Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2004

Egileak: Varios
Argitaratzailea: IHOBE - Sociedad Pública de Gestión Ambiental
Idiomas: Euskara, Castellano, Ingl?s
Orrialde kopurua: 30

Ezaugarriak: Seguimiento y evaluación de la estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020.

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 fue aprobada por al Consejo de Gobierno del 4 de junio de 2002 teniendo como misión establecer las metas ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca de forma que se garantice la consecución de un nivel óptimo de calidad de vida y progreso para la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras.

"La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible ha comenzado a rodar y a dar sus primeros frutos. Sin embargo, si queremos llegar al destino fijado teniendo en cuenta que la Estrategia se revisa en el año 2006, todos los Departamentos debemos apostar con mayor decisión en el cumplimiento de los compromisos fijados".

2004ko Ingurumen-Adierazleak. Aurrera egiteko, neurtu

Egileak: Hainbat
Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza. Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila
Hizkuntzak: Euskara, Gaztelania, Ingelesa
Orrialde kopurua: 18

Ezaugarriak: Estrategiak 22 adierazlez osatutako kontrol-sistema egokia du; ingurumeneko hainbat eremuren bilakaeraren berri ematen digute urtero adierazle horiek. 2004a gure adierazleen hirugarren urtea da. Argitalpena gure herriaren ingurumenaren bilakaeran giltzarri garrantzitsua bihurtzea nahi dugu –datu guztiak eskuratzean argitaratzen dugu, azaroan gutxi gorabehera–. Gure azterketaren emaitzak erakusten ditugu, batere manipulatu gabe; agerian geratzen dira gainditu ditugun zein ez ditugun arloak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Esparru-Programa (2002 -2006)
Garapen Jasangarriaren EAE-ko Ingurumen-Estrategia (2002-2020)

Egileak: Hainbat
Argitaratzailea: Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa - IHOBE
Hizkuntzak: Euskara, Gaztelania, Ingelesa
Orrialde kopurua: 83

Ezaugarriak: Euskal Autonomia Erkidegoko 2002-2020 Ingurumeneko Esparru Programa honetan, iraunkortasunaren helburuari eta ekonomia eta ingurumena integratzeko estrategiari dagokionez, kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuenetako bat natur baliabideen kontsumoa kalkulatzea eta kontsumoak zer eragin duen ingurumenean jakitea da. Material Fluxuen Azterketak natur baliabideen fluxu fisikoen ikuspegi sistematiko bat emateko balio du, natur baliabideak erauzten diren unetik ezabatzen direneraino, tartean dauden produkzioprozesuak, erabilera eta birziklatzea kontuan harturik, eta bidean gertatzen diren galerak ahaztu gabe. Natur baliabideen kontsumoa, batetik, eta ingurumenak materialak eskaintzeko eta hondakinak beretzeko duen gaitasuna, bestetik, elkarrekin lotzeko nahian oinarritzen da teknika hori.

Garapen Jasangarriaren Europako Batasunaren estrategia

Egileak: Hainbat
Argitaratzailea: IHOBE/Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila
Hizkuntzak: Euskara, Gaztelania
Orrialde kopurua: 29

Ezaugarriak: Estrategiaren oinarri diren arazo larrienak honakoarekin daude lotura: klima-aldaketa eta horren eraginak, gaur egun erabiltzen diren proiektu kimiko ugariek herritarren osasunean sor ditzaketen arriskuak, natur baliabide batzuetan egiten den presioa areagotu izana, pobrezia eta bazterketa soziala, biztanleak zahartzea eta garraioak –batez ere aire eta errepide bidezko garraioak– sortzen dituen pilaketak eta poluzioa.

Resumen divulgativo
El camino hacia la sostenibilidad

Egileak: Varios
Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Ingurumena
Idiomas: Euskara, Castellano, Ingl?s
Orrialde kopurua: 8

Ezaugarriak: Folleto resumen de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020.

EUSKOBOOKS
 Aurreko Aleetan
Bilatu Euskonewsen
2005/01-28/02-04