512 Zenbakia 2009-12-11 / 2009-12-18

Euskobooks

Aipamena. Revista Internacional de los Estudios Vascos. RIEV: 54,2

Egileak: Marco Ceccarelli, ... [et al.] Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza, 2009 Orrialde kopurua: 345 (euskaraz); 345 (erdara, frantsesa, ingelesa) ISSN: 0212-7016 Ezaugarriak: Liburukia osatzen duten bost artikuluetatik lehenak robotikaz eta horren inplikazio teknikoez zein ekonomiko-sozialez dihardu. Biologo talde batek egindako artikuluan, ADNari buruzko ikerketek faunaren kontserbazioari begira dituen gaitasunak azaltzen dira. Medikuntzaren ikuspegitik, EAEko elikadura ohiturak eta horiek osasunean duten eragina da beste artikulu baten ikargai. El Pobal, Euskal Herrian lanean aritu zen azkeneko burdinolaz dihardu laugarren artikuluak. Azkenik, euskal esparruan zientzia eta teknologiak dituen pertzepzio sozialei buruzko ikerketa baten ondorioak aurkezten dira. El primero de los cinco artículos que ocupan el tomo trata sobre la robótica y sus implicaciones tanto técnicas como económico-sociales. Un equipo de biólogos presenta las potencialidades de los estudios del ADN para la conservación de la fauna. Los hábitos alimentarios en la CAV y su incidencia en la salud es objeto de análisis desde una perspectiva médica. El cuarto artículo se ocupa de El Pobal, última ferrería que se ha mantenido activa en el País Vasco. Por último, se exponen los resultados de una investigación sobre las percepciones sociales de la ciencia y la tecnología en el ámbito vasco. Informazio gehiago