sakatu gabon kanta entzutekoOi Eguberri gaua!
* Traduction au français de l'original en basque
Manex Pagola
Udalderat, Pesta Berriak hain gogoko nituen bezalaxe, Eguberriak ziren neguan nere baitako guzia hartzen zautaten jai edo pestak. Mintzo naiz 1947-1848 inguruan gure baserrian ezagutu ditudanetaz. Duela mende erdi batekoez beraz! Baso Nabarren kokatzen den Landibarre herria datorkit hor berehala bururat. Hau askitto herri tarroa bere lau eliza dorre haundi ttipiekin, hamar kilometro luzeko haran batean zaindariak bezala emanak.
Hemen harrotzen dutan denbora hartan bost ehun egoiliarrez goiti kausi zitezken oraino hor, gutiz gehienak baserri lanetik bizi: ogi, arto, mahats, behi, ardi, urde, oilo eta beste zenbait ekarpen gehiagoren lanak aldizkatuz. Eta urte haieri oraitik behatu eta erdiaroan bezala ginela emaiten daut bururat: Alabainan etzen oraino herri hortan ez bide leunik, ez argi indarrik ez etxetako urik, ez telefonarik, ez motorrik ere! Haatik, egiazko erdi aroan ez bezala, etxe bakotxak txirrindu (bizikleta) askotan erdi herdoildu bat ukanen zuen nunbait, hiri horietatik -segurazki Baionatik edo Pauetik- Donapaleuko edo Donibane Garaziko merkatu edo feirietan gaindi, erdi preziotan horraratua, Landibarren halakoetan dioten bezala : "odola bezain kario"!
Orduko bizi egoera horrek berak aski salatzen derauku, nolazpait erraiteko, 1947-1948ko Eguberriak oraikoen aldean zoin xumeak ziren. Bai xumeak itxuraz, beharbada, bainan izaitez ere ote? Gu bezalako haur mukuzuentzat segurik ez!
Egunak laburtzean eta hoztean, ardiak marrakaz gero eta ozenago entzuten zirenean etxe inguruetan, demagun abendoan han harat joanak ginela, zerbait berri loretsu bazerion, hurbiltzen ari bezala. Eta hanbat hobe barrukian bi behi erditzekotan baziren, berdin oraino bere lastozko egoitza lerrakorrean zerrama beharri tapalak purrustan bere zazpi, zortzi edo berdin hameka xerri umeak kanporat igortzekotan bazituen, halaber arditegian bildots bat edo beste jada sortua balinbazen bere begi haundi eta dirdiratsuekin eta buztan laburrarekin harritua, zuri so, berehala.
Zinez, hoinbeste gertakari berezirekin, zerbait berri misteriotsu eta bero haundituz eta lodituz bezala zoan, egunak jin ahala. Eta hain xuxen, elizatik eta etxeko solasetarik beste misterio edo sortze baten berria geroz eta ardurago (maizago) ez ote zaukuten ere aipatzen? Delako Jesus haur miresgarri harena! Dudarik ez da hor misterioaren puntarat (gailurrerat) iganak ginela. Bainan oinak lurrean! eta, beharrena ez hemen ahanzteko, lurrean ibili behar diren zapatetarik arras hurbil! Hain xuxen, zapata pare bati mustuka ttipi batez azpia nola bazterrak lohi hatz bat bera gabe ezarriz, otoitzeko belaunikaturik bezala, tira ahala artzen baiginen Eguberri bezperatik edo beharbada ere aste erdi bat lehenagotik! Gero haueri zira hoberenarekin atera behar zitzaioten dirdirarik ikusgarriena. Pentsa hortik gertakari haundiari ginoatzinez!
Zer nahi gisaz eta lehendabizikorik, hauxe da hasteko zapaten pesta! Anai arrebenenekin betan soldadoak bezala supazter xokoan lerrokatzen genituenak, ez baitzuten ixtan batez horiek horrelako garbialdirik ikusiko, iduri eta ama edo amama gaixoak, beste lan guzien gainerat, etzuten igandero horrelakorik egiten! Bainan pesta zinez arruntak ez ote ziren horiek guretzat Eguberrien aldean? Eguberriek baitzuten haatik negu euritsu, hotz eta pizuaren erdian halako distira berezi bat, delako misterioa pilota haundi eta koloretsu bat bezala begien bixtan zoragarriki punparazten zaukuna.
Eta hanbat hobe ere zeruak gau hortan berean ixurtzen balinbazituen bere luma xuriak teilatu, pentze, hesi eta zuhaitzak mihise edo maindira xuri xuri batzuen azpian miragarriki ezarriz!
Aitor dezadan berehala, Eguberriko mixterio horren zati goxoena bezain luzeena gauerdiko meza aintzinean izanen zen, Elgarteko osaba eta tanta bai eta kusiak, berdin Goanetxekoak, eta nola gerta Jauberriko Mari kalakaria gure etxeratuko zirenean afaltzeko, elizako ofizioetarat joan aintzin.
Zer sukaldetara orduan hor bet betean, eta denak zoin gorago mintzo! Supazterrean gaztain egur enbor kaskail bat, hau ere bat batean tiroka, pindarrak norat nahi zariozkala, berdin xixtuka, dena putz eta uzker irringarri! Anda! Zinez pesta dugula orainkoan! Bainan xo! Zer da hori, sukaldeko, kristaletan tok! tok! "Negu xoria Jesusen bidea galdurik" diotenaz, beste batek : "Ez haurrak". Herriko pobre batek igorria, hartaz ere orroitu gaiten!
Sukalde gaineko gapiru batetik petrolazko lanpara zaharra zintzilik, hementxe bi ezko mehar bainan xut xuta egoki, hantxe berriz sukaldeko leiho azpiko hautstegiaren gaineko harri xabalean karburazko lanpara bere argi suhail kartsuarekin kasik deneri nausituz ari dela iduri. Zer argien feria! Bainan hemen ez baita eliza eta han beste hainbeste eta gehiago argi ikusi beharko baita oraino! Bainan horraratu aintzin jende horiekin guziekin afaldu ìseriozki egonî. Haur ongi ikasiak baigira gu eta hola erakutsi behar etxeko ohorea ez galtzeko!
Eta Jesus laster etortzekoa dela gure zapaten betetezerat ! Guk segurik, bost anai-arrebek, hortan dugu gure gogo guzia engoitik ! Ama eta amatxik berriz beren inteligentzia guzia sukaldeko ate gibelean gure harat hunat guzien guardian dagoen erloil-pandola-haundiaren orratzetan. Noiz eta bi ganibeta horiek eskualde beretik elgar hantxemaiten ari zirela gauerdirat heltzeko, xutitu behar baitzuen jende saldo horrek guziak elizarat joaiteko. Han denak oihal aberatsez eta lorez ederrenean, hamar mila argik segurik aldarea sutan bezala emana, beste bi oren hurbil aiduru egon behar baitzen oraino, berriz gure zapata maiteak ikusi aintzin. Baleki bale, Jesusek hainbeste opari deneri eman beharrean, ez ote zituen bere bizkarra arintzeko gure etxean utziko oraitik guri eman beharrak? Eta zer opari mota izanen da xuxen aurten nerea? Etxean orok zakiten aldi huntan eletrikazko lanpara ttipi bat nahi nuela ìbaitezpadaî eta ez hasteko atorra edo galtza berririk, ez ere xokolatezko eskalapoin eta holako botikeria hilik deus! Bainan eletrika lanpara bat, preseski Donapaleuko merkatuan saltzeko ikusi lanpara gorri ttipi hura bezalakoa. Zinez egiazkoa eta Donapaleukoak bezala zinez argia egiten zuena. Ai! Jesusek entzuten banindu! Haren misionest izaiteko prest nintezke. Bainan delako lanpara ikusi nahi lehenik! Berdin zait beste haurridek zer ukanen duten. Nik badakit abendo guzian kasik oherat joan aintzineko otoitzak zoin kartsuki eginak ditudan. Eta amak manatu etxeko lan ttipietan ere zer artarekin bermatua naizen! Gisa hortan Jesusen eskutik norat nahi joaiteko arras on!
Huna Gauerdiko Meza nun den bururatzen halere, ez baita goizegi! Laster eletrika lanpara eskuratuko dutalako gogoak ez nau nihundik ere uzten. Burua arraildua dut horrekin eta beste etxekoak supasterrean berriz ere jarriak daudela hunen eta haren arropa berriez, bizkar konkorraz edo sudur punta gorriaz egundainokotan kalaka eta kalaka, xokolet esne hurrupa batzuen artetik edo mazapen bateko azken puskak ausikiz ni hasteko banoa oherat. Handik itxaronen dut ene lanpara elektrikoaren lehen argi kliska! "Oi! Eguberri gaua, bozkariozko gaua" kantatzen zuten oixtion apunatik elizan. Bainan neretzat oraino zoin gau luzea!
Manex Pagola, Etnologoa
 


Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription


Aurreko Aleak | Números anteriores | Numéros Précedents |
Previous issues


Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

webmaster@euskonews.com

Copyright © Eusko Ikaskuntza
All rights reserved