EUSKOBOOKS

PortadaIngurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. Ingurumen-adierazleak, 2002 = Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Indicadores Ambientales, 2002

Egilea: IHOBE, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa
Argitaletxea: Eusko Jaurlaritza
Orrialde kopurua: 124

Ezaugarriak: Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Esparru Programak (2002-2006) - Garapen Jasangarriaren EAEko Ingurumen Estrategiak (2002-2020) Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren honako konpromisoa bereganatua du: finkatutako lehentasunezko ingurumen-helburuen joera globalak erakutsiko dizkiguten adierazle bakan batzuk hautatzea urteroko txosten batean. Hazkunde ekonomikoaren eta ingurumena babestearen artean dauden loturak ere erakuts ditzakete, bidenabar, aipatu ingurumen adierazleek. Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoian. Ingurumen-adierazleak, 2002 izeneko txosten hauxe dugu konpromiso horren lekuko. Gure autonomia erkidegoko ingurumen-bilakaeraren berehalako ikuspegia eskeintzen digu txostenak eta gaur egungo desoreka zein joerak azaltzen dizkigu.

Desarrollo sostenible: Un concepto polémico

Egilea: Iñaki Barcena, Pedro Ibarra, Mario Zubiaga
Argitaletxea: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. Sevicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
Orrialde kopurua: 280
ISBN: 84-8373-2270

Ezaugarriak: Puesto en boca de políticos progresistas o impreso en los textos de la diplomacia internacional, este término ha sido y es utilizado indistintamente como referencia y estímulo positivo por parte de un amplio elenco de actores sociales.

Durante la última década el desarrollo sostenible ha resultado ser el banderín de enganche de todos aquellos que han querido defender unas mejores relaciones entre la economía y ecología. Entre desarrollo económico y sostenibilidad medioambiental.

Lo cierto es que como podemos observar en esta obra colectiva, desde los orígenes de este hoy universal concepto, su propia génesis y su evolución han resultado controvertidas y conflictivas.

Tokiko Agenda 21 Euskadiko udalerrietan ezartzeko gida praktikoa = Guía Práctica para la implantación de la Agenda Local 21 en los municipios de Euskadi

Egilea: Inguru Consultores, S.A
Argitaletxea: Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila. Donostia-San Sebastiá, 1 - 01010 Vitoria-Gazteiz
Orrialde kopurua: 152
ISBN: 84-89888-26-4

Ezaugarriak: "Tokiko Agenda 21 Euskadiko Udalerrietan ezartzeko eta garatzeko gida praktikoa" hau euskal Udaletako ordezkari politikoei eta udal teknikariei bideraturik dago batez ere, Tokiko Agenda 21eko prozesuei hasiera eman diezaieten edo haiek finka ditzaten, eta, era berean, haien bultzatzaile eta buru nagusi izan daitezen. Horrez gain, ekonomiako eta gizarteko agenteei eta euskal herritarrei orokorrean ere badago bideraturik, haien ekarpenak eta jarduteko konpromisoak lortu nahi baititu.

Ecobarómetro Social 2001 = 2001 Ekobarometro Soziala

Egilea: IHOBE, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa
Argitaletxea: Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, coeditado con Bakeaz
Orrialde kopurua: 45

Ezaugarriak: Con el "Ecobarómetro Social 2001" se ha podido conocer cuál es el grado de sensibilización de la sociedad vasca sobre el Medio Ambiente, su grado de compromiso en la defensa del entorno, si sus hábitos de consumo tienen en cuenta el factor ambiental, qué soluciones proponen a los problemas ambientales que perciben o cuáles son sus fuentes de información sobre la actualidad medioambiental. Las conclusiones de este estudio se han obtenido a partir de una encuesta realizada a 2000 personas de la Comunidad Autónoma Vasca de 15 años en adelante.
Euskonews & Media 197. zbk (2003 / 01-31 / 02-7)

Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription


Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |
Previous issues


Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua

Eusko Ikaskuntzaren Web Orria

webmaster@euskonews.comQUIENES SOMOSPolítica de privacidadAvisos LegalesCopyright © 1998 Eusko Ikaskuntza