160 Zenbakia 2002-03-22 / 2002-04-05

Euskal kantutegia

Galantak

ENFEDAQUE, Ángel

Euskal Kantutegia: Galantak Galantak Argitalpena: EUSCALDUN ANCIÑA ANCINACO TA ARE LENDABIZICO ETORQUIEN DANTZA ON IRITCI POZCARRI GAITZIC GABECOEN SOÑU GOGOANGARRIAC BEREN ITZ NEURTU EDO VERSOAQUIN Normalizatutako testua: GALANTAK Musikaren egilea: EZEZAGUNA Testuaren egilea: EZEZAGUNA Literatur Incipit a: DAMA GAZTE GALANT Berezko testuaren transkribapena: Dama gazte galant bat ikusi det bart arabaquetan engañatutcen nauela bere ustetan ez naiz fiataco berriz arren itcetan. Maite nauela aniz esan izan dit asco aldiz. Dama gazte galant oni nai izan diot ongui oraindañocoan gau eta egun iduquitu det gogoan. Maite ninduzula aniz biotz biotcetic esan didazu ascotan cerorrec Jaquingo bait dezu cergatic, ringueruchoa nai dituzu besteac bat becela zuc bi. Nai badezu eguin maite biren Jabe guelditu cinteque bada bat ere gabe. Galaia alaia nic naia cerade zu beti iduripen gaiztoac quendu bear dira burutic munduan diraden guizonac utcico ditut nic zugatic baldin nai banazu ni. Galai gaztea zu penaturiccan icustea badaquizu dala neretzaco illcea eguizu gauza oec burutic uztea atoz nere aldamenera zaitea biotzetic et zaitut utzico nere maitea Dama gazte begui arguia esaten banauzu eguia zurea izango naiz beti itza ematen banazu biotcetic beguira ordean niri besterequin ibilli Jostatcen alacoric ez zait gustatcen." Hizkuntza: Euskara Partitura eta musikaren digitalizazioa: Angel Enfedaque Euskonews & Media 160.zbk (2002 / 3 22 / 4 5) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria