666 Zenbakia 2013-05-22 / 2013-06-05

Euskobooks

Aipamena. Amets baten oinordeko gara - Heredamos un sueño: Euskal Unibertsitatea - Universidad Vasca. 1936

Egilea: Mikel Aizpuru Murua Argitaletxea: Euskal Herriko Unibertsitatea, 2013 Orrialde kopurua: 280 ISBN: 978-84-9860-752-9 Ezaugarriak: 1866tik aurrera euskal erakundeek eta gizarteak unibertsitatea eskatu zieten behin eta berriz Espainiako gobernuei, baina aldarrikapen hori ez zen gauzatu 1936ko azarora arte, euskal autonomiarekin batera. Medikuntza Fakultatea baino ez zen eratu eta Bilbo erortzearekin batera itxi zituen bere ateak. Auzi horrek ondo erakusten du Euskal Herriaren konplexutasuna, bai lurraldeen arteko harremanei dagokienez, bai eta gizarte-taldeen eta indar politikoen arteko harremanei dagokienez ere. Baina, era berean, erakunde horiek lankidetzarako erakutsi duten gaitasunaren adibide egokia ere bada. Las instituciones y la sociedad vasca a partir de 1866 solicitaron reiteradamente la creación de una universidad a los distintos gobiernos españoles, pero esta reivindicación no se materializó hasta octubre de 1936, conjuntamente con la autonomía para el País Vasco. Sólo se pudo crear la Facultad de Medicina, y esta cerró sus puertas con la caída de Bilbao. Esta cuestión pone de manifiesto la complejidad vasca, tanto en lo que se refiere a la relación entre los diferentes territorios, como entre los distintos grupos sociales y las fuerzas políticas. Pero, al mismo tiempo, es ejemplo de su capacidad para el trabajo en común.