545 Zenbakia 2010-09-10 / 2010-09-17

Euskobooks

Aipamena. Ciudades globales y culturas locales 1: Zainak 31

Egileak: José I. Homobono Martínez, Isusko Vivas Ziarrusta (eds lits.) Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza, 2009 Orrialde kopurua: 648 ISBN: 978-84-8419-187-2 Ezaugarriak: Globalizazio prozesu betean, fluxu transnazionalen eta kultura hibridoen dinamikan kokaturiko lurralde maila dira hiriak. Hala eta guztiz, eta mugikortasun, finkatze gabetasun eta lurraldegabetasun maila bat izanagatik ere, hiriko leku eta espazioa kategoriek garrantzitsuak izaten jarraitzen dute identitateak, ondareak, imaginarioak, soziabilitateak, segregazioak, tokiko kulturak eta agertzen ari diren kulturartekotasunak esanahiz (berriro) hornitzeko. En pleno proceso de globalización, las ciudades constituyen un nivel territorial inscrito en la dinámica de flujos transnacionales y de culturas híbridas. Sin embargo, y pese a un cierto grado de movilidad, desanclaje y desterritorialización, las categorías de lugar y de espacio urbanos siguen siendo relevantes para la (re)significación de identidades, patrimonios, imaginarios, sociabilidades, segregaciones, culturas locales e interculturalidades emergentes. En plein processus de globalisation, les villes constituent un niveau territorial inscrit dans la dynamique des flux transnationaux et de cultures hybrides. Néanmoins, et malgré un certain degré de mobilité, de désancrage et de déterritorialisation, les cathégories de lieu et d'espace urbains sont toujours importants pour la (re)signification d'identités, patrimoines, imaginaires, sociabilités, ségrégations, cultures locales et interculturalités émergentes. In the midst of the globalisation process, towns constitute a territorial level that is inscribed in the dynamics of transnational flows and hybrid cultures. However, and in spite of a certain degree of mobility, disconnection and de-territorialisation, the categories of urban place and space continue being relevant for the (re)signification of identities, patrimonies, imaginaries, sociabilities, segregations, local cultures and emergent interculturalities. Informazio gehiago