133 Zenbakia 2001-07-27 / 2001-09-07

Euskobooks

Euskobooks

euskobooks Poesías completas I Egilea: Gabriel Celaya Argitaletxea: Visor Libros Orrialde kopurua: 1107 ISBN: 84 7522 954 9 Ezaugarriak: La presente publicación abarca la poesía escrita por Gabriel Celaya entre 1932 y 1960, a la que seguirán dos tomos más con el resto de la obra. Un equipo de reconocidos profesores universitarios, con el auspicio del Centro Cultural Koldo Mitxelena de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha preparado la edición. Hatsarreak eta Parametroak lantzen Egilea: Xabier Artiagoitia Argitaletxea: Arabako Foru Aldundia Orrialde kopurua: 446 ISBN: 84 7821 445 3 Ezaugarriak: Ikergai zabala eta sakona dugu honako hau, oinarrizko galdera Chomskyarretik abiatuta. Ikergaiaren zabal eta sakonari ekiteko, ikermoldea ere halakoxea behar. Ikermolde horren izena da "Hatsarreak eta Parametroak". Gramatika Unibertsala ikertzea du helburu, ez hizkuntza jakin baten gramatika soilik. Hizkuntza jakin bat kasu honetan euskara ikertu bai, baina ezaugarri unibertsalen bila. Hizkuntzaren oinarri biologikoetatik hasi eta, kode genetikoak burmuineko zein ataletan kokatzen diren eta hizkuntzaz jabetzea zein atalek gobernatzen duen bistarik galdu gabe, berezko hastapen eta parametroen xerka murgiltzen da, horien guztien lotura ezinbestekoen ehiza burutsuan. ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOAREN ZAHARBERRIKUNTZA GIPUZKOA 1995 1998 RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Egileak: Varios Argitaletxea: Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación Foral de Gipuzkoa Orrialde kopurua: 185 ISBN: 84 7907 319 5 Ezaugarriak: Liburu honek helburu nagusia dauka, Gipuzkoako Lurralde Historikoan ondarearen esparruan egindako zaharberrikuntza lanen berri ematea, Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak foru aldundiei egozten dizkien eskumenak aintzat harturik. Horrela, liburu honetan Kulturako Zuzendaritzak 1995 1998 bitartean diruz lagundu dituen zaharberrikuntza lan guztiak jasotzen dira era kronologikoan, bai ondare zibilekoak, bai erlijiosoak izan; bai publikoak, bai pribatuak izan. Este librotiene como objetivo básico el informar al ciudadano de las intervenciones de restauración habidas sobre el patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa en estos cuatro años para dar cumplimiento a las competencias que en esta materia la Ley de Patrimonio Cultural Vasco atribuye a las diputaciones forales. Así, en esta publicación se recogen el conjunto de actuaciones que han sido subvencionadas desde la Dirección de Cultura durante el periodo cronológico 1995 1998, tanto las que afectan al patrimonio civil (público y privado) como al religioso. REVISTA DE RELACIONES LABORALES Lan harremanak 2 EL TRABAJO EN EL S. XXI LANA XXI. MENDEAN Egileak: Hainbat Argitaletxea: EHU/UPV Orrialde kopurua: 300 ISSN: 1575 7048 Ezaugarriak: "Lan harremanak"en bigarren zenbaki honen gaia oinarritzen duena: lanaren etorkizuna pentsatu. Ideia honekin bat etorriz, joan den 1999ko Urrian, Azaroan eta Abenduan, Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harremanetarako Unibertsitate Eskolan, "Lana XXI. mendean" izenburu orokorra izan zuen hitzaldi zikloa burutu zen. Hitzaldi ziklo hori ez zen izan unibertsitateko ikastegi horretan izaten ohi direnetako beste bat, ikastegi hau Euskal Herriko Unibertsitatean sartu zenetik hamargarren urteurrena ospatzeko antolatu ziren ekintzen arteko nagusia izateko asmoa zuen. Bilatzen zena, XXI. mendean lanaren ezaugarri izango direnetako batzuk ikuspegi desberdinetatik lantzea zen. Pentsamendu horrekin, "Lan Harremanak"eko zenbaki hau, ohi ez den bezala, aipaturiko jardunaldietan parte hartu zuten hizlarien ekarpenez osaturik dago. EAEko HEZKUNTZA PREMIA BEREZIEI EMANDAKO ERANTZUNA LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA CAPV Egileak: Hainbat Argitaletxea: Ararteko Orrialde kopurua: 238 euskaraz; 264 gazteleraz Ezaugarriak: Hemen aurkezten den txosten berezian, Euskadiko hezkuntza sistemak hezkuntza premia bereziko ikasleei eskaintzen dien arreta aztertzen da. Horrenbestez, txostenaren helburua gure Erkidegoko hezkuntza erakundeek adin txikikopertsona talde jakin bati ematen dioten erantzuna ebaluatzea da; talde horrek, bere ezaugarri berezien eraginez, arazo handiak aurki ditzake hezkuntza eskubidea behar bezalako baldintzetan erabili ahal izateko eta, horrela, kalitateko hezkuntza lortu ahal izateko. El informe extraordinario que aquí se presenta analiza la atención que el sistema educativo vasco está ofreciendo al alumnado con necesidades educativas especiales. Trata, pues, de evaluar la respuesta que las instituciones educativas de nuestra Comunidad están dando, en la actualidad, a un colectivo de personas, menores de edad, que por sus características específicas pueden encontrar especiales problemas para ejercer su derecho a la educación en condicines favorables; para acceder a una educación de calidad. Euskonews & Media 133.zbk (2001 / 7 27 / 9 7) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria