2. Hiruhilabetea 1933 2º Trimestre
Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza'ren Deia
En su n.º 4 de Mayo, el diario "La Prensa" dedica una página en fotograbado, a la reprodución de interesantes escenas y paisajes del País Vasco.
2. Hiruhilabetea 1934 2º Trimestre
Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza'ren Deia
Le 5 Mai, dîner de l'Amicale béarnaise et basque, au Cercle d' Iéna, sous la présidence de M. A. Champetier de Ribes.
2. Hiruhilabetea 1934 2º. Trimestre
Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza'ren Deia
Eskualzaleen-Biltzarra, deitzen den batasun eder hortako jaun buruzagiak berritz bildu dire Baionarat eta zenbeit chede hartu dituzte aurthengo laneri buruz. I) Maiatzaren hiruan herrietako haurreri eskuarazko lan tipi batzu eginaraziko diozkate. Uste dute bi mila langile bilduko dituztela. Lan horien ikertzale eta saristatzale "Zerbitzari" izendatu dute: jada harek egiten du lan hori hamar urthe huntan. 2) Lan handichago batzu galdetuko diozkate Mauleko eta Ustaritzeko ikastegi handiatako neskatcha eta muthil ikasleeri. "Oxobik" ikertuko eta saristatuko ditu lan horiek. 3) Aphez geiek ere bere lanak ukanen dituzte urthe guziez bezala eta hauk, Etchepare jaun mirikuak, bilduko eta ikusiko ditu.
 


Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription


Aurreko Aleak | Números anteriores | Numéros Précedents |
Previous issues


Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

webmaster@euskonews.com

Copyright © Eusko Ikaskuntza
All rights reserved