401 Zenbakia 2007-06-29 / 2007-07-06

Euskobooks

Aipamena. Ingurumena EAEn. Ingurumen-adierazleak

Egileak: Hainbat Argitaratzailea: IHOBE Orrialde kopurua: 55 ISBN: 84-606-3907-X Ezaugarriak: Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Esparru Programak (2002-2006) - Garapen Iraunkorraren EAEko Ingurumen Estrategiak (2002-2020) Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren honako konpromisoa bereganatu du: finkatutako lehentasunezko ingurumen-halburuen joera globalak erakusten dizkiguten adierazle bakan batzuk hautatzea urteroko txosten batean. Hazkunde ekonomikoaren eta ingurumena babestearen artean dauden loturak ere erakuts ditzakete, bidenabar, aipatu ingurumen-adierazleek.