J.R Cruz Mundet: "Euskal Herriko artxiboen historia anekdotaz beteta dago"
María Agirre
Bibliografia eta Dokumentazio Zentroen atalari hasiera emanez, Jose Ramón Cruz Mundet irakasleak artxiboen gaia izan zuen mintzagai Jakitez ikastaroaren barruan. Carlos III.neko unibertsitatean eskolak ematen dituen irakasle honek artxiboen antzinakotasuna azpimarratu zuen, izan ere gizakia aspaldi ohartu zen dokumentuak gordetzearen garrantziaz, eta Kristo aurreko 2.500 urtean dagoeneko dokumentuak artxibotan gordetzen zituzten Sirian.
Euskal Herrian ere izan da dokumentuak gordetzeko ardurarik, eta gainera, ondo kontserbatu dira nahiz eta klima eta gerrate desberdinak aurka izan. Euskal Herriko artxiboen historia, bestalde, anekdotaz beteta dago. Napoleonek, adibidez, Parisera eraman zituen eta II. Gerratea baino lehen ez ziren E.Hra itzuliak izan. Ondoren, 1937an Euskal Gobernuak Parisera alde egin behar izan zuen eta bertara eraman zuen artxiboa nazien esku geratu zen. Naziek, berriz, Berlinera eraman zuten, eta ondoren, ejerzito gorriak Moskura. Historiari buruz ari garelarik, Serapio Mujikaren izena aipatu behar da, Gipuzkoako Diputazioaren eskariz 1897an udaletako artxiboak errekuperatzeko plana egin zuen eta. Era horretan, Gipuzkoako 15 udal artxibo antolatu ziren, antolaketarako erabilitako irizpideak oso aurreratuak izanik. Diktadura garaian, berriz, artxiboak "lotan" geratu ziren. Cruz Mundet irakaslearen esanetan, ordutik beste komunitate batzuk hobeto antolatu dira eta Euskal Komunitate Erkidegoa zentzu horretan atzeratuta geratu da. Irakaslearen ustez horren erakusle da, beste komunitate batzuk artxiboei buruzko legea duten bitartean EAEk horrelako lege zehatzik ez edukitzea.
Gauza jakina da denborak aurrera egin ahala dokumentuek balore historikoa hartzen dutela, eta horregatik, beharrezkoa da dokumentu horiek artxibatzea. Hala ere ezinezkoa da dena gordetzea, Cruz Mundetek azaldu bezala gure gizarteak produzitzen duen dokumentu kantitatea izugarria da eta. Horregatik, beharrezkoa da zer gorde erabakitzea eta lan horretaz arduratzen da Expurgo izeneko batzordea. Expurgoa aditu desberdinek osatzen duten batzordea da, eta euren ardura izaten da zer desegin eta zer gorde erabakitzea. Expurgoak irizpide zuzenak erabiltzea beharrezkoa da, izan ere, gaur egun produzitzen diren dokumentuen %1- %5 bakarrik gordetzen dira.
Butzeko, internet-ek artxiboen erabilpena nola erraztu duen ere mintzagai izan zuen J.R. Cruz Mundet irakasleak. Interneti esker gaur egun artxiboetan gai jakin baten inguruan zer dagoen jakin dezakegu, eta irakasleak arlo horretan dauden aukerak aipatu zituen. Adibidez, Kultura eta Hezkuntza Ministerioak bere webgunean artxiboen inguruko berri eskaintzen du zuzenbide honetan: www.mec.es. Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak ere Euskadin kokaturiko edo Euskadiri buruzko agiriak dituzten agiri fondoetako informazioa eskaintzen du: www.irargi.org; Cruz Mundetek gogoratu zuenez, webgune honetako eragozpena da hasieran euskaraz informazioa jasotzeko aukera eskaintzen bada ere, ondoren euskaraz beharrean gazteleraz eskaintzen dela informazioa. Baina hemengoek ez ezik, atzerriko erakundeek ere eskaintzen dute euskal gaiekin lotuta dauden artxiboak kontsultatzeko aukera. Hona hemen zuzenbide interesgarrienak: www.nara.gov (Washingtongo artxibo nazionala), www.odci.gov/cia/ciahome/html (CIAren artxiboa) eta www.lib.uidaho.edu ( Idaho unibertsitatearen webgunea).
J.R. Cruz Mundet: "La historia de los archivos del País Vasco está llena de anécdotas"
Traducción al español del original en euskera
María Agirre
Dentro del curso Jakitez, el profesor José Ramón Cruz Mundet dio inicio a la Sección de Bibliografía y Centros de Documentación con sus explicaciones sobre los archivos.
Este profesor de la Universidad Carlos III subrayó la antigüedad de los archivos, dado que el ser humano se percató hace ya milenios de la importancia de guardar los documentos. En Siria los documentos se guardaban en archivos incluso en el año 2500 a.C.
También en el País Vasco ha habido interés por custodiar los documentos y su grado de conservación es bueno, pese a haber tenido que soportar tanto el clima como las guerras. La historia de los archivos del País Vasco está llena de anécdotas. Napoleón, por ejemplo, los llevó a París, y hasta pasada la II Guerra no volvieron a su lugar de origen. Cuando en 1937 el Gobierno Vasco tuvo que huir a París, el archivo que llevó consigo quedó en manos de los nazis, quienes los llevaron a Berlín, y más tarde el ejército rojo a Moscú.
Al pormenorizar la historia hemos de mencionar a Serapio Mujika, quien en 1897, y a petición de la Diputación de Guipúzcoa, elaboró un plan de recuperación de los archivos municipales, gracias al cual se organizaron los archivos de 15 municipios guipuzcoanos con criterios muy avanzados. En la época dictatorial, no obstante, los archivos se quedaron "dormidos". El profesor Cruz Mundet asegura que desde entonces otras comunidades se han organizado mejor, y que en ese sentido la Comunidad Autónoma Vasca se ha quedado atrás. Muestra de ello es que mientras algunas comunidades cuentan con una ley sobre los archivos, en la CAV todavía no existe ninguna de esas características.
A medida que el tiempo transcurre, el valor histórico de los documentos va aumentando, por lo que resulta necesario archivarlos, a pesar de que conservar la totalidad es absolutamente imposible, porque, como explica Cruz Mundet, nuestra sociedad produce un sinfín de documentos. Con lo cual, es necesario decidir qué es lo que se va a guardar. De eso precisamente se encarga la comisión Expurgo, integrada por varios expertos, pues toma las decisiones sobre qué es lo que se va a destruir y qué conservar. Es imprescindible que Expurgo se valga de los criterios adecuados, porque en la actualidad no se conserva más que un 1%-5% de los documentos producidos.
J.R. Cruz Mundet explicó asimismo que Internet ha facilitado el uso de los archivos, al permitirnos conocer qué contienen los archivos sobre un determinado tema, y el profesor aprovechó para mencionar las posibilidades que se encuentran en ese ámbito. Así, el Ministerio de Educación y Cultura ofrece información sobre los archivos en la dirección www.mec.es. La Consejería de Cultura del Gobierno Vasco cuenta también con una página web sobre fondos de archivos del País Vasco o que contengan documentos sobre él: www.irargi.org. Cruz Mundet advirtió que el inconveniente de este web es que si bien al principio ofrece la oportunidad de recibir la información en euskara, luego lo ofrece en castellano. También las instituciones extranjeras ofrecen la oportunidad de consultar archivos relacionados con temas vascos. Algunas de las direcciones más interesantes son: www.nara.gov (archivo nacional de Washington), www.odci.gov/cia/ciahome.html (archivo de la CIA) y www.lib.uidaho.edu (página web de la Universidad de Idaho).


Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription


Aurreko Aleak | Números anteriores | Numéros Précedents |
Previous issues


Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

webmaster@euskonews.com

Copyright © Eusko Ikaskuntza
All rights reserved