292 Zenbakia 2005-03-11 / 2005-03-18

Euskobooks

Aipamena. Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria - 18

Egilea: Kepa Altonaga Sustatxa (zuz.) Argitaletxea: UPV/EHU Orrialde kopurua: 178 ISSN: 0214-9001 Ezaugarriak: Euskaraz osoki idatzitako eta oinarrizko hezkuntza zientifikoa duten irakurleei bideratutako dibulgazio-aldizkaria, sei hilabetetik bnehingoa. Honen helburuen artean ondokook daude: zientzia eta teknikaren alorretan egiten diren aurrerapenak plazaratzea, unibertsitateko ikasleei zein irakaskuntza ertaineko irakasleei testuliburuen osagarriak izango diren materialak eskaintzea, esparru zientifiko-teknikoan euskararen estandarizazioa bultzatzea, eta esparru honetan hizkuntzaren erabilerak sortzen dituen arazoak konpontzen laguntzea. Revista semestral de divulgación redactada íntegramente en euskara y dirigida a lectores con una formación científica básica. Los objetivos de la revista son, entre otros, divulgar los progresos en el campo de la ciencia y de la técnica, producir material complementario al de los libros de texto para alumnos universitarios y profesores de enseñanzas medias, ayudar a la estandarización del euskara en las áreas de la ciencia y de la técnica, y tratar de solucionar los problemas que su uso pueda plantear. EKAIA 18. Aurkibidea: - Patataren nematodo kiste-sortzailea. - Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak? - Basalto-plataformak: ezaugarriak, jatorria eta kontinenteen apurketa, eta suntsipen biologiko orokorrekin izan ditzaketen loturak. - Altzairu mikroaleatuen konformaziorako bide berriak: totxo meheen isurketa jarraitua eta zuzeneko ijezketa. - Naturaren kume exkutuak. - Bide-hauketa problema, optimizazio problema. Zenbait ebazpide. - Kriptografia: Idazkera Ezkutuaren Artea. - Arnaud Abadia jaun kalonjearen "Sathorra" (1892). - Pierre Buruzain jaun mediku hazpandarraren "Pasteur jaun zena" (1896). - Liburu iruzkina: Aizpuru Murua, Mikel: "Udako Euskal Unibertsitatea euskal kulturgintzan. hasierako urteak 1973-1984".