Bilaketa aurreratua

Bilaketa zehatza

Testu osoan bilatu

18 artikulu

 

Eracusaldiac de Agirre Asteasukoa: El sermón como producto histórico del acto del lenguaje

563 zenbakia - Gaiak2011-01-21 / 2011-01-28

Adolfo Arejita: "Kardaberaz ha sido, junto con Mendiburu, el principal escritor clásico vasco"

236 zenbakia - Elkarrizketa2003-12-29 / 2004-01-09

Adolfo Arejita: "Kardaberaz izan da, Mendibururekin batera, euskal idazle klasiko nagusia"

236 zenbakia - Elkarrizketa2003-12-29 / 2004-01-09

Agirre Asteasukoaren Eracusaldiac: Sermoia mintzaira-ekintzaren produktu historiko gisa

563 zenbakia - Gaiak2011-01-21 / 2011-01-28

Agustin Kardaberazen garaia

236 zenbakia - Gaiak2003-12-29 / 2004-01-09

Efeméride. Agustín de Cardaberaz nació en Hernani el día 29 de diciembre de 1703

606 zenbakia - Efemerideak2011-12-23 / 2012-01-06

Efemeridea. 1770 urteko urriaren 18an Agustin Kardaberaz hil zen Bolonian (Italia)

318 zenbakia - Efemerideak2005-10-14 / 2005-10-21

Efemeridea. Agustin Kardaberaz 1703. urteko abenduaren 29an jaio zen

514 zenbakia - Efemerideak2009-12-25 / 2010-01-08

Efemeridea. Agustin Kardaberaz 1770eko urriaren 18an zendu zen Bolonian

365 zenbakia - Efemerideak2006-10-13 / 2006-10-20

Euskal kulturak ere kultura klasikoaren transmisioan parte hartu du: XVIII. mendearen kasua

40 zenbakia - Gaiak1999-07-02 / 1999-07-09

Iparraldeko elkarte kulturalak 1920. eta 1930. hamarkadetan

198 zenbakia - Gaiak2003-02-07 / 2003-02-14

Kardaberaz (1703-1770), inertzia eta eraldaketa

236 zenbakia - Gaiak2003-12-29 / 2004-01-09

Kardaberaz eta Araba

236 zenbakia - Gaiak2003-12-29 / 2004-01-09

Kardaberaz y Álava

236 zenbakia - Gaiak2003-12-29 / 2004-01-09

Las misiones populares en tiempos de Cardaberaz

244 zenbakia - Gaiak2004-02-27 / 2004-03-05

Las sociedades culturales del País Vasco continental en las décadas de 1920 y 1930

198 zenbakia - Gaiak2003-02-07 / 2003-02-14

Riev 100 Urte: Unificación del lenguaje literario

414 zenbakia - Gaiak2007-11-02 / 2007-11-09

También la cultura vasca ha participado en la transmisión de la cultura clásica: el caso del siglo XVIII

40 zenbakia - Gaiak1999-07-02 / 1999-07-09

Atalak
Gaiak
Toponimoak
Egilea
Onomastikoak