El Tercer Sector una visión cuantitativa y cualitativa
Cuadernos de trabajo 39

Egilea: CIDEC
Argitaratzaileak: Eusko Jaurlaritza, Fondo Social Europeo
Orrialde kopurua: 147
ISSN: 1135-0989

Ezaugarriak: Análisis de las características, situación actual y retos a los que se enfrenta el denominado Tercer Sector.

Iniciativa promovida por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Publicación elaborada por CIDEC destinada a difundir el conocimiento, la innovación y las buenas prácticas en tres ámbitos principales: el empleo, la formación y las cualificaciones profesionales.

Evolución demográfica y flujos migratorios
impactos en el mercado de trabajo: Cuadernos de trabajo 38

Egilea: CIDEC
Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza, Fondo Social Europeo
Orrialde kopurua: 123
ISSN: 1135-0989

Ezaugarriak: Los retos que plantea la evolución demográfica trascienden el ámbito del mercado de trabajo, si bien mantienen una relación muy estrecha con el mismo. Conocer los nuevos escenarios en términos de población en edad laboral y flujos migratorios, o el punto en el que se encuentra la construcción de un mercado de trabajo unificado en el contexto de la Unión Europea constituye un punto de partida básico a la hora de planificar actuaciones en el ámbito laboral.

Enpleguaren arloan gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna hedatzeko orientazioak
Lanerako koadernoak 37

Egilea: CIDEC
Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza, Fondo Social Europeo
Orrialde kopurua: 115
ISSN: 1135-0989

Ezaugarriak: Informazio eta jakintzaren gizartean egiazko gauza bihurtu da geroz eta emakume gehiago ari direla gehitzen lan merkatura; eta hori azken hamarkadetan gizartean eman diren aldaketarik handienetakoa da. Alabaina, luzea da oraindik egiteko dagoen bidea emakumeek eguneroko bizitzan jasan behar dituzten ezberdintasun eta bidegabekeriak baztertu arte.

Europako Batzordearen azken txostenak adierazten duenez, oso esanguratsuak dira lan-merkatuan dauden ezberdintasunak gizon eta emakumeen artean: ia BPGaren hazkundea %2,3koa da, eta horren bostena gutxi gorabehera emakumeak lanean parte hartze handiago dutelako etorri da. Hala ere, emakumearen enplegu indizea %18,2 txikiagoa da gizonena baino.

Bizitzan zeharreko ikaskuntza
Lanerako koadernoak 36

Egilea: CIDEC
Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza, Fondo Social Europeo
Orrialde kopurua: 96
ISSN: 1135-0989

Ezaugarriak: Europako Batzordearen ikasketa iraunkorrari buruzko 2000ko memoranduma argitaratzeak une gogoangarria adierazten du maila guztietako heziketa arautuaren, lanekoaren eta iraunkorraren alorrean, garai batean lan-merkatuko enpleguari buruzko Liburu-Zuriarekin gertatu zenaren antzera.

Txosten horrek eztabaida bat sortu nahi du Europako Batasuneko herrialdeen artean, ikasketa iraunkorraren definizio zehatz bat bilatzeko, ikuspegi ekonomiko hutsetara mugatuko ez den eta/edo berariaz pertsona helduetara mugatuko ez den definizioa bilatzeko, alegia. Memorandumaren helburua ez da definizio hutsak ematea, baditu beste helburu batzuk, hala nola bizitzan zehar gizabanakoari berreskuratzen laguntzea; heziketa horrek, eskolaurretik hasi eta erretiroa hartu arte, jarraipena izatea lortzea, eta merkatuak eskeintzen dituen aukera guztiak -ikasketa formaletik ikasketa informalera artekoak- bistaratzea.

EUSKOBOOKS
 Aurreko Aleetan
Bilatu Euskonewsen
2004/11/05-12