14 Zenbakia 1998-12-11 / 1998-12-18

Gaiak

Manuel de Ynchausti (1900 - 1961) Etorri handiko mezenas bat -Jean Claude Larronde

XARRITON, Piarres

Manuel de Ynchausti (1900 1961) Etorri handiko mezenas bat Manuel de Ynchausti (1900 1961) Etorri handiko mezenas bat Jean Claude Larronde * Piarres Xarriton Lapurdi Milafrangako Jean Claude Larronde abokatu eta historialariak, Sabino Arana Goiri z doktore tesi ezaguna egin zuenak, badarama aintzina bere ikerlana, bereziki XX. mende honen lehen parteko abertzaletasunaren historian aipagarri izan diren gertakari eta pertsonei batzuzei buruz, hala nola, Gernika euskaldun batallunaz, Jose Antonio Agirre lehendakariaz, Eugène Goyenetche historialariaz, klement Mathieu apezpikuaz edo Euskaldunen adiskideen elkarte nazioartekoaz. Oraikoan Manuel de Ynchausti "Etorri handiko mezenas" baten aldi izan da. Lan hau frantsesez argitaratu zuen Bulletin du Musée Basque delako aldizkarian Larrondek 1993 an eta orai Euzko jaurlaritzaren laguntzarekin euskaraz eta gaztelaniaz emaiten du Susana Prebostek itzulirik eta Bidasoa sortan sartzen, Ynchausti jaunaren andrea, Ana Belen Larrauri, itzali berri delarik Uztaritzen bere 92. urtean. 70 bat orrialde ditu itzulpen bakoitzak eta Manuel de Ynchausti ezagutu dugunok ere anitz berri ikasten dugu haren alargunak eta alaba Mirenek idazleari eman dizkioten xehetasunei esker. Filipinetan finkatua zen euskaldun itsas merkatari familia aberats baten sortua zen Manuel de Ynchausti 1900.eko urriaren 19 an, bi urte hartan Estatu Batuen menpe sartua zelarik Espainiaren kolonia ohi hori. 6 urte zituen lehen aldikotz etorri zelarik Euopara eta 20 urte aldiz aita galdu zuelarik. Madrilen egin zituen goi mailako eskolak lege jakintza sailetan. Euskaldun fraile bat edo besteri esker jabetu zen ber denboran bere kristau fedeaz eta bere euskal nortasunaz. Gaztaroan adiskidetu zen betikotz Joseba Leizaolaren anaia Rikardorekin eta Donostian ezagutu zuen eta emaztetzat hartu Ana Belen Larauri hogoi urteko donostiar alaba. 1926 eko uztailaren 26 an ezkondu ziren bi gazteak Donostian eta laster abiatu Manilara buruz. Handik hara Manilan berean bereamarekin eta andrearekin batean Manuel erabaki larriak hartuko ditu ontasun batzu salduz, beste batzuk banatuz lurrik gabeko laborarien artean eta seme alabak jinen zaizkienean, 1933 tik landa Manila utzi ondoan, familia Donostian kokatuko da, 1936 eko gerla etorri arte. Gerla etortzean Uztaritzen jartzen da Ynchausti familia eta hortik Mathieu apezpiku eskualdunarekin eskuz esku, laguntza harrigarria ekarriko die gerlako euskaldun ihesliar haurridei, bai diruz bai gisa oroz, Frantziako apezpiku zenbait eta izen handiko katoliko batzu biltzen dituztela Verdier kardinalearen eta François Mauriac idazlearen inguruan. Alemaniako gerla hastera doalarik, 1939 ko aboztuan, Ipar Ameriketara doa Ynchausti familia. Han gure gizon kartsua saiatzen da bere Filipinetako esperientza gogoratuz eta Spellman New Yorkeko kardinalea edo Jacques Maritain filosofoa mintzatuz Mundu osoko Sorospen Katolikoa litekeen erakundea sortu beharrez. Osasun arazo batzuengatik asmu hortarik urruntzearekin beste xede bideragariago bat hartzen du Jose Antonio Agirre lehendakiarekin : Munduko euskaldun guztien batasuna eraikitzea. Azken xede horri jarraikiko zaio 1947 an bere familiarekin Europara eta Uztaritzeko bere etxera itzuliko denean Manuel de Ynchausti. Egia erran ez du sekulan bere ametsa osoki gauzatuko baina, asko gisetarra eta, bere osasunaren gorabehera handien gatik, landuko du ederki gai hori. Hala nola, 1948 an Miarritzeko Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrean partehartuko duelarik "Euskaldunak Munduan" deitu X. atala bere gain hartuz eta oraino 1954 an Boissel komandateak zuzentzen zuen Baionako Euskal Museoari eskainiko diolarik "Euskaldunen Hedapena Munduan" deitu aretoa. Zorigaitzez, ordukotzat gaitzak azkarki hunkia du Manuel de Ynchaustiren bihotza eta laster bere adiskide mina, Jose Antonio Agirre galtzen duelarik, bapatean, Parisen 1960 eko martxoaren 22 an, bera ere Jainko onak deitzen du bere gana,Uztaritzen, 1961 eko apirilaren 17 an. Klement Mathieu apezpikuak eman zituen urteabarne Donibane Lohizunen eta Uztaritzen baten eta bestearen ehortzetako mezak. Piarres Xarriton, Euskaltzaina eta Eusko Ikaskuntzako kidea.