin zuen Juan Graciak eta honi dagokionez, egun bigarren krisialdian murgilduta dagoela esan zuen. Euskal arrantzak XVIII. mendean bizi izan zuen lehenengo krisialdia, hain zuzen ere Ingalaterra Terranovako arrantzaren jabe egin zenean. Krisi horri aurre egiteko, probintzia bakoitzak irtenbide bat aurkitu zuen. Horrela, bretoiei kopiatuz lehenengo kontserberak jaio ziren Lapurdin; gipuzkoarrak, berriz, Terranova berreskuratzen ahalegindu ziren baina ezinezkoa zela ikusirik itsas merkataritzan oinarritu ziren, eta azkenik, bizkaitarrek kostako arrantzan aurkitu zuten irtenbidea. Esan bezala XX. mendearen bukaeran bigarren krisialdia bizi du euskal arrantzak eta Gracia irakasleak ekologikoa deitzen dio egungo krisiari, urteetan aurrera eraman den gehiegizko arrantzak eragindakoa da eta. Euskal Herriko kostaldean nahikoa arrain ez dagoela eta, azken urteetan euskal arrantzaleak berriro ere kanpora atera behar izan du baina orain beste arazo batekin egin du topo: herrialde bakoitzeko 200 milia baino urrunago arrantzan egitea debekatu dela. Merkatu Batuak irtenbideak eskainiko zituela uste bazen ere, oraingoz ez da horrelakorik gertatu eta ondorioz sektorea krisian murgilduta dago. Juan Gracia: "La pesca vasca está inmersa en una segunda crisis" *Traducción al español del originalen euskera Maria Agirre .Los alumnos que cursan el programa Jakitez recibieron el pasado fin de semana la visita, entre otros, del profesor Juan Gracia, quien tuvo como tema central la historia de la pesca en el País Vasco. A pesar de que algunos tópicos señalan que los vascos han sido cerrados, en opinión de Juan Gracia no es del todo cierto, porque hace mucho tiempo que salieron a pescar fuera. Ha de tenerse en cuenta que en torno a los vascos se han creado varios mitos que no responden a la realidad. Dado que los documentos más antiguos de los que se dispone sobre la pesca datan de la Edad Media, es difícil saber qué solían pescar los marineros vascos con anterioridad. Los documentos medievales dan fe de la pesca de la ballena; pues como señalaba Juan Gracia, la Balaena Biscayensis llegaba a la costa vasca en la época invernal. Esta pesca era realmente importante, porque se aprovechaban todas las partes de la ballena: la carne, las costillas, los huesos, la lengua, el aceite. Si bien los mitos sostienen que los vascos pescaban la ballena incluso en el siglo VI, Gracia asegura que tal afirmación no es cierta, y que no resulta posible corroborar que se hiciera antes del siglo XIII. Por otro lado, muchas veces se ha dicho que los vascos han sido los mejores pescadores de ballenas; el profesor, sin embargo, no está de acuerdo. Lo que sí apoya es que los vascos, al disponer de buenos barcos, eran hábiles en el comercio de la ballena. Siguiendo con los mitos, hay algunos que afirman que ya para el siglo XIV o XV los vascos habían llegado a Terranova, lo cual es todo un disparate para el profesor. Según Gracia, los pescadores vascos (los vizcaínos, para ser más exactos) llegaron a Terranova cuarenta años más tarde de que Colón descubriera América, y la principal razón por la que iban hasta allá era, más que la ballena, el bacalao. Con la prohibición de la reforma católica del siglo XVI de comer carne determinados días, el consumo del pescado aumentó, y el pescado que mejorse conservaba en los trayectos largos era el bacalao. Para terminar con los mitos ha de precisarse que aun siendo cierto que a Terranova iban muchos pescadores, decir que eran 20.000 al año es una barbaridad; el máximo está en los 2.000. En palabras del profesor de la UPV, la pesca del País Vasco se ha basado en dos características: por un lado, que los vascos siempre han imitado a otros pueblos (principalmente a los bretones), y por otro, que la pesca vasca ha sido muy salvaje, para nada ecológica. De todos modos, Juan Gracia no sólo habló respecto a tiempos pasados, sino también de la situación actual de la pesca vasca, sobre la cual sostuvo que se halla inmersa en una segunda crisis. La primera la vivió en el siglo XVIII, al apoderarse Inglaterra de la pesca de Terranova; ante aquel panorama, cada provincia encontró su propia solución. Así, en Laburdi se erigieron las primeras conserveras, copiadas a los bretones; los guipuzcoanos intentaron apoderarse Terranova, mas al ver que resultaba imposible, se dedicaron al comercio marítimo; y los vizcaínos encontraron su salida en la pesca costera. Tal como acaba de señalarse, la pesca vasca vive a finales del siglo XX su segunda crisis, que el profesor Gracia denomina ecológica, al ser consecuencia de la pesca masiva que durante años se ha llevado a cabo. Puesto que en la costa vasca hay escasez de pescado, los marineros vascos se han visto obligados a volver a salir fuera, aunque esta vez se ha encontrado con un nuevo problema: la prohibición de pescar más allá de 200 millas desde la propia costa. Se confiaba en que el Mercado Único iba a ofrecer soluciones, pero dado que por el momento no ha sido así, el sector se encuentra en crisis. Copyright © Eusko Ikaskuntza