147 Zenbakia 2001-12-14 / 2001-12-21

Euskobooks

Euskobooks

euskobooks Azkoaga 11 Baiona Donostia Euskal Eurohiriari buruzko gogoeta jardunaldiak/Jornadas de reflexión sobre la Eurociudad Vasca Bayonne San Sebastián Egilea: Jon Basterra et al. Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 556 ISBN: 84 8419 934 7 Ezaugarriak: Baiona Donostia Eurohiria gaiaren inguruan, Azkoaga aldizkariaren ale honek 2000ko urritik 2001eko ekainera garatu den hitzaldi ziklo baten emaitzak biltzen ditu. Jardunaldien gaiak, eta horiei dagozkie hemen bilduriko mintzaldiak, jardunaldien hurrenkeran emanak, ondoko hauek dira: "Hiri identitatea eta hiritarren parte hartzeak duen garrantzia", "Bi lurraldeen arteko elkartzeen erreferentzia historikoak", "Mugaz gaindiko elkarlana garatzeko ahalbideak eta muga juridikoak", "Dinamika sozioekonomikoak" eta "Eurohiria Europako lurralde antolamendurako ikuspegien barrenean". Hogeita hamar txostenak eta jardunaldi bakoitzaren sintesia, beraz, Baiona Donostia Eurohiriaren ezaugarri eta itxaropenetara ikuspegi akademikotik eginiko hurbilketa dira, horren garapenari laguntza ekartzeko asmotan. Ce numéro de la Revue Azkoaga recueille les interventions et les conclusions d’un important cycle de conférences, ayant pour thème l’Eurocité Bayonne Saint Sébastien, qui a eu lieu d’octobre 2000 à juin 2001. Les thèmes des journées, et les interventions recueillies ici s’y réfèrent, sont, par ordre de célébration, "Identité urbaine et importance de l’implication des citoyens", "Références historiques des rencontres entre les deux territoires", "Possibilités et limites juridiques pour le développement des coopérations transfrontalières", "Dynamiques socio économiques", et "L’Eurocité dans le cadre des perspectives européennes d’aménagement du territoire". Les trente exposés et les synthèses de chacune des journées constituent donc une approche de type académique aux caractéristiques et expectative de l’Eurocité Bayonne Saint Sébastien dans l’intention de contribuer à son développement. Informazio gehiago: Azkoaga 10 Tasa de beneficio, crecimiento económico y distribución de la renta Egilea: Alberto Alberdi Larizgoitia Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 136 ISBN: 84 8419 933 9 Ezaugarriak: Por más que la tasa de beneficio sea un elemento fundamental del funcionamiento de la economía de mercado, sigue sin ser explicada por la teoría convencional. Este estudio propone el desarrollo de una teoría de desequilibrio entre producción y rentas en el marco institucional de la economía empresarial para explicar el beneficio, la distribución de la renta y su relación con el crecimiento económico y el nivel de precios. Más información: Azkoaga 9 Indicadores de la ciencia, la tecnología y la innovación: metodología y fuentes para la CAPV y Navarra Egilea: Mikel Buesa Blanco et al. Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 75 ISBN: 84 8419 925 8 Ezaugarriak: En este trabajo se muestran las transformaciones que han tenido lugar en el análisis económico del cambio tecnológico, así como en los indicadores que se utilizan para su medición. Ligado a ello, se hace un balance de las ventajas y desventajas que presenta cada uno de los indicadores de la ciencia, la tecnología y la innovación manejados hoy día por la literatura internacional y se estudia la posibilidad y limitaciones que para su cálculo presentan las fuentes estadísticas disponibles para la CAPV y Navarra: estadísticas de I+D, encuestas de innovación, bases de patentes, bases bibliométricas, estadísticas de comercio exterior, encuestas de fuerza de trabajo, encuesta industrial y directorios de empresa. Más información: Azkoaga 8 Trabajos sobre Ordenación y Gestión del Territorio de Euskal Herria I Egilea: Marisol Esteban et al. Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 313 ISBN: 84 8419 971 1 Ezaugarriak: Este volumen presenta un conjunto de trabajos sobre distintas problemáticas de la ordenación y gestión del territorio en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.Así, la gestión de los recursos naturales, la protección del patrimonio natural y cultural, la utilización de las estrategias espaciales para potenciar sectores de actividad económica o las estrategias de desarrollo urbano puestas en marcha por ciudades como Pamplona o Vitoria son algunos de los temas que se analizan en los diferentes artículos. Más información: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea Egilea: Iñaki Pariente et al. Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 407 ISBN: 84 8914 935 5 Ezaugarriak: En este volumen se recogen algunas cuestiones relativas al papel dede las regiones en la evolución de la Unión Europea en el futuro, en un momento de gran convulsión en la evolución comunitaria. La evolución de las Comunidades Europeas se ha caracterizado por la dualidad entre profundización e integración, siendo cuestiones que han ido de la mano, precediendo mínimamente en el tiempo la una a la otra. Así ha sucedido en las sucesivas reformas de los tratados comunitarios en Maastricht y Amsterdam o Niza. En Maastricht se creó el "Comité de las Regiones", con un impresionante potencial, uniendo en un mismo órgano entidades de diversas competencias e importancia, desde entes locales a estados federados. El reciente Tratado de Amsterdam hizo pensar en la posibilidad de desarrollo de este Comité, y así el Grupo de Estudios Europa Euskal Herria retomó la idea de tratar el tema, ofreciendo ahora las conclusiones alcanzadas a la comunidad universitaria, política y social, en definitiva, a la reflexión pública. Liburuki honetan eskualdeek etorkizunean Europako Batasunaren bilakaeran izango duten eginkizunari buruzko gai batzuk bildu dira, eta hau gertatzen da komunitateek beren bilakaeran asaldura handia bizi duten unean. Sakontzearen eta integratzearen arteko bitasuna izan da Europako Komunitateen bilakabidearen ezaugarria; izan ere, arazo horiek elkarri loturik joan dira, nahiz eta denboran bata bestea baino lehentxeagotik agertu den. Hala gertatu daondoz ondoko komunitate itunetan, Maastricht, Amsterdam edo Nizan. Maastrichten "Eskualdeen Batzordea" sortu zen, gaitasun izugarria duena, aginpide eta garrantzi desberdineko erakundeak organo berean biltzen baititu, tokiko erakundeetatik estatu federatuetaraino. Berriki sinaturiko Amsterdameko Hitzarmenak Batzorde hori gara litekeela aditzera eman zuen, eta ildo horretatik, gaiari ekiteko ideia beretu zuen Europa Euskal Herria Ikerketa Taldeak. Orain, jardun horretan erdietsiriko emaitzak eskaintzen dizkio Taldeak unibertsitate, politika eta gizarte komunitateari, hots, gogoeta publikoari. Informazio gehiago: Eleria. Euskal Herriko Legeriaren Aldizkaria 8 Egileak: Hainbat Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 130 ISSN: 1137 1951 Ezaugarriak: Gaiak. Häberle, Peter: Justiziaren atzetik betiko borroka Zuzenbidea Europarako bidean. Alzola Berriozabalgoitia, Izaskun: Kooperatiba Sozietateak eta beren eraketa. Imaz Zubiaur, Leire: Oinordetza itunak Gipuzkoako Foru Zibilean (3/1999 Legea, azaroaren 16koa). Arzelus Aramendia, Ander; Moreda Jausaras, Helena; Saragueta Irazoki, Felipe: Muga: gainditzeke dagoen errealitatea. Hizkuntza Zuzenbidea: Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki: Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen abenduaren 11ko 372/2000 Foru Dekretuaren legaltasunari buruzko Irizpena. Euskara juridikoa. Landa Gorostiza, Jon: Unbertsitatearen zeregina legegintza euskaldunean: zuzenbide penaletik egindako hausnarketa. Elkarrizketak. Atxabal Rada, Alberto: Ikerketa juridikoa euskaraz. Prieto de Pedro, Jesús: Administrazio Zuzenbideko irakaslea eta UNEDeko errektoreordea. Kronikak. Aizega Zubillaga, Joxe Mari: Kontzertu eta Hitzarmen Ekonomikoari buruzko jardunaldiak. Elosegi Aldasoro, Antton; Garmendia Iartza, Koro: Eleaniztasuna eta Teknika Legegileari buruzko sinposiuma. Sagasti Aurrekoetxea, Josu J.: Merkataldegi handien eraentza eta Europa Batasunaren ustea euskal zerga laguntzei buruz. Berriak. Albisteak.Bibliografia. Tesien txokoa. Bidean dauden Legeak. Sumario. Sommaire. Analytic Summary. Informazio gehiago: Prozedura Zibileko Lege berria Egileak: Iñaki Esparza (koord.) Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 120 ISBN: 84 8419 937 1 Ezaugarriak: Prozedura Zibileko 1/2000 Lege berria indarrean sartu den urte honetan, Eleriak Lege honen berrikuntza nagusien azterketa eskaini nahi izan du, Prozedura Zibilaren bizkarrezurra osatzen duten gaiak xehetasunez aztertuz eta Legearen ekarpen esanguratsuenen berri emanez. Bestalde, UZEIri zor diogun glosario terminologiko bat gehitu dugu, testuan ager daitezkeen zalantzak argitzeko eta baterakuntza terminologikoan aurrera egiteko asmoz. Prozedura Zibileko Legearen azterketak, Eleriako "Testuak" bildumaren bigarren alea osatzen du. Bilduma honen xedea, aldizkariaren serie arruntean argitara ematen diren gai garrantzitsuenen zabalkundea egitea da, aldizkariaren ohiko jasotzaileez gaindi. Informazio gehiago: Euskonews & Media 147.zbk (2001/12/14 21) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria