Reproduciendo la vida, manteniendo la familia
Reflexiones sobre la fecundidad y el cuidado familiar desde la experiencia en Euskadi

Egileak: Begoña Arregi Gorospe, Andrés Davila Legerén (eds.)
Argitaletxea: UPV/EHU
Orrialde kopurua: 392
ISBN: 84-8373-698-5

Ezaugarriak: En Europa el debate sobre la familia, la baja fecundidad, el envejecimiento, la igualdad de género y su estrecha relación con los derechos de las personas se ha planteado tanto a nivel individual como social y político, al reconocerse como un elemento que afecta significativamente a sus condiciones de vida y de bienestar.

Tomando como referencia la experiencia de Euskadi, esta obra plantea que el cambio de un comportamiento demográfico restrictivo pasa por la modificación de las causas --sociales y/o estructurales-- que lo originan, y no por políticas de acción puntuales como son las subvenciones económicas a la natalidad o a la familia.

La presente investigación, de carácter tanto cualitativo como cuantitativo, pretende asimismo dar un paso más en la reflexión sobre la compleja y múltiple realidad que envuelve a la organización de la familia y al hecho de la reproducción en su contexto. Expresa la necesidad de establecer nuevos marcos de referencia para el estudio de la familia desde la perspectiva de la red familiar, planteando nuevas preguntas e intercambiando de manera crítica sensibilidades y puntos de vista diferentes.

Araba, eliza zaharberrituak

Egilea: José Laborda Yneva
Argitaratzailea: Arabako Foru Aldundia
Orrialde kopurua: 475
ISBN: 84-7821-530-1

Ezaugarriak: Liburu honek, gidari bikain baten laguntzaz, elizbarrutiaren laurogeita hamaika tenpluak bisitatzeko gonbita egiten die irakurleei. Zaharberrituak izan diren tenpluak bisitatzeko gonbita, hain zuzen ere. Joan den mendearen bigarren erdian, parrokien baliabide ekonomikoak murriztu egin ziren. Izan ere, Elizbarrutiaren biztanleria undustriaguneen inguruan batu zen, eta landaguneak jendez hustu ziren. Horrek eragin zuzena du Arabako tenplu askoren kontserbazioan.

Denbora askoan, "mantentze iraungarri"aren kulturarekin, tradiziozko eraikuntza teknikak (konponketa esku-hartze txikiak; sarritan, baliabide gutxi izan arren, eliztarrek berek egiten zituzten auzolanean) medio, elizen kontserbazio egoera onargarria izan zen. Elizetan ia modu iraunkorrean izaten parrokoek, gainera, eraikinaren egoera kontrolatzea eta ikuskatzea bermatzen zuten.

Baina landa ingurunea jendez hustu zenean, jada ez zen horrelakorik gertatu. Elizbarrutiaren ondare-eraiki ugariaren kontserbazioa Gotzaindegiaren baliabideetara igaro zen zuzenean, eta zeharka, erakundeetara. Eta pentsatzekoa denez, artzain lanerako funtzionaltasun handieneko edo monumentu balio gehieneko elizei ematen diete lehentasuna. Parroki-arduradunak gero eta gehiago aldatzen dira, eta horrek ez du laguntzen egoera horren eraginak leuntzen. Tenpluen benetako egoerari buruzko kontrola lausotu egiten da, eta despertsonalizatu.

Munibe 18
Ipar zeruko argiak. Luces del norte

Egileak: Hainbat
Argitaratzailea: Aranzadi Zientzi Elkartea
Orrialde kopurua: 98
Mota: Liburua+DVD
Hizkuntza: Euskara/Gaztelania

Ezaugarriak: 1999ko Eguzki Eklipse osoaren ondoren, Aranzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Saileko kideak proiektu berri batetan barneratu ziren. 2001. urtean Kanadako Ipar-mendebaldeko lurraldeetara joan ziren. Beraien helburua aurorak behatzea, hauen irudiak (argazkia eta bideoa) eta soinuak ekartzea, gure latitudeetan hain ezezagunak diren fenomenoak plazaratzeko asmoz. Honako hau duzu ikasitakoaren eta bizitutakoaren bilduma koloretsua.

Ekaia
Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria - 18

Egilea: Kepa Altonaga Sustatxa (zuz.)
Argitaletxea: UPV/EHU
Orrialde kopurua: 178
ISSN: 0214-9001

Ezaugarriak: Euskaraz osoki idatzitako eta oinarrizko hezkuntza zientifikoa duten irakurleei bideratutako dibulgazio-aldizkaria, sei hilabetetik bnehingoa. Honen helburuen artean ondokook daude: zientzia eta teknikaren alorretan egiten diren aurrerapenak plazaratzea, unibertsitateko ikasleei zein irakaskuntza ertaineko irakasleei testuliburuen osagarriak izango diren materialak eskaintzea, esparru zientifiko-teknikoan euskararen estandarizazioa bultzatzea, eta esparru honetan hizkuntzaren erabilerak sortzen dituen arazoak konpontzen laguntzea.

Revista semestral de divulgación redactada íntegramente en euskara y dirigida a lectores con una formación científica básica. Los objetivos de la revista son, entre otros, divulgar los progresos en el campo de la ciencia y de la técnica, producir material complementario al de los libros de texto para alumnos universitarios y profesores de enseñanzas medias, ayudar a la estandarización del euskara en las áreas de la ciencia y de la técnica, y tratar de solucionar los problemas que su uso pueda plantear.

EKAIA 18. Aurkibidea:

- Patataren nematodo kiste-sortzailea.
- Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak?
- Basalto-plataformak: ezaugarriak, jatorria eta kontinenteen apurketa,
eta suntsipen biologiko orokorrekin izan ditzaketen loturak.
- Altzairu mikroaleatuen konformaziorako bide berriak: totxo meheen
isurketa jarraitua eta zuzeneko ijezketa.
- Naturaren kume exkutuak.
- Bide-hauketa problema, optimizazio problema. Zenbait ebazpide.
- Kriptografia: Idazkera Ezkutuaren Artea.
- Arnaud Abadia jaun kalonjearen "Sathorra" (1892).
- Pierre Buruzain jaun mediku hazpandarraren "Pasteur jaun zena" (1896).
- Liburu iruzkina: Aizpuru Murua, Mikel: "Udako Euskal Unibertsitatea
euskal kulturgintzan. hasierako urteak 1973-1984".

EUSKOBOOKS
 Aurreko Aleetan
Caja Laboral - Euskadiko Kutxa
Bilatu Euskonewsen
2005/03/11-18