107 Zenbakia 2001-01-19 / 2001-01-26

Euskobooks

Euskobooks

euskobooks ANTZUOLAKO LARRU ONTZEA Egilea: Antxon Aguirre Sorondo Argitaletxea: Antzuolako Udala Orrialde kopurua: 115 ISBN: 84 920474 5 3 Ezaugarriak: Lan hau oso baliagarria izango da Antzuola herrialdeko iraganeko industria hobeto ezagutzeko. Izan ere, horri buruzko informazioa oso urria baita. Gainera, egilearen prestakuntza eta ezaguerei esker, garai bakoitzean erabilitako prozeduren azterketa teknikoa egin dezake, eta hori ez da askotan gertatzen mota honetako ikerketa lanetan. Lanari hasiera emateko, Antxon Aguirre Sorondok larru ontzeari buruzko mundu mailako sarrera historikoa eskeintzen digu. Eta amaieran, jarduera horren kokapenari buruzko azken joerak azaltzen dizkigu. Horren harian, azpimarragarria da larru ontzea herri azpigaratuetara lekualdatzen ari dela ikustea, kualifikazio urriko eskulan ugari eskatzen duten eta ingurugiro arazoak sortzen dituzten beste sektore batzuk bezala, nahiz eta herri haietan ere sektore horiek sarritan nazioarteko kapitalaren menpe egon, teknologia jartzen duen kapitalaren menpe, alegia. DE LA DERROTA A LA ESPERANZA: POLÍTICAS VASCAS DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Egilea: Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Argitaletxea: IVAP Orrialde kopurua: 963 ISBN: 84 7777 207 X Ezaugarriak: Esta obra establece un nuevo marco historiográfico por el que deberán transitar futuras investigaciones. Es uno de los méritos a destacar ya que este ensayo nos permite obtener y observar una visión de conjunto, de carácter sistemático, sobre una temática perdida en el recuerdo de una comunidad reducida de protagonistas. Esta obra describe la nación vasca itinerante del exilio. Desde mediados del siglo XIX los vascos en el exilio han formado un gran contingente humano hasta el punto que sus herederos forman una comunidad poblacional mayor que la que habitamos el territorio de Vasconia Euskal Herria. Pero los exiliados del 39, a diferencia de los que salieron en otras guerras civiles del siglo XIX, aspiraban a formar y constituir una comunidad políticadiferenciada, la nación política vasca. Esta monografía nos introduce en la evolución política que desarrollaron los dirigentes políticos exiliados para recuperar al menos el estatus que perdieron en la guerra, en una coyuntura universal de inesperados e inimaginables cambios de todo tipo. Los cartularios de Santa María de Valpuesta Análisis Lingüístico Lankidetzan 17 Egilea: Emiliana Ramos Remedios Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza Orrialde kopurua: 99 ISBN: 84 8419 959 2 Ezaugarriak: Latinezko dokumentuetan lerratu ziren erromantze elementuak argitzea da Santa María de Valpuestako Kartularioen (804 1140/1200) hizkuntz azterketaren helburua. Horren bidez, lehen gaztelera erromantzearen lekukorik antzinakoenak lortu ditugu. Gaztelera, hain zuzen ere, Valpuestako elizbarrutiaren eremuan (Burgosko ipar ekialdea, Arabako mendebaldea) sortu zen IX XII mendeetan sortu zen, zeren eta gazteleraz erabat idatziriko dokumentazioa 1200 urte inguruan baizik ez da agertzen. Aldi berean, lan honetan sintetizatu egiten dira IX XII mendeetan dokumentazio mota hau eman zuten premisa kultural eta historikoak. El análisis lingüístico de los Cartularios o Becerros de Santa María de Valpuesta (804 1140/1200) ha pretendido desentrañar los elementos romances que se filtran en los documentos latinos. De este modo, obtenemos los testimonios más antiguos del primitivo romance castellano, originado precisamente en el área de la diócesis valpostana entre los siglos IX al XII (nordeste de Burgos, occidente de Alava), puesto que no existe documentación plenamente redactada en castellano hasta alrededor del 1200. Al mismo tiempo en este trabajo se sintetizan los presupuestos culturales e históricos que confluyeron para dar lugar a este tipo de documentación durante los siglos IX al XII. Informazio gehiago: El alba de los cisnes Egilea: Manuel Terrín Benavides Argitaletxea: Arabako Foru Aldundia Orrialde kopurua: 33 ISBN: 84 7821 389 9 Ezaugarriak: IX Certamen de Poesía "Ernestina de Champourcin" LEJEU, LA BALLE ET NOUS Egilea: Jean Arramendy Argitaletxea: Atlantica Orrialde kopurua: 288 Ezaugarriak: Genèse et enracinement social des sports de balle. Euskonews & Media 107.zbk (2001 / 1 / 19 26) Eusko Ikaskuntzaren Web Orria