1919. 4º trimestre
Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos

Por iniciativa de la Sociedad Económica Vascongada de los Amigos del País, con residencia en San Sebastián , se está preparando la celebración en Septiembre de 1922 del Centenario de la Vuelta al Mundo por Juan Sebastián del Cano, habiendo sido invitada nuestra Sociedad de Estudios Vascos para que representada por el Presidente Sr. Elorza, forme parte de la Comisión Ejecutiva del vasto y hermosísimo proyecto.

También la Comisión de Monumentos de Guipúzcoa nos ha honrado solicitando la intervención de la Sociedad de Estudios Vascos, para la conservación de la Iglesia de San Salvador de Guetaria, que desea convertir en Panteón de marinos vascos ilustres, anteriores al segundo decenio del siglo XIX.

1919. 4º trimestre
Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos
Gure Aita Donosti agurgarria, "Novedades" deritzaion entzutokian egin sun itsaldi estitsu bat, euskaldun abestien samurtasuna adieraziaz.
Zein egokiak izan ziren bere itzak , ta, batez ere, zein gozoak Aita Donostik lagunduak, ederki abestu zituzten euskaldun kantak "Orfeón Donostiarra" ren abeslariak.
Beste egun batean, an bertan, egin zun itzaldi jakintsu bat Arteche sendalari jauna, euskera garbian.
Zorion agurrak "Euskal-Esnalea", koei.
1919. 4º trimestre
Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos
Dans les derniers jours du mois Septembre a eu lieu á Donibane-Garazi (S. Jean de Pied de Port), une reunion de la societé protectrice de la langue basque, Euskaltzaleen-Biltzarra, a laquelle assistérent des menbres aussi distingués que nombreux, des deux côtés de la frontiére. Le Sub-Prefet de Maule (Maleón), qui était un des assistnts, encouragea avec ses paroles les delibérations et les décrets en faveur de notre langue. On noyifia aussi aux concurrents, que par le Delegué de l'Instruction Publique, sera permis, dés ce moment, l' usage de la Langue basque dans les ecoles.
1919. 4º trimestre
Fuente: Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos
Aspaldion margertilari euzkotarrak bizkorr dabiltz. Lanari gogor ekiten dautsoe, gustiz ondo ekin gero, ta euren alegiñak dirala-ta, euzko-margertia aurrera ta gorantza dua. Bilbao, batezbe, euren margerki edo kuadruen erakustokitzat autu dabe. Asko dira Bilbao goturira erdu diran margolari euzkotarrak. Ona azkengo aldiko izen batzuk: Tellaetxea, Bikandi, Salazar, Cabanas, Losada, Larroque, Arrue, Ibañez Aldekoa eta abar. Gustiai ondore ona egin yake, ondo ibazita be. Margolari onetariko batzuk ertiaren gorengo maillara eldu dira; ta beste batzuk eldu-ijan dagoz. Gustien artean gure Erriaren izena goraldu ta aintzaldu egiten dabe. Tellaetxea eta beste batzuei, margozaleak oturuntza edo bazkaria opaldu dautsie, lortu daben gurendeagatik. Guk be bai, emendik, gure aintza-agurra, gogoz ta biotzez bidalduten dautsegu.
 


Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription


Aurreko Aleak | Números anteriores | Numéros Précedents |
Previous issues


Kredituak | Créditos | Crédits | Credits

webmaster@euskonews.com

Copyright © Eusko Ikaskuntza
All rights reserved