LA RÍA DE BILBAO EN EL SIGLO XIX
Tendiendo puentes, abriendo caminos


Egilea: José Ignacio Salazar Arechalde
Argitaletxea: Bizkaiko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala
Orrialde kopurua: 190
ISBN: 84-922167-1-9

Ezaugarriak: Para entenderlo que ha sido, lo que es y lo que será Bilbao es imprescindible conocer su ría. No se trata sólo de un elemento geográfico que forma parte del paisaje de la ciudad, sino que es fundamento de su origen, razón de ser de su progreso y nexo de unión con el mundo.

En este libro se pretenden analizar esos aspectos, en una época de especial importancia para la Villa, el siglo XIX, porque en esos cien años se produce una evolución de una intensidad desconocida hasta entonces. Los primeros años nos muestran a un pueblo preocupado por su cauce fluvial, sus muelles, pero con un ritmo histórico más parecido al del siglo anterior que al del porvenir que le espera. Con todo, es en esta época cuando comienza la preocupación de las autoridades del municipio por tender puentes entre las dos orillas, preocupación de las autoridades del municipio por tender puentes entre las dos orillas, preocupación que con el paso del tiempo se va acrecentando a medida que Bilbao consigue la expansión física que desde antaño perseguía. Antes de la segunda Guerra Carlista se construye el Puente Colgante de Goicoechea, todo un símbolo de que la nueva técnica abre paso a tiempo de constante progreso.

BERTAN 21
GIPUZKOAKO ELIZ ATAURREAK


Egilea: María Isabel Astiazarain
Argazkiak: Jonathan Bernal
Argitaletxea: Gipuzkoako Foru Aldundia
Orrialde kopurua: 120
ISBN: 84-7907-054-4

Ezaugarriak: Eliz ataurreak nola prestatu eta garatu ziren ulertuko badugu, eliz arkitekturak Gipuzkoan izan duen egoeraren alderdi batzuk ezagutu beharrean gaude. Egindako lanei gainbegiratu bat emanda ikus dezakegu Erdi Aroko eraikinak urriak direla, denborak eragindako suntsipenari amore eman baitiote, material desegokiak erabili zirelako. Bestalde, kopuru aldetik begiratuta, eraikuntza aberastasunik handiena XVI. mendeko lorpenekin hasten da. Berpizkunde aroko mende horretan bertan hasi zen eraikitzen tamaina ikaragarriko eliza piloa, ataurreak barne. Gertaera artistiko horren jatorria biztanleen bizimodu aldaketan datza, izan ere, Erdi Aroan baserrietan barreiatuta bizi baitziren, mendian eliza txikiak zeuzkatela.

Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak

Egileak: Hainbat
Argitaletxea: UPV/EHU
Orrialde kopurua: 328
ISBN: 84-8373-553-9

Ezaugarriak: Espezialitate-hizkerak eta terminologia jardunaldiak izan ziren Leioan 2002ko irailaren 16tik 18ra, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Institutuak antolaturik. Jardunaldi haien sarrera-ekitaldian adierazitako konpromisoetako bat betetzera gatoz oraingo argitalpen honekin. Esku artean duzu, irakurle, orduan agindu genuen hitzaldi-bilduma: liburu honetan dituzu bilduta jardunaldi haietako ekarpen gehienak.

Bi arlo nagusi izan genituen aztergai jardunaldi haietan: terminologia eta espezialitate-hizkerak. Eta, hain zuzen ere, arlo bietan aurkeztutako hitzaldi eta komunikazioekin osatu dugu oraingo argitalpen hau.

Tantak - 30
Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Aldizkaria


Egilea: Carlos Santiago Etxeberria (zuz.)
Argitaletxea: UPV/(EHU
Orrialde kopurua: 140
ISSN: 0214-9753

Ezaugarriak: Aurkibidea Tantak 30:
- Euskal hezkuntza sistemari begirada bat kanpotik. F. Javier Murillo.
- Testen euskaratzea. Balizko alborapenaren iturriak. Paula Elosua.
- Gizartearen aldeko jokabidea, garapen emozionala eta haurren sormena bultzatzeko jolas programak. Maite Garaigordobil eta Ainhoa Durá.
- Lanbide heziketa. Euskal Herriko kalitate eredua. Jaume Sarramona.
- Ikastetxeari aniztasunaren tratamendua hobetzen lagunduko dion eredu baterantz. Begoña Martínez.
- Guztiontzako gizartea. Ezintasunak dituzten pertsonen Europako urtea dela eta. Amando Vega eta Pello Aramendi.

Zure iritzia / Su opinión
euskonews@euskonews.com

Al alcance de la mano
Comunicación Básica en euskara-castellano

À portée de main
Communication basique en euskara-français

Within hand's reach
Basic communication in Euskara-English

Zum greifen nahe
Basiskommunikation Basquen zu Deutschen

EUSKOBOOKS
 Aurreko Aleetan
Bilatu Euskonewsen
2004/04-30/05-07