148 Zenbakia 2001-12-21 / 2002-01-04

Euskobooks

Euskobooks

euskobooks Euskal esku langintza Artesanía vasca VI Egilea: Juan Garmendia Larrañaga Argitaletxea: Auñamendi Orrialde kopurua: 263 ISBN: 84 7025 193 7 Ezaugarriak: Liburuan jorratzen diren gaiak hauek dira: Arantzazun: "Soroandieta" baserriari ikustaldia, Erlea, Erlauntza; Ezkioga; Zurgiña. Gurdia, zazpi ortza, area eta garrastea; Sutegia. Gurdi kurpillaren uztaia eta llamak, zazpi ortza eta area ortzak, laia eta aizkoraren langintza; Zume esku langintza: Zumitzezko otar bereziaren egiketa; Iia lantzeko lenengo antolaketa; Iiaren esku langintza. INDICE: En Aranzazu: Visita al caserío "Soroandieta", La abeja, La colmena; Ezquioga; El carpintero. Carro rural, zazpi ortza, area y garrastea; La fragua. Aro y llamak de la reuda del carro rural, púas o dientes de los aperos de labranza zazpi ortza y area, forja de la laya y el hacha; Artesanía del mimbre: Cestería fina de mimbre; Preparado del junco para su empleo ulterior; Artesanía del junco. Informazio gehiago: Euskal esku langintza Artesanía vasca V Egilea: Juan Garmendia Larrañaga Argitaletxea: Auñamendi Orrialde kopurua: 163 ISBN: 84 7025 177 5 Ezaugarriak: AURKIBIDEA. Santa Kruz Kanpezuko: Kaixuleta esku langintza; Xiba, errotatxoa, tarria, traba eta zipotzen esku langintza; Txalmagillea; Azken txaligillea; Arana Alderdiko esku langintza: Ullibarri Aranako zurgiña; Ullibarri Aranako uztargillea; Irulea; Kontrastako exerlekugillea; San Bizente Aranako Maiatza; San Bizenteko exerlekugillea. INDICE: Santa Cruz de Campezo: Artesanía de la zoqueta; Artesanía del trompo, molinillo, tarria, traba y botana; El bastero; El último cucharero; Artesanía del Valle Arana: El carpintero de Ullíbarri Arana; El yuguero de Ullíbarri Arana; La hilandera; El sillero de Contrasta; San Vicente de Arana El Mayo; El sillero de San Vicente de Arana. Informazio gehiago: Euskal esku langintza Artesanía vasca IV Egilea: Juan Garmendia Larrañaga Argitaletxea: Auñamendi Orrialde kopurua: 149 Ezaugarriak: AURKIBIDEA: Zatogillea; Zagigintza; Zatogintza;Luzaide. Eskulangille bati bisita; Luzaideko eskalapineilia; Doneztebe; Goantegillea; Olazabaldarrak. Pelotarien txisteragilleak; Puntarako eta erreboterako txisterak. Lanaren prestaera; Puntako eta erreboteko txisteragintza; Astiz. Larraungo ibarra; Astiz ko saskigillea. INDICE: El botero; El fabricado del pellejo; El fabricado de la bota; Valcarlos. Visita a un artesano; El escalapineilia de Valcarlos; Santesteban; El guantero; Los Olazabal. Una dinastía de cesteros de frontón; Cesta punta y chistera de rebote. Preparado de su confección; Confección de la cesta punta y chistera de rebote; Astiz. Valle de Larraun; El saskigille de Astiz. Informazio gehiago: Euskal esku langintza Artesanía vasca II Egilea: Juan Garmendia Larrañaga Argitaletxea: Auñamendi Orrialde kopurua: 151 Ezaugarriak: AURKIBIDEA: Argizaigin zaar baten oroigarri; Getaria; Bale arrantza; Ontzigillea; Gipuzkoan aingura egitea. Antziñako berri batzuek; Ainguragillea; Atxoia; Zubillaga errementaria; Nere erriko gurdigillea. INDICE: En recuerdo a un viejo cerezo; Guetaria; La pesca de la ballena; El ontzigille; Fabricado del ancla en Guipúzcoa. Esbozo retrospectivo; El ainguragille; El hachón; El errementari Zubillaga. Informazio gehiago: Léxico etnográfico vasco Euskal lexiko etnografikoa Egilea: Juan Garmendia Larrañaga Argitaletxea: Euskal Herriko Unibertsitatea Orrialde kopurua: 242 ISBN: 84 7173 114 2 Ezaugarriak: AURKIBIDEA: Aurkeztaileak, Xabier Otaño Etxaniz eta Xabier Alkorta Andonegi; Sarrera testua Koldo Mitxelena; Sarrera testua Julio Caro Baroja; Sarrera testua José Miguel de Barandiaran; Egilearen sarrera; Ihauteria; Baserria. Artzantza; Otarregintza, ihizkoa eta zumezkoa; Burdingintza; Ardazketa eta ehungintza; Zurgintza; Heriotza. INDICE: Presentación de Xabier Otaño Etxaniz y Xabier Alkorta Andonegi; Texto introductorio de Koldo Mitxelena; Texto introductorio de Julio Caro Baroja; Texto introductorio de José Miguel de Barandiarán; Introducción del autor; Carnaval; Caserío. Pastoreo;Cestería, confección en junco y mimbre; Hierro; Hilado y tejido; Madera; Muerte. Informazio gehiago: La cestería del castaño en Durangaldea Juan Unzueta Egilea: Xabier Amoros Oskoz Argazkiak: Bernat Vidal, Fototeca Kutxa eta Xabier Amoros Argitaletxea: Arbaso Orrialde kopurua: 99 ISBN: 84 605 8404 6 Ezaugarriak: El presente libro tiene como objetivo dar a conocer al público en general la realidad de la actividad cestera a través de uno de los máximos exponentes de Euskal Herria en la actualidad, Juan Unzueta. "Juanito" tiene en sus manos la experiencia acumulada de más de 60 años sin interrupción desarrollando aquello que más le satisface: hacer cestos con flejes de castaño. Mariano Santa Cruz El último botero alavés Egilea: Antxon Aguirre Sorondo Argitaletxea: Eskuekin Orrialde kopurua: 81 ISBN: 84 607 2375 5 Ezaugarriak: Quizá sea la bota de cuero uno de los más ancestrales ingenios técnicos creados por el ser humano. Un utensilio destinado al transporte de líquidos que ha llegado hasta hoy de la mano de los boteros, sus artesanos fabricantes. Uno de los últimos boteros que permanecen en activo es el vitoriano Mariano Santa Cruz, heredero de una estirpe dedicada a este noble menester a quien este libro rinde homenaje de la mejor forma que cabe hacerlo: recogiendo y guardando para la posteridad los detalles de su oficio, al que ha dedicado su vida entera. Euskonews & Media 148.zbk (2001/12/21 2002/01/04) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria