592 Zenbakia 2011-09-16 / 2011-09-23

Euskobooks

Aipamena. Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 33: La antropología marítima y el crisol de la maritimidad: profesiones, economías, formativas, patrimonia y símbolos

Egilea: Juan A. Rubio Ardanaz (ed. lit.) Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza, 2010 Orrialde kopurua: 469 ISBN: 978-84-8419-206-0 Ezaugarriak: Itsasoak agerpen soziokulturalen aniztasuna erraztu du, itsasotasun fenomenoaren inguruan bildurik denak. Fenomeno horrek bai pertsonen eta ingurunearen arteko harremanak nola pertsonen artekoak jasotzen ditu. Hori dela eta, interes antropologikoa duten hainbat errealitateri heltzen zaie, horien artean lanbideak, egitate ekonomikoak, araugintza, ondarea gauzatzea aurkitzen ditugularik, kultura mailako beste zenbait agerpenekin batera, hala nola literaturari dagokiona. La mar ha propiciado una diversidad de manifestaciones socioculturales polarizadas en torno al fenómeno de la maritimidad. Ésta se ha hecho eco de las relaciones, tanto entre las personas y el medio, como entre las personas entre sí. Al respecto, se abordan distintas realidades de interés antropológico, donde hallamos profesiones, realizaciones económicas, la construcción de normativas, del patrimonio y otras manifestaciones de carácter cultural como por ejemplo el literario. [+] Informazio gehiago