Arrasate 1936
Belaunaldi Etena


Egileak: Oktubre Taldea
Argitaletxea: Arabera
Orrialde kopurua: 424
ISBN: 84-95774-05-4-489144

Ezaugarriak: Arrasaten aurreko mendearen lehenengo 40 urteetan gertatutakoak kontatzen dira liburu honetan.

Debagoieneko zenbait apunte ere badago. Urte haietan Euskal Herriko herri askotan bizi izandakoa jasotzen da esku artean duzun liburu honetan.Garai hartan, aukera ederra galdu zuten 2. Errepublikak eta haren konstituzioak: historiaren zaborlekura bidaltzeko Monarkia (despoten koalizioa, eskubideak barik pribilegioen dotrina harroputza indarrez ezartzen duena) eta Euskal Herriak bere etorkizuna erabaki ahal izateko.

Liburua tresna egokia da argiago ulertzeko, gertakariok zer ondorio izan zuen orduan garaian eta zer ondorio duten gaurko egunean.

Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad
Referencias del caso vasco


Egileak: José Allende Landa
Argitaletxea: Universidad Del País Vasco
Orrialde kopurua: 274
ISBN: 84-8373-290-4

Ezaugarriak: Los gestores locales de la nueva política urbana y regional, obligada a incoporar de manera activa los dictados de la política ambiental integral en la implementación de la evaluación ambiental estratégica y de la Agenda 21, disponen en esta obra de reflexiones y propuestas de enorme actualidad.

La visión transdisciplinar de una ordenación del territorio holística, junto a una lectura local-regional del desarrollo sostenible, resulta ya unaexigencia inaplazable. Ese lenguaje común que necesitan las distintas disciplinasque se concitan en la géstión del territorio, aparece reflejado con nitidez en los diversos capítulos de esta obra.

Su utilidad para urbanistas, gestores territoriales y de la política medioambiental surgida de la Cumbre de Río,así como los múltiples cursos de postgrado sobre el medio ambiente, encontrarán aquí lasclaves de esa nueva lectura del territorio.

GIPUZKOAKO GIZARTERATZE PLANA

Egileak: Hainbat
Argitaletxea: Gizartekintza
Orrialde kopurua: 91
ISBN: 84-7907-398-5

Ezaugarriak: Gizartekinak orain aurkezten duen dokumentu honekin bukatutzat eman dugu Gipuzkoako gizarte zerbitzuetan plangintzaren aurreneko etapa, ezinduei laguntzeko eta babesik gabeko egoeran dauden haurrak babesteko planekin hasi zena, ondoren gerontologia planari heltzeko.

Plan honen bidez -Oinarrizko Errentaren Legean xedatutako prestazioak bitarteko direla- gizarte bazterketak eragindako premia bereziak dituzten pertsonen oinarri-oinarrizko beharrei erantzungo dien atentzio sistema jarri dugu jendeaurrean , beti ere, kontuan izanda bazterketa prozesu horietan zeresan handia dutela gizarte eta pertsona mailako desegituraketa egoerek.

Egia da plana Gipuzkoan atentzio sare zabala taxututa dugunean etorri dela.

Hazkunde horretan berebiziko garrantzia izan dute elkarteek eta irabazi asmorik gabeko erakundeek - eta bukatutzat emateko sare hori antolatzeari ekin diogu, zentroak eta baliabideak sailkatzeko arauak prestatu eta zentro eta baliabide horiek erabiltzeko eta bertan sartzeko prozedurak argitaratuz, izan ere, oraindik orain jarri baitira abian.

Musiker 12

Egilea: Claudio Zudaire Huarte [et al.]
Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza
Orrialde kopurua: 212
ISSN: 1137-4470

Ezaugarriak: Como una aportación más a las innumerables muestras de reconocimiento que a lo largo del año se le han hecho al compositor bilbaino Luis de Pablo en su setenta aniversario, el número 12 de Musiker, Cuadernos de Música reúne cuatro interesantes artículos que abordan desde diferentes visiones su obra musical, y también literaria, así como su determinante trabajo en los diferentes ámbitos de la música. También se trae a la memoria al compositor tudelano, y miembro de la generación del 27, Fernando Remacha en agradecimietno a su importante labor como compositor y maestro. Otras facetas fuertemente enraizadas en la vida musical de nuestro pueblo hacen su presencia en el volumen, el mundo de la organería y el de los orfeones. Dentro de este último, a través de dos artículos, se ofrece un detallado estudio del repertorio que las diferentes agrupaciones corales vascas han ido interpretando a lo largo de los años, así como de los vínculos que el Orfeón Donostiarra ha mantenido con los compositores vascos y sus obras. Se tratan, además, otros temas que giran en torno a la figura del compositor y pedagogo donapaleutarra, Jean Iribarnégaray, autor de la ópera cómica vasca Maïté, la edición musical en el País Vasco, la melodía popular religiosa en Navarra, etc.

Más información: www.euskoshop.com

Zure iritzia / Su opinión
euskonews@euskonews.com

Al alcance de la mano
Comunicación Básica en euskara-castellano

À portée de main
Communication basique en euskara-français

Within hand's reach
Basic communication in Euskara-English

Zum greifen nahe
Basiskommunikation Basquen zu Deutschen

EUSKOBOOKS
 Aurreko Aleetan
Bilatu Euskonewsen
2003/11/14-21