31 Zenbakia 1999-04-30 / 1999-05-07

Hemeroteka

Hemeroteka

Hemeroteka 2. Hiruhilabetea 1933 2º Trimestre Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza'ren Deia En su n.º 4 de Mayo, el diario "La Prensa" dedica una página en fotograbado, a la reprodución de interesantes escenas y paisajes del País Vasco. 2. Hiruhilabetea 1934 2º Trimestre Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza'ren Deia Le 5 Mai, dîner de l'Amicale béarnaise et basque, au Cercle d' Iéna, sous la présidence de M. A. Champetier de Ribes. 2. Hiruhilabetea 1934 2º. Trimestre Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza'ren Deia Eskualzaleen Biltzarra, deitzen den batasun eder hortako jaun buruzagiak berritz bildu dire Baionarat eta zenbeit chede hartu dituzte aurthengo laneri buruz. I) Maiatzaren hiruan herrietako haurreri eskuarazko lan tipi batzu eginaraziko diozkate. Uste dute bi mila langile bilduko dituztela. Lan horien ikertzale eta saristatzale "Zerbitzari" izendatu dute: jada harek egiten du lan hori hamar urthe huntan. 2) Lan handichago batzu galdetuko diozkate Mauleko eta Ustaritzeko ikastegi handiatako neskatcha eta muthil ikasleeri. "Oxobik" ikertuko eta saristatuko ditu lan horiek. 3) Aphez geiek ere bere lanak ukanen dituzte urthe guziez bezala eta hauk, Etchepare jaun mirikuak, bilduko eta ikusiko ditu. Copyright © Eusko Ikaskuntza