55 Zenbakia 1999-11-19 / 1999-11-26

Euskobooks

Euskobooks

euskobooks Rugby à Pau Egilea: Jacques Staes Mota: Sport Argitaletxea: Éditions J&D, 1999 Orrialde kopurua: 548 ISBN: 2 84127 125 0 Ezaugarriak: Les origines de ce sport à Pau. Une foule de documents inédits datant du début du siècle Biografías Egileak: Inmaculada Martínez, Mercedes Iturbe, Begoña Suarez Saila: Lankidetzan Bilduma 12. zenbakia Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza, Donostia 1999 Orrialde kopurua: 91 ISBN: 84 8419 980 0 L'émigration basco béarnaise en Amérique Egilea: Henry de Charnisay Mota: Émigration Argitaletxea: Éditions J&D, 1999 Orrialde kopurua: 288 ISBN: 2 84127 063 7 Ezaugarriak: Le Béarn et le Pays Basque donnèrent lieu à une émigration continue. Elle s'orienta d'abord vers l'Espagne mais s'exerça tout particulièrement au cours du XIXe siècle vers l'Amérique. L'auteur en analyse les causes, en détermine l'ampleur et montre les effets de ces mouvements tant sur le département des Basses Pyrénées que sur la France. Vol. 14, nº 36, septiembre 1999, pp. 403 596 Egilea: varios Mota: Revista de Teoría, historia y fundamentos de la Ciencia Orrialde kopurua: 193 Argitaletxea: Centro de Análisis, Lógica e Informática Jurídica (CALIJ) y Servicio Editorial de la UPV/EHU. Donostia/San Sebastián 1999 ISSN: 0495 4548 Mota: Euskara/Espainiera Hiztegi espezializatua Argitaletxea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila / Osakidetza Servicio Vasco de Salud / UZEI Orrialde kopurua: 200 ISBN: 84 89135 06 1 Ezaugarriak: Liburuarekin batera, Windows95erako CD ROM bat dator. Poesiaren magalean Egilea: Mirari Garcia de Cortazar Mota: Poema liburua Saila: KEZKAK 1. Zenbakia Argitaletxea: Bermingham, Donostia 1995 Orrialde kopurua: 47 ISBN: 84 7086 316 9 Ezaugarriak: "Poesiaren magalean" Mirari Garcia de Cortazarren lehendabiziko poema liburua da. Pasaia Saria irabazi zuen, herri horretako udalak deitutako bederatzigarren aldian. Portugalete en la Revolución Industrial, 1850 1936 Historicamente la actividad relacionada con el hierro ha sido parte importante de laeconomía vizcaína, pero será a mediados del siglo XIX cuando con los cambios técnicos y la iniciativa de diversos hombres de negocios nazca la gran industria vizcaína y con ella la burguesía industrial, parte de la cual está estrechamente ligada a la vida de la N. V. de Portugalete. Este trabajo aborda la Revolución Industrial a través del género biográfico, dando una visión diferente del momento histórico. Historian zehar burdinarekin loturiko jarduerak garrantzi handia izan du Bizkaiko ekonomian, baina aldakuntza teknikoak eta zenbait negozio gizonen ekimena direla bide, Bizkaiko industria handia XIX. mendearen erdialdean sortu zen eta harekin batera burgesia industriala, horren zati handia Portugaleteko N.V.ren bizitzarekin hertsiki loturik dagoela. Lan honek Industria Iraultzari ekiten dio genero biografikoaren bidez, une historikoari buruzko ikuspegi desberdina ematen duela. Historiquement, le fer a joué un rôle important dans l'economie de la Biscaye, mais ce n'est que vers le milieu du XIXème siècle, avec les changements techniques et les initiatives de certains hommes d'affaires, que naît la grande industrie biscaïenne, et avec elle la bourgeoisie industrielle, dont une partie est étroitement liée à la vie de la N.V. de Portugalete. Ce travail aborde la Révolution Industrielle dans un style biographique, donnant un point de vue différent du moment historique. ( / / ) Theoria, vol. 14, nº 36 Zenbaki honetan / En este número: Artículos / articles: Two Extensions of Lewis'S3 with Peirce's Law Francisco Salto, José M. Méndez Un análisis del concepto de cognoscibilidad desde la semántica de mundos posibles Javier Vilanova Isaac Newton y el infinitesimal Manuel A. Sellés The Elementary Economics of Scientific Consensus Jesús P. Zamora Bonilla El fin de la omnisciencia: la respuesta de Prigogine al problema de la irreversibilidad Olimpia Lombardi Sobredeterminación causal mente cuerpo Vicente Agustín Otras secciones: Recensiones / Book reviews,Crónicas y próximas reuniones / Notices and Announcements, etc. ( ) Administrazio Sanitorioko Oinarrizko Hiztegia Vocabulario Básico de la Administración Sanitaria UZEIk utzitako testua / Texto facilitado por UZEI Izen horrekin kaleratu berri da Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak UZEIrekin lankidetzan egindako azken lana. Bertan profesional dituzten kontzeptu , esapide eta izendapen ohizkoenak eskaintzen dira. Izan ere, administrazio sanitarioak azken urteotan testu ugari sortu du (legeak, memoriak, txostenak, gidaliburuak,eta beste hainbat laneko material) eta testu horietatik abiatuz hasierako hustuketa bat egin zen. Osakidetza eta Osasun Saileko euskara zerbitzuetako teknikariek lehen hustuketa horretan lortutako baliokidetzak aztertu eta bateratu ondoren, kanpoko beste aditu batzuei pasatu zizkieten kritika zitzaten. Eta talde lan horren emaitza da orain aurkezten den 1.858 kontzeptuz osatutako corpusa, orain artean sakabanatu samartua zegoen alor honetan proposamen bateratuak eman eta elkar ulermenerako abiapuntua izan nahí lukeena.Administrazio sanitanoaren hizkera berezituan erabiltzen diren sigla eta laburdura ohizkoenak ere ematen dira, euskarazko eta espainierazko beren ordainekin. Baina liburuarekin batera CD ROM bat ere banatzen da, ondorengo edukia duena: Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapena (GNS 10) izeneko liburua, 1996. urtean argitaratu zen bezalaxe, testu moduan irakurtzeko Word 6 dokumentu bezala gordeta. Administrazio Sanitarioko Oinarrizko Hiztegia. Atal honen edukia paperezko formatuan duenaren berbera da, alegia 1.858 fitxa euskaraz eta gaztelaniaz. Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapena (GNS 10), euskarazko eta ingelesezko 19.000 sarrera dituen hiztegi moduan. Euskarazko formak gaur egungo arauetara egokitu dira, Euskaltzaindiak azkeneko 3 urteotan emandako lexikoari buruzko arau eta gomendioak bertan integratuz. Hiztegiak kontsultatu eta erabili ahal izateko aplikazioa, Windows 95erako prestatua. Aplikazioa disko gogorreaninstalatu behar da eta, horretarako, instalazio tresna bat prestatu da. Modu horretan bi hiztegiak batera edo bakoitza bere aldetik kontsulta daitezke. ( ) Se ha publicado recientemente el libro titulado "Vocabulario Básico de la Administración Sanitaria", fruto de la colaboración del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, de Osakidetza y de UZEI. En dicha obra se ofrecen los conceptos, expresiones y denominaciones más usuales en la práctica cotidiana de los profesionales sanitarios. La administración sanitaria ha generado abundantes textos estos últimos años (leyes, memorias, informes, guías y diverso material de trabajo). Partiendo de esos textos los técnicos de los servicios de euskera de Osakidetza y del Departamento de Sanidad realizaron un primer vaciado, y tras analizar y debatir las equivalencias castellano euskera de ese borrador, el documento resultante fue enviado a diferentes expertos para su posterior crítica. El corpus que ahora se presenta, formado por 1.858 conceptos, es el fruto de ese largo proceso, que quisiera ser un punto de partida para ofrecer propuestas consensuadas que sirvan para el mutuo entendimiento de los profesionales en este campo de la Sanidad, bastante confuso y heterogéneo hasta el día de hoy. También se ofrecen las siglas y abreviaturas más usuales en el terreno de la Administración sanitaria, con sus equivalencias en euskera y castellano. Pero junto con el libro se distribuye asimismo un CD ROM que contiene los siguientes documentos: La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), tal y como fue publicado en formato de libro en euskera el año 1996, guardado en la versión 6.0 de Word para poder ser leído como texto. El Vocabulario Básico de la Administración Sanitaria / Administrazio Sanitarioko Oinarrizko Hiztegia. Su contenido es idéntico al del formato en papel, es decir 1.858 conceptos en euskera y otros tantos en castellano. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) / Gaixotasunen NazíoartekoSailkapena (GNS 10), a modo de diccionario en euskera e inglés, con 19.000 entradas en cada idioma. Las formas en euskera han sido actualizadas, incorporando las normas y recomendaciones que ha emitido Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca desde la fecha de su publicación hasta el día de hoy. Una aplicación para consultar el Vocabulario y la Clasificación. La aplicación está preparada para Windows 95. La instalación debe hacerse en el disco duro, para lo cual se ha preparado una herramienta de instalación, de modo que puedan ser utilizados ambos a la vez, o individualmente. Itziar Idiazabal, Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza Saileko Lehendakaria ( ) Euskonews & Media 55.zbk (1999 / 11 / 19 26) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria