16 Zenbakia 1999-01-08 / 1999-01-15

Erakusleihoa

Erakusleihoa

VELEZ DE MENDIZABAL AZKARRAGA, Josemari

Erakusleihoa ARGITALPENAK Egileak: Alberto Schommer (argazkiak), Bernardo Atxaga (testua). Argitaletxea: Caja Laboral / Euskadiko Kutxa, 1998 L.G.: BI 1536 98. Orrialde kopurua: 191 Hondarribia: Riqueza ingrata (comercialización y colapso de la agricultura) Egileak: Greenwood, David J. Argitaletxea: Universidad del País Vasco Servicio Editorial, 1998 ISBN: 84 7585 969 0 Etxamendi eta Larralde Mota: Musika CD Argitaletxea: Elkarlanean, 1998 Serie zbkia.: KD/K 509 / 510 Ezaugarriak: Disko bikoitz honetan Etxamendi eta Larralde Baxenabar bikotearen kantaeraz gozatzeko aukera izango duzu. Etxamendik aspaldi konposatu eta idatzitako abestiak dira, zenbait abesti Carlos Gimenezek moldatu dituelarik. Disko sendoa. / En este disco doble podrás disfrutar del canto de la pareja Bajonavarra Etxamendi eta Larralde. Temas compuestos y escritos por Etxamendi de los cuales algunos han sido arreglados por Carlos Gimenez. Hegaztien migrazioak (1996ko CAF Elhuyar Saria) Egilea: Jon Larrañaga Argitaletxea: ELHUYAR, 1998 ISBN: 84 87114 37 7 Orrialde kopurua: 176 Ezaugarriak: Hegaztien urteroko migrazioak naturan parekorik ez duten gertakizunak dira. Urtero, milaka miloi hegazti joaten da munduko leku batetik bestera eta, naturan goza daitekeen ikuskizun zoragarrienetako bat eskaintzeaz gain, galdera ugari ekartzen digute burura. Zergatik migratzen dute hegaztiek? Nondik nora joaten dira? Nola ezagutzen dute bidea? Migratzea zer den, hegaztiek zergatik migratzen duten, migrazioak nola ikertzen diren, migrazio mota desberdinak, migrazioetan jarraitutako bideak eta horren arrazoiak, migraziorako lokomozio moduak eta zein abiadura eta altueratan migratzen duten, migraziorako hegaztiek dituzten moldapenak, hegaztiek orientatzeko eta nabigatzeko duten gaitasuna eta hegazti migratzaileen kontserbazio arazoak aztertu dira liburu honetan. Beraz, fenomenoaren deskribapen hutsa baino askoz gehiago eskaintzen du liburu honek. Memorias de mañana Egilea: Anjel Rekalde Mota: narratiba, artikuluakArgitaletxea: Txalaparta, 1998 ISBN: 84 8136 113 5 Orrialde kopurua: 191 Publicación cuatrimestral Mayo Agosto 1998 Año LIX Núm. 214 Argitaletxea: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución Principe de Viana, 1998 ISSN: 0032 8472. Orrialde kopurua: 570 Ezaugarriak: Euskal Herria (Gaur) Josemari Velez de Mendizabal * Alberto Schommer eta Bernardo Atxagaren artean argitaraturiko liburuaren aurkezpen ekitaldia bizi ahal izan nuen zuzenean, eta oroitzapenek orain dela hamabost urteko beste zeremonia antzeratsu batera eraman ninduten, hura ere Gasteizen gertatua, eta orduko protagonistetako bat argazkilari gasteiztarra bera genuen. Liburu eder bat aurkezten zen egun hartan, Zero Huts izenekoa, erretratoen magia artistikoa Ernesto Sabato idazle argentinarraren literaturarekin hurbiltzen ziguna. "Ekintza ekintzaren gainean obra agertzen hasten da" zioen Schommer ek, bere lanari buruz ari zelarik. Eta liburuan islatu nahi zuen gure Herri honen gaineko zehaztapena egitean, "Paisaje honetan neke eta penik gabe lekutzen dira baserriak, etxeak, herrixkak, hiriak... Behar duten lekuan daude: armoniatsu, begira diezaizkiegun" gehitzen zuen. Oraingo liburu berri honetara, berriz, Schommer eta Atxagaren bikaintasunak bildu dira. Nik ez dakit Euskal Herria (Gaur) titulaturiko honetan Albertok bestearen maila gainditu ote duen ala ez; zalantzarik gabe, ordea, bikote berriak hobeto biribildu du azken emaitza, bien artean kimika hobea piztu dela esan genezakeelarik. Eta hori diot, nahiz eta badakidan Albertok garbi utzi nahi izan duela Euskal Herria (Gaur) ez dela bere liburua. Baina ateraldi normaltzat jotzen dut hori, edozein artistari eskatu behar zaion baieztapena baitugu, gehien estimatu behar dena oraindik egiteke dagoena baita. Liburu honek sentimenduz betetako obra oso bat hurreratzen digu, argazkigintza zein literaturgintza ere. 134 argazkik osatzen dute Schommer en emaitza; berrogei urtetik beherako pertsonaia anonimok hartzen dute toki erretratoetan,gasteiztarrak etorkizun kontzeptua adierazi nahi izan balu bezala (eta seguru nago asmo hori bera zuela). Bernardoren ekarpena, berriz, hiru idazki laburrek mugatzen dute, zein baino zein ederragoa: "Alfabeto sobre la cultura vasca", "Euskal Herriaren lekua" eta "Hitzak ez du antzik jaboiarekin". Hamabost urte eman dira Zero Huts etik eta Euskal Herriak aldaketa batzuk ezagutu ditu bere azalean (sakonean gauza bera gertatu denentz esatera ez naiz ausartzen) baina, batere duda izpirik ez, Atxagaren testuek Sabatorenak baino hurbiltasun, berotasun (aurrekoaren ondorio zuzena) eta maitasun (ez du aurrekoekin derrigorrez erlazionatuta egon behar) gehiago erakusten digute. Eta Euskal Herria (Gaur) liburuaren osotasunari, hitzaren iraultza magikoaren bidez gugan (euskaldunongan) hiritar duinaren ideia piztu nahi izan duen idazle asteasuarraren esku argiak zutabeak jarri dizkio, Atxagak aldarrikaturiko Euskal Hiria ren oinarri sendoaren gainean. Schommer eta Atxaga. Bikote bikaina, artearen bitartez euskal giza errealitatearen gain hausnarketa egin ahal izateko, gure baitan sentsazio kontrajarriak piztuz. Azken finean horixe bera bilatu behar baitu arteak, kontzientziak elkar ulertzearen bidean ipintzea, bakoitzak bere nortasunari uko egin gabe. Euskal Herria (Gaur) Josemari Velez de Mendizabal * Traducción al español del original en euskera He podido vivir en directo el acto de presentación del libro publicado conjuntamente por Alberto Shommer y Bernardo Atxaga, y los recuerdos me transportaron a una ceremonia similar de hace quince años, acontecida también en Vitoria y que tenía por protagonista al mismo fotógrafo gasteiztarra. Entonces presentaba un hermoso libro titulado Zero Huts, que acercaba la magia artística de los retratos a la literatura del es critor argentino Ernesto Sabato. "Acto sobre acto comienza a aparecer la obra" decía Schommer refiriéndose a su obra. Y al detallar lo que de nuestro Pueblo quería reflejar en aquel libro, añadía: "Los caseríos, casas, pueblitos,ciudades se acomodan sin pena ni dificultad al paisaje. Están en el lugar que deben, armoniosos, contemplémoslos". En este nuevo libro, en cambio, se han unido las excelencias de Schommer y Atxaga. No sé yo si en éste que lleva por título Euskal Herria (Gaur) Alberto ha superado o no el listón del anterior; ahora bien, sin lugar a dudas, la nueva pareja ha bordado mejor el producto final, podríamos decir que ha surgido una química mejor entre ambos. Y esto lo digo a sabiendas de que Alberto ha querido dejar claro que Euskal Herria (Gaur) no es su libro. Pero considero que es ése argumento que hay que considerarlo normal, puesto que es una constatación de lo que se debe exigir a todo artista: lo que más se ha de valorar es lo que aún queda por hacer. El presente libro nos acerca una obra completa llena de sentimiento, tanto en lo que se refiere a la fotografía como a la literatura. 134 fotos componen el trabajo de Schommer; personajes anónimos de menos de cuarenta años aparecen en los retratos, como si el gasteiztarra hubiera quedido dar a entender el concepto de futuro (y estoy seguro de que ésa era su intención). La aportación de Bernardo se limita a tres breves textos, a cual más hermoso: un "Alfabeto sobre la cultura vasca", "Euskal Herriaren lekua" (El lugar de Euskal Herria) y finalmente "Hitzak ez du antzik jaboiarekin" (La palabra no tiene parecido con el jabón. Han transcurrido quince años desde Zero (Huts) y Euskal Herria ha sufrido algunos cambios en superficie (no me atrevo a afirmar que haya sucedido lo mismo en profundidad) pero, sin asomo de duda, los textos de Atxaga tienen más cercanía que el de Sabato, más calor (consecuencia directa de lo anterior) y más amor (que no tiene por qué estar relacionado con lo anterior. Y a la totalidad de este libro, Euskal Herria (Gaur), ha puesto pilares la mano clara del escritor astesuarra quien por medio de la revolución magica de la palabra ha querido promover en nosotros (los vascos) la idea del ciudadano digno,sobre los recios cimientos de esa Ciudad Vasca reivincada por Atxaga. Schommer y Atxaga. Excelente dúo para poder reflexionar sobre la realidad humana vasca a través del arte y que promueve en nosotros sensaciones contrapuestas. Al fin y al cabo, eso es lo que ha de intentar el arte, poner las conciencias en el camino del mutuo entendimiento, sin que cada cual tenga que renunciar a su identidad. Príncipe de Viana, núm. 214 En este número: Tipología de las torres campanario barrocas en Navarra. Una larga historia: vicisitudes de la sede del Consejo Real de navarra en Pamplona. La cofradía del valle de Ulzama de Suso. Cancillería y registro de los documentos públicos en Navarra durante la etapa de los Austrias. Cantabrismo en Navarra. La función de Leire en la génesis y difusión del romance navarro, con noticia lingüística de su documentación (II). Notas gráfico fonéticas sobre la documentación medieval navarra. ¿De dónde bebió la reina? Tradiciones y fuentes del Heptamerón de Margarita de Navarra. La producción narrativa de Mariano Arrasate Jurico.