620 Zenbakia 2012-04-13 / 2012-04-20

Euskobooks

Aipamena. Euskera 2009, 2-1: Ikasteredu elebidunak eta euskararen iker (molde) berriak

Egileak: Andoni Barreña eta Itziar Idiazabalek koordinaturiko lana Argitaletxea: Euskaltzaindia, 2010 Orrialde kopurua: 920 ISSN: 0210-1564 Ezaugarriak: 2009an Euskera Agerkariaren ikerketa zenbakiak bi zati ditu. Honako hau da lehenengo zatiaren oinarri nagusia den lan monografikoa.