291 Zenbakia 2005-03-04 / 2005-03-11

Euskobooks

Aipamena. Lan ekipo mugikorrak egokitzeko eskuliburua: 1215/1997 E.D.arekin bat etortzeko

Egileak: Hainbat Argitaratzailea: Osalan Orrialde kopurua: 135 ISBN: 84-95859-08-4 Ezaugarriak: 1215/1997 Errege Dekretuko I. eranskinean jasotako exijentzia orokorren aplikazioa jasotzen duten fitxez osatuta dago, hain zuzen, ekipo mugikorrei buruz, automotoreak izan ala ez, eta/edo kargak jasoteko ekipoei buruz. Hona hemen liburuan jorratuko diren gaiak: lan-ekipoetan ezargarriak diren gutxieneko xedapen orokorrak, eraikuntza-lanetarako ekipoak eta lan-ekipo mugikorretan - automotoreak izan ala ez- ezargarriak diren berariazko xedapenak eta kargak jasotzeko lan-ekipoetan ezargarriak direnak.