235 Zenbakia 2003-12-19 / 2003-12-29

Euskobooks

Euskobooks

Menu EUSKOBOOKS Inicio > EM 235 > Euskobooks -->

2003/12/19-29 Eibarko euskara: izen sintagmaren deklinabidea

Egilea: Nerea Areta Azpiri

Argitaletxea: Deustuko Unibertsitatea

Orrialde kopurua: 388

ISBN: 84-7485-888-7

Ezaugarriak: Eibarko ahozko euskara jatorraren inguruko ikerketa sakon baten zati bat jasotzen da liburu honetan, egilearen doktorego tesiaren emaitza denez (Eibarko euskara. Morfologiako alor baten azterketa: izen sintagmaren deklinabidea, adjektibo sintagma eta adberbio sintagma, 2002). Lana lekukoen ekoizpenetan oinarrituta dago, eta monografia dialektalen mailan kokatzen da oro har, baina ikuspegi berriak ere baditu euskal dialektologiarako. Izan ere, alderdi dialektologikoaren eta hizkuntza geografiaren ekarriez gainera, soziolinguistikara hurbilketa ere egin da hainbat aldagarri kontuan hartu direlako aztergaia prozesatzerakoan: jatorri geografikoaz gain, adina, sexua eta alfabetizazioa besteak beste. Eremu pertzeptuala ere landu da lekukoen iritziak eta iruzkinak ere orokorrean gogoan hartu direlako. Oinarrian Eibarko euskararen maila fonetiko-fonologiko eta morfosintaktikoaren jasoketa zabala dago, lexikoa ere bidenabar batu bada ere. Azterketa esparrua morfologiako eremuko izen sintagmaren deklinabidearen alorrera mugatu da. Nagusiki, deklinabide kasuak (alderdi formala eta erabilerak), izen berezi batzuen deklinabidea, gradu hurbileko mugatzailez mugatutako ereduak eta erakusleak aurkituko dituzu liburuan, hainbat eta hainbat adibidez hornituta. Diputaci?n y modernizaci?n: Gipuzkoa 1940-1975

Egileak: Leyre Arrieta Alberdi y Miren Barandiaran Contreras

Argitaletxea: Gipuzkoako Foru Aldundia

Orrialde kopurua: 245

ISBN: 84-7907-425-6

Ezaugarriak: Estudio institucional de la Diputación que se implanta tras la Guerra Civil. Y análisis de su papel en el proceso de modernización que experimentó el Territorio entre 1940 y 1975, a raíz de su desarrollo industrial. TRABAJO Y CIUDADAN?A. UN DEBATE ABIERTO

Egilea: Gorka Moreno Márquez

Argitaratzailea: ARARTEKO

Orrialde kopurua: 370

ISBN: 84-89776-13-X

Ezaugarriak: El principal objetivo de este libro ha sido analizar y profundizar en el concepto de trabajo a lo largo de la modernidad y su relación con respecto al de ciudadanía, recalcando el valor del trabajo asalariado como eje del contrato social moderno. Para ello, se ha subrayado la estrecha relación existente entre empleo y derechos sociales de ciudadanía.

El empleo, en la modernidad, dota a las personas de una identidad y posibilita una socialización concreta (ética del trabajo), pero a su vez garantiza un sueldo y unos derechos sociales (prestaciones al desempleo, pensiones, etc.).

En la actualidad el desempleo y, sobre todo, la irrupción del empleo precario e inestable hacen que las funciones que antes poseía el empleo asalariado entren en crisis: desgaste de la ética del trabajo (inestabilidad, inseguridad…), sueldos que no garantizan una vida digna y una mayor dificultad para obtener unos derechos sociales de calidad.

En este contexto entra en crisis no sólo un modelo de empleo concreto, el que ha dominado la modernidad, también sufre una importante erosión el mismo contrato social, basado en un empleo estable y con derechos como cauce para lograr la ciudadanía.

Por todo ello, se están planteando alternativas que defienden la revisión de la relación entre empleo y ciudadanía mediante la disociación parcial o total de los ingresos y el empleo.

Entre las diferentes propuestas que se están realizando actualmente quizás la de la Renta Básica sea la que con más fuerza suene. La Renta Básica defiende la existencia de un sueldo garantizado de ciudadanía, totalmente ajeno al empleo y de carácter universal (sin tener en cuenta sexo, raza, o situación económica). Euskararen jarraipena III: 2001

Egileak: Hainbat

Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza

Mota: Lau liburuxka (euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesezko bertsiotan) eta CD-ROM bat lan osoarekin

ISBN: 84-457-2049-X

Ezaugarriak: Hona hemen Euskal Herriko III. Inkesta Soziolinguistikoaren lehen emaitza. 1991an egin zen lehenbizikoa. Bost urte geroago bigarrena, eta 2001ean burutu zen hirugarren hau. Inkesta hau Euskal Herri osoan zehar egin da: EAEn, Nafarroan eta Iparraldean.

III. Inkesta honetan ere: batetik, hizkuntza-gaitasunaren bilakaera eta, bestetik, euskaldunok zein neurritan erabiltzen dugun euskara hori, familian, lanean, nahiz beste egoera formal batzuetan. Horrez gain, hizkuntza-politikari eta euskararen sustapen lanari zer irizten dioten ere galdetzen zaie herritarrei.